04 tháng 6, 2024

“Sức mạnh của xuất bản sách” – Và tại sao bạn nên bắt đầu với con đường xuất bản sách ngay bây giờ?

“Sức mạnh của xuất bản sách” – Và tại sao bạn nên bắt đầu với con đường xuất bản sách ngay bây giờ?Một trong những lý do mà chúng ta cần bắt đầu với xuất bản sách ngay bây giờ, đó chính là con đường xuất bản một cuốn sách sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự trên con đường thành công. Nói cách khác, đó chính là con đường của sáng tạo – hiệu quả, đồng thời là phương cách để gia tăng giá trị cũng như tiếp thị sản phẩm – thương hiệu và mô hình kinh doanh thành công.

Hoàng Gia chia sẻ, “Sức mạnh của xuất bản sách chính là sức mạnh của nhận thức được đưa vào thế giới nào thông qua con đường chia sẻ, phụng sự và truyền bá thông điệp với sức mạnh đứng trên vai người khổng lồ.” Và người khổng lồ ở đây chính là, một hệ thống đầy đủ về xuất bản sách trước đây – từ viết sách đến xuất bản – từ xuất bản đến phát hành – từ phát hành đến phân phối – và từ phân phối đến tay độc giả, đã được xây dựng một cách bài bản, và việc của bạn chỉ là trở thành một Tác giả.

Trước đây, với Quy trình xuất bản sách Truyền thống – bạn sẽ phải đi qua rất nhiều khâu trung gian, và vì thế con đường xuất bản – phát hành sách là con đường cực kỳ khó khăn, và gần như là với một cá nhân là không thể làm được.

Ngày nay, với Quy trình Xuất bản sách Hiện đại – và bạn đang tiếp cận với một hệ thống các giá trị về tri thức – nhận thức cũng như có thể phát triển con đường tạo nên tác phẩm – xuất bản sách – và phát hành sách một cuốn sách đến với đại chúng là hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, với Quy trình xuất bản sách Hiện đại (Modern Publishing Process) không phải là không có những thử thách. Và một trong những thử thách thực sự của con đường Xuất bản sách Hiện đại đó chính là bạn cần nhận ra được “Sức mạnh của Xuất bản sách” (The Power of Publishing) – tức là “Sức mạnh của Tác giả” (The Power of Authoring) chính là sức mạnh vượt qua mọi giới hạn, để có thể vươn đến được nơi “không giới hạn”. Và nơi đó chính là cánh cửa mở ra được thực tại vô hạn – nơi mà Robẻt Kiyosaki – Tác giả Bộ sách Cha giàu Cha nghèo – đã nói “Tri thức là một loại tiền mới” (The knowledge is new money).

Tại sao Tri thức là một loại tiền mới?

Bởi vì, bạn biết rằng bất kỳ một mô hình kinh doanh nào ngày nay để tạo ra lợi nhuận, thì chắc chắc nó phải có tri thức – và đó là thứ mà chúng ta gọi là “Trí tuệ” (Chất xám). Ngành kinh doanh nào mang lại giá trị thặng dư càng nhiều xã hội là những ngành kinh doanh mà tri thức chiếm phần lớn quá trình tạo ra sản phẩm – dịch vụ - tiếp thị - quảng bá – truyền thông và quản trị.

Bởi vì, hệ thống các giá trị mà tri thức tạo ra là “không giới hạn”, nhưng hoàn toàn có thể đo lường được. Đó là hệ thống các giá trị đi vào tiếp thị - truyền thông – thông tin – đến quảng bá sản phẩm và giờ đây “đi vào trực tiếp sản phẩm” để tạo nên “Tài sản Trí tuệ” – mà chúng ta gọi là “Tài sản” có giá trị tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế.

Trước đây, các giá trị của tri thức là những giá trị gián tiếp như “Trí tuệ vô hình”, nhưng ngày nay giá trị của Tri thức đã trở thành “Vốn hoá Trí tuệ” và có thể trở thành “Tài sản Trí tuệ” thực sự cho mọi mô hình kinh doanh.

