Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022

Tại sao xuất bản một cuốn sách có thể mang đến cho bạn DÒNG TIỀN MỚI?

Tại sao xuất bản một cuốn sách có thể mang đến cho bạn DÒNG TIỀN MỚI?Hoàng Gia chia sẻ trong thế giới của chúng ta có hai vấn đề khiến con người bận tâm nhất. Vấn đề thứ nhất đó chính là vấn đề về CON NGƯỜI và vấn đề thứ hai là vấn đề TÀI CHÍNH.

Vấn đề thứ nhất chính là vấn đề về CON NGƯỜI – và mối quan hệ giữa CON NGƯỜI với những con người khác như là cách thức để thực hiện và chia sẻ giá trị giữa con người với con người. Đó là lý do tại sao KHOA HỌC CON NGƯỜI là khoa học chân chính đầu tiên cần được nghiên cứu và phát triển - ứng dụng một cách rộng rãi cho con người và vì con người. KHOA HỌC CON NGƯỜI là môn khoa học giúp con người SỐNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH là môn khoa học chân chính đầu tiên mà tại Hoàng Gia giúp con người nghiên cứu, phát triển và ứng dụng.

Vấn đề thứ hai đó chính là vấn đề về TÀI CHÍNH – và mối quan hệ giữa CON NGƯỜI với tài chính. Có thể nói vấn đề tài chính – tiền bạc là mối bận tâm lớn thứ hai của con người, được xếp sau mối quan hệ giữa con người với con người. KHOA HỌC THỊNH VƯỢNG được xây dựng – nghiên cứu và phát triển tại Hoàng Gia chính là môn khoa học chân chính thứ hai được đưa vào nghiên cứu, phát triển và ứng dụng.

Trong quá trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng về môn KHOA HỌC THỊNH VƯỢNG – để giải quyết vấn đề tài chính – tạo ra dòng thu nhập mới – tạo ra DÒNG TIỀN MỚI cho mỗi người và mỗi nhà kinh doanh, những Cố vấn Hoàng Gia (Royal Advisors) thống nhất với nhau rằng “XUẤT BẢN MỘT CUỐN SÁCH có thể giúp mỗi người tạo ra được DÒNG TIỀN MỚI – tạo ra được dòng thu nhập mới, đồng thời có thể chia sẻ được giải pháp phát triển con người – phát triển cộng đồng – phát triển văn hóa xã hội.

Vì những giá trị thiết thực của việc XUẤT BẢN SÁCH – có thể giúp cho mỗi người tạo ra được DÒNG TIỀN MỚI đồng thời có thể giúp mỗi người phát triển bản thân cũng như đưa ra những giải pháp phát triển cộng đồng, cho nên các Cố vấn Hoàng Gia (Royal Advisors) quyết định đưa ra giải pháp xuất bản sách cho cá nhân – nhà kinh doanh – doanh nhân để giúp họ xuất bản sách và tạo ra được dòng thu nhập mới.

XUẤT BẢN SÁCH – đó chính là con đường hiệu quả để bạn thực hiện được KHOA HỌC CON NGƯỜI và KHOA HỌC THỊNH VƯỢNG trong một thể thống nhất. Với Quy  trình xuất bản sách Hoàng Gia (Royal Books Publishing) – có thể giúp bạn đạt được điều này một cách hiệu quả. Với KHOA HỌC CON NGƯỜI – giải pháp xuất bản sách giúp cho mỗi Tác giả (Cá nhân – Nhà kinh doanh – Doanh nhân) có thể phát triển bản thân thông qua việc viết – xuất bản và phát hành một cuốn sách, song song đó là việc phát triển con người khác – song hành với văn hóa đọc sách – giải quyết vấn đề từ đọc sách. Có thể nói, XUẤT BẢN SÁCH – là cách thức hiệu quả để một người có thể chu du vào nghiên cứu, khám phá, ứng dụng KHOA HỌC CON NGƯỜI vào đời sống thực tiễn và đưa KHOA HỌC CON NGƯỜI đến với con người một cách gần gũi đó.

