22 tháng 5, 2024

Tại sao viết sách và xuất bản là con đường mới để TĂNG TỐC GIÁ TRỊ mô hình KINH DOANH của bạn “không giới hạn”, thông qua ứng dụng “Giá trị của Tri thức” – và “Một hệ thống 5 loại tài sản vĩ đại nhất thế giới!”

Tại sao viết sách và xuất bản là con đường mới để TĂNG TỐC GIÁ TRỊ mô hình KINH DOANH của bạn “không giới hạn”, thông qua ứng dụng “Giá trị của Tri thức” – và “Một hệ thống 5 loại tài sản vĩ đại nhất thế giới!”


Mối quan hệ giữa viết sách – xuất bản sách và “kinh doanh tri thức” trong thời đại mới thực sự là mối quan hệ hữu cơ và “thân thuộc”.

Chúng ta biết rằng trong suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, có 2 thứ được xem là TÀI SẢN “có giá trị nhất” xứng đáng được xem là “VỐN” (Capital), đó chính là “TIỀN” (tức là “Tiền tệ”) – và thứ hai là “BẢN QUYỀN” (Royalties). Và trong nhiều trường hợp “Bản quyền” (Royalties) còn là thứ có giá trị hơn cả “Tiền” (được xem là “Vốn” trực tiếp).

Nói cách khác, bản chất của “Bản quyền” – tức là “Bằng sáng chế”, hay còn gọi là Bằng phát minh thực sự là thứ “có giá trị” như VÀNG – và xứng đáng được xem là “vàng” cho nền kinh tế? Bởi vì giá trị của nó chính là “đầu vào” của quá trình sáng tạo ra vật chất trong thế giới của chúng ta.

Có thể nói rằng, toàn bộ nền văn minh của nhân loại trong 500 năm trở lại đây được xây dựng từ: Sách – Bản quyền – Vốn – Tiền – và Giá trị tri thức, mà những thứ đó đại diện!

Thứ nhất, Sách (Books)!

Cuộc cách mạng về sách – tức là quá trình dân chủ hoá đọc sách, dẫn đến sự ra đời của những cuộc cách mạng khác là điều thực sự xứng đáng. Đó chính là năm 1450, Nhà phát minh J. Gutenberg, đã cho ra đời chiếc máy in công nghiệp và quá trình “in sách công nghiệp” đã diễn ra. Và sự kiện tuy nhỏ này, dẫn đến việc bùng nổ thông tin – dân chủ hoá thông tin – và khả năng “kích hoạt thông tin” đến với đại chúng, đã tạo nên cuộc cách mạng mà sau này chúng ta gọi là “Cuộc cách mạng Khai sáng” – hay còn gọi là Thời kỳ Phục hưng. Và quá trình dân chủ hoá đọc sách này, chính là con đường mới mà nhân loại bước vào giai đoạn phát triển không ngừng nghỉ.

Thứ hai, đó chính là Bản quyền (Royalties)!

Mặc dù, mối quan hệ giữa “Sách” và “Bản quyền” là vô cùng mật thiết. Tuy nhiên, bản chất của “Bản quyền” tức là “Bằng sáng chế” – là các phát minh có khả năng tạo ra vật chất trực tiếp – và vượt mọi giới hạn của quyển sách (vật lý). Những phát minh lớn của nhân loại phải kể đến như: Phát minh ra dòng điện, Phát minh ra Bóng đèn, Phát minh ra Radio – TV, Phát minh ra Máy tinh – Điện thoại – và Mạng lưới Internet… Và điều gì sẽ xảy ra nếu nhân loại không có những phát minh đó?

Bản chất của những phát minh chính là các sáng tạo được ra đời vào “khoảnh khắc hiện tại” (Present Moment) – mà chúng ta có thể gọi là những khoảnh khắc “khai sáng” để từ đó chúng ta có thể “kiến tạo” hoặc “tạo tác” ra một cái gì đó… Cho nên gọi là “sáng tạo”.