Thực tế, mọi mô hình kinh doanh ngày nay đều luôn có sự tham gia của tri thức trong Marketing, Chiến lược, Quản trị, Tài chính, Đầu tư, Văn hoá, và cả việc làm ra sản phẩm (dịch vụ, thông tin) trực tiếp… Đó là những ngành nghề như Giáo dục, Tư vấn, Huấn luyện, Đào tạo, Coach, Nghề chuyên gia,Nghề chia sẻ, Nghề Tác giả… và mọi hình thức khác của những mô hình kinh doanh theo đúng mục đích khác.

Vì thế, việc xuất bản một cuốn sách – tức là phát hành một cuốn sách thực sự mang đến giá trị gia tăng cho khách hàng, tổ chức, thị trường, cộng đồng, xã hội và thế giới thực sự. Đó chính là giá trị của xuất bản sách trên con đường hiện thực hoá ước mơ kiến tạo nên gía trị thặng dư – gia tăng thu nhập – và tạo nên bước đột phá cho sự nghiệp của bạn.

Quy trình xuất bản sách Hiện đại – với Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia, mang đến trải nghiệm mới cho Tác giả trong việc tạo ra “Tài sản” – tức là Tài sản Trí tuệ, cũng như hệ thống các giá trị về xuất bản sách – phát hành sách – phân phối sách, để có thể giúp bạn thành công trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của nền kinh tế tri thức – mà chúng ta có thể gọi là “Nền kinh tế Hiện đại – Giao điểm của Nền kinh tế Tri thức & Phương thức tạo lập giá trị mới cho Văn hoá Hiện tại mãi mãi”.

Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia (Royal Publishing Process) – là Quy trình Xuất bản sách Hiện đại, sẽ giúp bạn hoàn thành mục đích của mình trên con đường sáng tạo nên tài sản trí tuệ - tức là  viết một cuốn sách thành công, cũng như tạo nên một con đường mới để bạn có thể xuất bản sách – phát hành sách và phân phối sách thành công.

Và bạn có thể ứng dụng “Sức mạnh của Xuất bản sách” – “Sức mạnh của Tác giả” – để có thể tạo nên bước đột phá cho sự nghiệp kinh doanh của bạn.

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ Zalo: 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên – Tài khoản Zalo);

+ Tin nhắn: 0901 312 118 (Mr. Trần Trung Kiên);

+ Hotline: 0777 1428 34 (Mr. Trần Trung Kiên);

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net –  hoixuatban@gmail.com;

+ Facebook:  www.facebook.com/tacgiatrantrungkien -  https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/;

///---

22 tháng 5, 2024

Tại sao viết sách và xuất bản là con đường mới để TĂNG TỐC GIÁ TRỊ mô hình KINH DOANH của bạn “không giới hạn”, thông qua ứng dụng “Giá trị của Tri thức” – và “Một hệ thống 5 loại tài sản vĩ đại nhất thế giới!”

Tại sao viết sách và xuất bản là con đường mới để TĂNG TỐC GIÁ TRỊ mô hình KINH DOANH của bạn “không giới hạn”, thông qua ứng dụng “Giá trị của Tri thức” – và “Một hệ thống 5 loại tài sản vĩ đại nhất thế giới!”


Mối quan hệ giữa viết sách – xuất bản sách và “kinh doanh tri thức” trong thời đại mới thực sự là mối quan hệ hữu cơ và “thân thuộc”.

Chúng ta biết rằng trong suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, có 2 thứ được xem là TÀI SẢN “có giá trị nhất” xứng đáng được xem là “VỐN” (Capital), đó chính là “TIỀN” (tức là “Tiền tệ”) – và thứ hai là “BẢN QUYỀN” (Royalties). Và trong nhiều trường hợp “Bản quyền” (Royalties) còn là thứ có giá trị hơn cả “Tiền” (được xem là “Vốn” trực tiếp).