Song song đó, XUẤT BẢN SÁCH – đó chính là con đường hiệu quả để bạn thực hiện được KHOA HỌC THỊNH VƯỢNG và nghiên cứu, khám phá, ứng dụng KHOA HỌC THỊNH VƯỢNG đưa vào cuộc sống của bạn. Việc viết – xuất bản và phát hành một cuốn sách có thể giúp bạn LÀM GIÀU cho chính mình đồng thời có thể giúp người khác làm giàu cho những người khác. LÀM GIÀU cho chính mình vì bạn cung cấp một giải pháp – sản phẩm có chất lượng cho khách hàng (độc giả) – thị trường – cộng đồng – xã hội – thế giới, và LÀM GIÀU cho con người là bởi vì bạn giúp cho khách hàng (độc giả) – thị trường – cộng đồng – xã hội – thế giới LÀM GIÀU KIẾN THỨC cũng như giúp họ thành công hơn.

Một trong những quyển sách đã khai sinh nên nền Văn minh Mỹ - đó chính là quyển sách NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU (THINK AND GROW RICH) là một minh chứng hùng hồn cho một quyển sách có thể giúp con người – thị trường – cộng đồng – xã hội – thế giới phát triển và giàu có hơn. Một trong những triết lý và phương pháp luận xuyên suốt của quyển sách này đó chính là NGHĨ GIÀU và LÀM GIÀU.

NGHĨ GIÀU – đó chính là cách nghĩ về sự giàu có của mình bằng cách giúp người khác trở nên giàu có.

LÀM GIÀU – đó chính là tạo ra sự giàu có cho bản thân bằng cách giúp những người khác giàu có.

Với một người vừa NGHĨ GIÀU – vừa LÀM GIÀU thì con đường để họ trở nên giàu có là CHÂN CHÍNH và CÓ LỢI cho con người. Và chính vì những ý nghĩa đó, quyển sách NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU trở thành quyển sách kinh điển qua mọi thời đại – vì những giá xuyên thời gian của nó.

Ngày nay, việc viết và xuất bản sách trở nên hiệu quả hơn với Quy trình xuất bản sách Hoàng Gia (Royal Books Publishing) – cho nên bạn có thể xuất bản sách và đạt được thành công vượt trên sự mong đợi. Đó là cách bạn phát triển chính mình đồng thời phát triển người khác, đó là cách bạn làm giàu cho chính mình trong kế hoạch làm giàu cho những người khác. Đó chính là giá trị thực tiễn nhất của việc học hỏi – nghiên cứu – khám phá - ứng dụng vào thực tiễn về KHOA HỌC CON NGƯỜIKHOA HỌC THỊNH VƯỢNG.

Nếu bạn mong muốn viết sách – xuất bản và phát hành sách thành công thì QUY TRÌNH XUẤT BẢN SÁCH HOÀNG GIA (ROYAL BOOKS PUBLISHING) chính là giải pháp bạn tìm kiếm từ bấy lâu nay. Và bạn đã khám phá được nó ngay bây giờ - và tại đây.

Hãy trở thành Tác giả ngay bây giờ - và tại đây – với tất cả những gì bạn có. Và bạn sẽ di chuyển trên con đường thành công và thịnh vượng nhanh nhất có thể.

Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHOR | ROYAL ADVISOR

///---

Thông tin về Giải pháp QUY TRÌNH XUẤT BẢN SÁCH HOÀNG GIA (ROYAL BOOKS PUBLISHING):

+ Liên hệ: Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net / hoixuatban@gmail.com

+ SĐT: 0901312118

+ Website: www.trantrungkien.comwww.vietsachvathanhcong.com

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022

TẠI SAO MỘT DOANH NHÂN CẦN XUẤT BẢN SÁCH?

TẠI SAO MỘT DOANH NHÂN CẦN XUẤT BẢN SÁCH?Một trong những lý do quan trọng nhất mà một doanh nhân cần xuất bản sách – đó chính là một quyển sách mang đến cho doanh nhân một sức mạnh lớn chưa từng có.

Nếu bạn muốn bán hàng một cách hiệu quả? Xuất bản một cuốn sách là cơ hội để bán được hàng hiệu quả.

Nếu bạn muốn tiếp thị một sản phẩm hiệu quả? Xuất bản một cuốn sách là cơ hội để bạn tiếp thị sản phẩm – tiếp thị mô hình kinh doanh – tiếp thị thương hiệu doanh nghiệp của bạn một cách hiệu quả?

Nếu bạn muốn tiếp thị một mô hình kinh doanh hiệu quả? Xuất bản một cuốn sách là cơ hội để bạn tiếp thị mô hình kinh doanh một cách hiệu quả?