Hầu như tất cả các sáng tạo đều được ra đời từ “khoảnh khắc hiện tại” – thời điểm mà Vũ trụ  ban cho một người – một cái gì đó – có khả năng tạo ra vật chất – và thay đổi thế giới… Trong sự thật cốt lõi, các sáng tạo – phát minh – và bản quyền chính là những thứ đã đóng góp thực sự cho văn hoá – văn minh của nhân loại.

Thứ ba, là “Vốn” (Capital) – còn được gọi là “Vốn gián tiếp” làm yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất hàng hoá!

Thứ tư, là “Tiền” (Money) – còn được gọi là”Vốn trực tiếp”.

Thứ năm, là “Giá trị tri thức” (The Value of Knowledge) – còn được gọi là “Tri thức vốn” hay là “Vốn tri thức”

Trong quá trình phát triển của kinh doanh – kinh tế - tài chính, thì “giá trị của tri thức” trở thành yếu tố đầu vào trực tiếp cho quá trình sản xuất ra hàng hoá, cho nên đây thực sự là điều vô cùng quan trọng cho KINH DOANH HIỆN ĐẠI trong KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI – và đây cũng là “con đường mới” dành cho bất kỳ ai muốn ứng dụng tri thức vào để phát triển hoạt động kinh doanh – hoạt động kinh tế - và sáng tạo nên các giá trị mới!

Vì lẽ đó, ngành kinh doanh tri thức được ra đời – và có triển vọng lớn trong thời đại ngày nay. Có thể nói rằng, “Nền kinh tế hiện đại” – tức là “Nền kinh tế hiện tại” chính là “Giao điểm của Nền kinh tế Tri thức – và phương thức tạo lập giá trị mới cho mãi mãi”

Quy trình Xuất bản Sách Hiện đại – được xây dựng từ Quy trình xuất bản sách Hoàng Gia, sẽ giúp những Nhà kinh doanh – đặc biệt la những Nhà kinh doanh tri thức, có thể phát triển được sự nghiệp kinh doanh lên một tầm cao mới.

Quy trình Xuất bản sách Hiện đại – là con đường của hiện thực hoá được ước muốn của các Tác giả thành công nhất thế giới này, đó chính là kết hợp “Sách – Bản quyền – Vốn – Tiền – và Giá trị tri thức” trở thành một thể thống nhất.

Trong đó “Sách” (Books) – tức là Viết sách – Xuất bản Sách – Phát hành Sách, chính là hệ thống dẫn đường để cho ra đời “Bản quyền” (Royalties) – tức là Bản quyền Tác giả (Author Royalties).

“Bản quyền” (Royalties) – tức “Bản quyền Tác giả” (Author Royalties) – đóng vai trò là hệ thống dẫn đường để khai sinh ra “Vốn” (Capital) – tức là yếu tố đầu vào gián tiếp cho bất kỳ mô hình kinh doanh nào.

“Vốn” – “Tiền” – và “Giá trị tri thức” – chính là bản chất của mọi mô hinh kinh doanh thành công được xây dựng sau đó, như là con đường mới để chúng ta có thể “khởi nghiệp – kinh doanh” và “khởi nghiệp – sáng tạo” trong một thời đại mà sự thành công được dẫn dắt bởi tri thức – và giá trị của tri thức.Chào mừng bạn đến với thế giới mới – thế giới của những nhà kinh doanh thành công!

Đó chính là những người ứng dụng “Giá trị của tri thức” đi vào “Sách – Bản quyền – Vốn – Tiền”, để có thể tạo ra giá trị cho mãi mãi.

Quy trình Xuất bản sách Hiện đại – với “Sức mạnh của Xuất bản Hiện tại (The Power of Present Publishing)” – được xây dựng bởi Quy trình Xuất bản Sách Hoàng Gia, có thể giúp thành công và hiện thực hoá được ước mơ của mình!
///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ Hotline:  090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên) (cũng là số Tài khoản Zalo);

+ Tin nhắn: 090 1312 118 (Hoàng Gia);

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net –  hoixuatban@gmail.com;

+ Facebook:  www.facebook.com/tacgiatrantrungkienhttps://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/;

+ Website:  www.hoixuatban.com –  www.thegioidocsach.com;

///---

0 comments:

Đăng nhận xét