Nói cách khác, bản chất của “Bản quyền” – tức là “Bằng sáng chế”, hay còn gọi là Bằng phát minh thực sự là thứ “có giá trị” như VÀNG – và xứng đáng được xem là “vàng” cho nền kinh tế? Bởi vì giá trị của nó chính là “đầu vào” của quá trình sáng tạo ra vật chất trong thế giới của chúng ta.

Có thể nói rằng, toàn bộ nền văn minh của nhân loại trong 500 năm trở lại đây được xây dựng từ: Sách – Bản quyền – Vốn – Tiền – và Giá trị tri thức, mà những thứ đó đại diện!

Thứ nhất, Sách (Books)!

Cuộc cách mạng về sách – tức là quá trình dân chủ hoá đọc sách, dẫn đến sự ra đời của những cuộc cách mạng khác là điều thực sự xứng đáng. Đó chính là năm 1450, Nhà phát minh J. Gutenberg, đã cho ra đời chiếc máy in công nghiệp và quá trình “in sách công nghiệp” đã diễn ra. Và sự kiện tuy nhỏ này, dẫn đến việc bùng nổ thông tin – dân chủ hoá thông tin – và khả năng “kích hoạt thông tin” đến với đại chúng, đã tạo nên cuộc cách mạng mà sau này chúng ta gọi là “Cuộc cách mạng Khai sáng” – hay còn gọi là Thời kỳ Phục hưng. Và quá trình dân chủ hoá đọc sách này, chính là con đường mới mà nhân loại bước vào giai đoạn phát triển không ngừng nghỉ.

Thứ hai, đó chính là Bản quyền (Royalties)!

Mặc dù, mối quan hệ giữa “Sách” và “Bản quyền” là vô cùng mật thiết. Tuy nhiên, bản chất của “Bản quyền” tức là “Bằng sáng chế” – là các phát minh có khả năng tạo ra vật chất trực tiếp – và vượt mọi giới hạn của quyển sách (vật lý). Những phát minh lớn của nhân loại phải kể đến như: Phát minh ra dòng điện, Phát minh ra Bóng đèn, Phát minh ra Radio – TV, Phát minh ra Máy tinh – Điện thoại – và Mạng lưới Internet… Và điều gì sẽ xảy ra nếu nhân loại không có những phát minh đó?

Bản chất của những phát minh chính là các sáng tạo được ra đời vào “khoảnh khắc hiện tại” (Present Moment) – mà chúng ta có thể gọi là những khoảnh khắc “khai sáng” để từ đó chúng ta có thể “kiến tạo” hoặc “tạo tác” ra một cái gì đó… Cho nên gọi là “sáng tạo”.

Hầu như tất cả các sáng tạo đều được ra đời từ “khoảnh khắc hiện tại” – thời điểm mà Vũ trụ  ban cho một người – một cái gì đó – có khả năng tạo ra vật chất – và thay đổi thế giới… Trong sự thật cốt lõi, các sáng tạo – phát minh – và bản quyền chính là những thứ đã đóng góp thực sự cho văn hoá – văn minh của nhân loại.

Thứ ba, là “Vốn” (Capital) – còn được gọi là “Vốn gián tiếp” làm yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất hàng hoá!

Thứ tư, là “Tiền” (Money) – còn được gọi là”Vốn trực tiếp”.

Thứ năm, là “Giá trị tri thức” (The Value of Knowledge) – còn được gọi là “Tri thức vốn” hay là “Vốn tri thức”

Trong quá trình phát triển của kinh doanh – kinh tế - tài chính, thì “giá trị của tri thức” trở thành yếu tố đầu vào trực tiếp cho quá trình sản xuất ra hàng hoá, cho nên đây thực sự là điều vô cùng quan trọng cho KINH DOANH HIỆN ĐẠI trong KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI – và đây cũng là “con đường mới” dành cho bất kỳ ai muốn ứng dụng tri thức vào để phát triển hoạt động kinh doanh – hoạt động kinh tế - và sáng tạo nên các giá trị mới!

