07 tháng 1, 2024

“Con đường thực sự để thành công với XUẤT BẢN SÁCH – đó chính là con đường mà bạn có thể ĐI VÀO BÊN TRONG chính mình..." / “Hoàng Gia – Royal”

 


“Con đường thực sự để thành công với XUẤT BẢN SÁCH – đó chính là con đường mà bạn có thể ĐI VÀO BÊN TRONG chính mình, và hiện thực hóa giấc mơ của chính mình từ bên trong.”

- “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

“Sức mạnh thực sự của xuất bản sách – đó chính là sức mạnh thuộc về chính bản chất của con người của bạn..." / “Hoàng Gia – Royal”

 


“Sức mạnh thực sự của xuất bản sách – đó chính là sức mạnh thuộc về chính bản chất của con người của bạn, đó là sức mạnh bên trong mà bạn có thể cống hiến cho thế giới bên ngoài.”

- “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

“Tại sao XUẤT BẢN SÁCH lại mang đến trải nghiệm thú vị?..." / “Hoàng Gia – Royal”


 

“Tại sao XUẤT BẢN SÁCH lại mang đến trải nghiệm thú vị? Bởi vì đó là cuộc hành trình mà bạn có thể ĐI VÀO BÊN TRONG CHÍNH MÌNH – và mang ra những gì thuộc về bản chất cốt lõi của bạn đến với mỗi người, mọi người và thế giới.”

- “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

“Chúng ta kiến tạo sự thay đổi cho chính mình thông qua việc kiến tạo sự thay đổi cho những người khác..." / “Hoàng Gia – Royal”

 


“Chúng ta kiến tạo sự thay đổi cho chính mình thông qua việc kiến tạo sự thay đổi cho những người khác. XUẤT BẢN SÁCH – chính là cách thức hiệu quả để kiến tạo sự thay đổi cho những người khác, và vì thế cũng là con đường hiệu quả nhất để hiện thực hóa được ước muốn của cuộc đời bạn.”

- “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

“Xuất bản sách không chỉ là con đường hiệu quả để bạn CHIA SẺ - CỐNG HIẾN – PHỤNG SỰ cho cuộc đời và nhân loại, mà nó thực sự là con đường của sự tiến hóa chính bản thân mình..." / “Hoàng Gia – Royal”

 


“Xuất bản sách không chỉ là con đường hiệu quả để bạn CHIA SẺ - CỐNG HIẾN – PHỤNG SỰ cho cuộc đời và nhân loại, mà nó thực sự là con đường của sự tiến hóa chính bản thân mình – lên một cấp độ mới – thông qua con đường “đi vào bên trong” và hiện thực hóa ước muốn từ cấp độ sâu sắc nhất của chính bạn.”

- “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

“Tại sao xuất bản sách mang đến sự thay đổi cho thế giới? Nếu bạn chưa thấy điều đó, thì hãy xem rằng cuộc cách mạng của nhân loại thực sự diễn ra bắt đầu từ đâu?..." / “Hoàng Gia – Royal”

 


“Tại sao xuất bản sách mang đến sự thay đổi cho thế giới? Nếu bạn chưa thấy điều đó, thì hãy xem rằng cuộc cách mạng của nhân loại thực sự diễn ra bắt đầu từ đâu? Đó là bắt đầu từ Tác giả - những người xuất bản sách và đưa cuốn sách của mình đến với cộng đồng như là công cụ của mọi sự thay đổi – cách mạng và văn minh.”

- “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

06 tháng 1, 2024

“Làm thế nào để tạo ra sự thay đổi cho thế giới xung quanh bạn? Bằng cách “xuất bản một cuốn sách” / “Hoàng Gia – Royal”

 


“Làm thế nào để tạo ra sự thay đổi cho thế giới xung quanh bạn? Bằng cách “xuất bản một cuốn sách”."

- “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---