Vì lẽ đó, ngành kinh doanh tri thức được ra đời – và có triển vọng lớn trong thời đại ngày nay. Có thể nói rằng, “Nền kinh tế hiện đại” – tức là “Nền kinh tế hiện tại” chính là “Giao điểm của Nền kinh tế Tri thức – và phương thức tạo lập giá trị mới cho mãi mãi”

Quy trình Xuất bản Sách Hiện đại – được xây dựng từ Quy trình xuất bản sách Hoàng Gia, sẽ giúp những Nhà kinh doanh – đặc biệt la những Nhà kinh doanh tri thức, có thể phát triển được sự nghiệp kinh doanh lên một tầm cao mới.

Quy trình Xuất bản sách Hiện đại – là con đường của hiện thực hoá được ước muốn của các Tác giả thành công nhất thế giới này, đó chính là kết hợp “Sách – Bản quyền – Vốn – Tiền – và Giá trị tri thức” trở thành một thể thống nhất.

Trong đó “Sách” (Books) – tức là Viết sách – Xuất bản Sách – Phát hành Sách, chính là hệ thống dẫn đường để cho ra đời “Bản quyền” (Royalties) – tức là Bản quyền Tác giả (Author Royalties).

“Bản quyền” (Royalties) – tức “Bản quyền Tác giả” (Author Royalties) – đóng vai trò là hệ thống dẫn đường để khai sinh ra “Vốn” (Capital) – tức là yếu tố đầu vào gián tiếp cho bất kỳ mô hình kinh doanh nào.

“Vốn” – “Tiền” – và “Giá trị tri thức” – chính là bản chất của mọi mô hinh kinh doanh thành công được xây dựng sau đó, như là con đường mới để chúng ta có thể “khởi nghiệp – kinh doanh” và “khởi nghiệp – sáng tạo” trong một thời đại mà sự thành công được dẫn dắt bởi tri thức – và giá trị của tri thức.Chào mừng bạn đến với thế giới mới – thế giới của những nhà kinh doanh thành công!

Đó chính là những người ứng dụng “Giá trị của tri thức” đi vào “Sách – Bản quyền – Vốn – Tiền”, để có thể tạo ra giá trị cho mãi mãi.

Quy trình Xuất bản sách Hiện đại – với “Sức mạnh của Xuất bản Hiện tại (The Power of Present Publishing)” – được xây dựng bởi Quy trình Xuất bản Sách Hoàng Gia, có thể giúp thành công và hiện thực hoá được ước mơ của mình!
///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ Hotline:  090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên) (cũng là số Tài khoản Zalo);

+ Tin nhắn: 090 1312 118 (Hoàng Gia);

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net –  hoixuatban@gmail.com;

+ Facebook:  www.facebook.com/tacgiatrantrungkienhttps://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/;

+ Website:  www.hoixuatban.com –  www.thegioidocsach.com;

///---

20 tháng 5, 2024

Làm thế nào xuất bản một cuốn sách có thể tạo ra được thương hiệu lâu dài?

Làm thế nào xuất bản một cuốn sách có thể tạo ra được thương hiệu lâu dài?Nếu bạn muốn tiếp thị sản phẩm thành công?

Nếu bạn muốn tiếp thị thương hiệu cá nhân thành công?

Nếu bạn muốn tạo ra một bước đột phá về sự nghiệp trên con đường kinh doanh – khởi nghiệp hoặc phát triển doanh nghiệp lên một tầm cao mới?

Nếu bạn muốn tạo ra một chiến lược kinh doanh “có hiệu quả” và khác biệt so với mọi đối thủ cạnh tranh khác?

Nếu bạn muốn tạo nên một thương hiệu “có sức hút” – có ảnh hưởng và có giá trị lâu dài với thời gian?

Và nhiều hơn thế nữa…

Thì đã đến lúc bạn cần bắt đầu với xuất bản một cuốn sách – và đó chính là cách thức hiệu quả nhất để thúc đẩy sự thành công của bạn, trong một thế giới mà giá trị thương hiệu cũng như sự tiếp thị có hiệu quả được đưa lên hàng đầu!

Ngày nay, việc xuất bản một cuốn sách không chỉ đơn thuần là “kinh doanh sách” mà nó còn mang đến lợi nhuận nhiều hơn thế nữa! Đó chính là phát triển một thương hiệu cá nhân – thương hiệu sản phẩm – và thương hiệu doanh nghiệp mạnh mẽ. Và theo một nghĩa nào đó, xuất bản sách mang đến trải nghiệm thực sự để giúp bạn giải quyết vấn đề cho khách hàng “theo chiều sâu” – không chỉ theo chiều rộng.

Quy trình xuất bản sách Hoàng Gia – với dịch vụ xuất bản sách Hoàng Gia mang đến cho bạn trải nghiệm thực sự thú vị trên con đường ra đời một quyển sách, cũng như xây dựng thương hiệu lâu dài – có giá trị - có sức hút – cũng như tạo nên bước đột phát cho cuộc đời mình!

Hoàng Gia chia sẻ, “Có 2 thứ tạo nên bước đột phá cho cuộc đời: Thứ nhất, đó là khởi tạo một doanh nghiệp – gọi là “khởi nghiệp”; Và thứ hai, đó chính là xuất bản một cuốn sách – gọi là “khởi nghiệp sáng tạo”.” Và bởi vì, xuất bản một cuốn sách cũng đáng giá như khởi nghiệp, cho nên bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ - để “khởi nghiệp sáng tạo” – tức là khởi nghiệp – kinh doanh bằng việc xuất bản một cuốn sách.

Tại sao xuất bản một cuốn sách được gọi là “khởi nghiệp sáng tạo” – hay còn gọi là “khởi sáng nghiệp” (thay vì chỉ là khởi nghiệp).

Bản chất của khởi nghiệp có hai giai đoạn:

+ Giai đoạn 1 – được gọi là khởi nghiệp với “sự nghiệp lưu thông” – hay còn gọi là khởi nghiệp – kinh doanh. Và đó chính là giai đoạn mà chúng nhận ra rằng “lưu thông” – tức là kinh doanh chiếm phần lớn sự nghiệp “khởi nghiệp” của chúng ta. Và bất kỳ nhà khởi nghiệp nào cũng phải trải qua giai đoạn kinh doanh, để đến được giai đoạn thực sự của thành công. Tuy nhiên, đến một giai đoạn nào đó chúng ta sẽ nhận ra sự thật rằng “khởi nghiệp” thực sự là “ sáng tạo ” – tức là tạo ra một cái gì đó mới để giải quyết một vấn đề thực sự “căn tính” cho con người – khách hàng – thị trường – cộng đồng và xã hội.

+ Và đây chính là giai đoạn thứ 2 của khởi nghiệp , giai đoạn đó được gọi là khởi nghiệp sáng tạo ” (hay còn gọi là “ khởi sáng nghiệp ” – thay vì chỉ là ‘khởi nghiệp” (hoặc thực ra là “khởi tối nghiệp”)).

Giai đoạn thực sự của “khởi nghiệp sáng tạo” được đánh dấu bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, có một hình thức thực sự quan trọng đó chính là nhận thức được một cách sâu sắc “Bản quyền Tác giả” (cùng với “Quyền sở hữu Tác quyền”) – và “Bằng sáng chế” (tức Quyền sở hữu Trí tuệ) – thực sự là thứ “ có giá trị ” để giải quyết vấn đề thực sự cho con người (chứ không chỉ là giải quyết vấn đề trên bề mặt).

Vậy nên, đã đến lúc chúng ta nhận ra sự thật rằng: Xuất bản sách không chỉ là xuất bản một cuốn sách mà nó thực sự là “khởi nghiệp” – tức là “khởi nghiệp sáng tạo” – tức là “khởi sáng nghiệp”… để từ đó tạo nên sự thay đổi không chỉ cho chúng ta, mà là còn cho khách hàng – thị trường – cộng đồng – xã hội – và lớn hơn là cho thế giới này!

Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia – với Dịch vụ Xuất bản sách Hoàng Gia, cung cấp một giải pháp hiệu quả cho Tác giả xuất bản sách thành công, đồng thời bắt đầu với giai đoạn mới của cuộc đời – giai đoạn đó được gọi là “khởi nghiệp sáng tạo” (tức là “khởi sáng nghiệp”) – và chinh phục những nấc thang mới của sự thành công trong thế giới khởi nghiệp – kinh doanh và đầy biến động này.

Chào mừng bạn đến với thế giới của những nhà khởi nghiệp – kinh doanh thành công!

Chào mừng bạn đến với thế giới của những Tác giả - những người nhận thức được sự thật rằng “Bản chất của xuất bản sách chính là khởi nghiệp sáng tạo” – và đi vào đại lộ mới của sự thành công, đó chính là “khởi sáng nghiệp”.

Chào mừng bạn đến với một giai đoạn mới của cuộc đời – giai đoạn của con đường trở thành một Tác giả thành công – một Nhà khởi nghiệp kinh doanh thành công, đồng thời cũng là Nhà khởi nghiệp sáng tạo thành công!

Và đó lý do tại sao, Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia – với Dịch vụ Xuất bản sách Hoàng Gia được ra đời.

Mục đích của Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia – với Dịch vụ Xuất bản sách Hoàng Gia, là để bạn có thể xuất bản sách thành công trên từng con chữ, đồng thời “khởi nghiệp sáng tạo” thành công trong cuộc đời mình!

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ Hotline:  090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên) (cũng là số Tài khoản Zalo);

+ Tin nhắn: 090 1312 118 (Hoàng Gia);

+ Email:  trantrungkien@danhnhan.net  –  hoixuatban@gmail.com ;

+ Facebook:  www.facebook.com/tacgiatrantrungkien  -  https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/ ;

+ Website:  www.hoixuatban.com  –  www.thegioidocsach.com ;

///---

07 tháng 1, 2024

“Con đường thực sự để thành công với XUẤT BẢN SÁCH – đó chính là con đường mà bạn có thể ĐI VÀO BÊN TRONG chính mình..." / “Hoàng Gia – Royal”

 


“Con đường thực sự để thành công với XUẤT BẢN SÁCH – đó chính là con đường mà bạn có thể ĐI VÀO BÊN TRONG chính mình, và hiện thực hóa giấc mơ của chính mình từ bên trong.”

- “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

“Sức mạnh thực sự của xuất bản sách – đó chính là sức mạnh thuộc về chính bản chất của con người của bạn..." / “Hoàng Gia – Royal”

 


“Sức mạnh thực sự của xuất bản sách – đó chính là sức mạnh thuộc về chính bản chất của con người của bạn, đó là sức mạnh bên trong mà bạn có thể cống hiến cho thế giới bên ngoài.”

- “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

“Tại sao XUẤT BẢN SÁCH lại mang đến trải nghiệm thú vị?..." / “Hoàng Gia – Royal”


 

“Tại sao XUẤT BẢN SÁCH lại mang đến trải nghiệm thú vị? Bởi vì đó là cuộc hành trình mà bạn có thể ĐI VÀO BÊN TRONG CHÍNH MÌNH – và mang ra những gì thuộc về bản chất cốt lõi của bạn đến với mỗi người, mọi người và thế giới.”

- “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

“Chúng ta kiến tạo sự thay đổi cho chính mình thông qua việc kiến tạo sự thay đổi cho những người khác..." / “Hoàng Gia – Royal”

 


“Chúng ta kiến tạo sự thay đổi cho chính mình thông qua việc kiến tạo sự thay đổi cho những người khác. XUẤT BẢN SÁCH – chính là cách thức hiệu quả để kiến tạo sự thay đổi cho những người khác, và vì thế cũng là con đường hiệu quả nhất để hiện thực hóa được ước muốn của cuộc đời bạn.”

- “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---