Nếu bạn muốn nhượng quyền thương hiệu doanh nghiệp? Xuất bản một cuốn sách là cơ hội để bạn có thể nhượng quyền thương hiệu thành công?

Nếu bạn muốn huy động vốn thành công? Xuất bản một cuốn sách mang đến cho bạn sức mạnh của một thương hiệu có sức ảnh hưởng trong mắt những nhà đầu tư – và từ đó có thể huy động vốn  một cách hiệu quả.

Và điều quan trọng nhất – bạn mong muốn tạo ra một di sản để đời trên hành trình kinh doanh của của mình, xuất bản một cuốn sách sẽ mang đến cho bạn sức mạnh của việc chia sẻ giá trị văn hóa – tư tưởng – triết lý, và từ đó tạo bước đột phá về giá trị vô hình cũng như giá trị hữu hình của bạn trong việc cung cấp những giá trị đến cho con người.

XUẤT BẢN SÁCH – Điều này có nghĩa là gì?

Một cuốn sách được xuất bản sẽ mang đến một dòng tiền mới cho bạn – dưới dạng cung cấp một sản phẩm có giá trị cho khách hàng, thị trường, cộng đồng, xã hội và thế giới con người.

Một cuốn sách được xuất bản sẽ giúp bạn bán hàng được hiệu quả hơn.

Một cuốn sách được xuất bản sẽ giúp bạn tiếp thị sản phẩm – tiếp thị mô hình kinh doanh – tiếp thị doanh nghiệp – tiếp thị mô hình huy động vốn – tiếp thị văn hóa và giá trị triết lý của một doanh nhân (doanh nghiệp) thành công.

Một cuốn sách được xuất bản sẽ giúp bạn mang đến con người những giá trị triết lý – văn hóa – tư tưởng mới, từ đó có thể tạo ra bước đột phá cho cá nhân – sự nghiệp kinh doanh của bạn.

Một cuốn sách được xuất bản là một câu chuyện thần kỳ về cuộc đời bạn – về thương hiệu sản phẩm – về thương hiệu doanh nghiệp của bạn, để đưa thương hiệu đó bay cao và bay xa hơn trong kỷ nguyên kinh doanh hiện đại.

Một trong những câu chuyện hấp dẫn với tôi nhất – đó chính là trong một cuộc phỏng vấn với Robert Kiyosaki, có một phóng viên đã hỏi ông rằng: “Tại sao ông lại xuất bản sách? Đặc biệt là trong quyển sách có thể là thứ chia sẻ ‘bí quyết (bí mật kinh doanh)’ của ông?”. Robert Kiyosaki trả lời rằng: “Một trong những lý do tôi xuất bản sách – và đưa bộ sách Cha giàu – Cha nghèo (Rich Dad – Poor Dad) nổi tiếng nhất thế giới, đó là bởi vì tôi muốn mọi người trở nên TỰ DO TÀI CHÍNH – đồng thời đó là con đường hiệu quả nhất để tiếp thị giá trị của sản phẩm – thương hiệu – cá nhân – doanh nghiệp và TẤT CẢ trong MỘT.”

Quả đúng như thế, xuất bản một quyển sách chính là cách tiếp thị sản phẩm – tiếp thị thương hiệu cá nhân – tiếp thị thương hiệu doanh nghiệp – tiếp thị vốn – tiếp thị triết lý – tư tưởng – văn hóa một cách hiệu quả nhất.

Ngày nay, có rất nhiều những nhà kinh doanh trên thế giới đã sử dụng phương thức tiếp thị theo kiểu xuất bản sách như là cách thức tiếp thị hiệu quả nhất – được chia sẻ từ Robert Kiyosaki – mà ông ta gọi là cách thức tiếp thị của người cha giàu – hay còn gọi là cách tiếp thị của người giàu.

Và câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để có thể sử dụng phương thức tiếp thị mạnh mẽ này? Và ứng dụng xuất bản sách như là cách thức tiếp thị hiệu quả cho bất kỳ những doanh nhân nào muốn thành công trong kỷ nguyên mới?

Đây chính là lý do tại sao tại Hoàng Gia – chúng tôi cho ra đời một quy trình xuất bản hiện đại đó chính là Quy trình xuất bản sách Hoàng Gia (Royal Books Publishing) – với những giá trị vượt trội, và chứa đựng trong đó một con đường để giúp những doanh nhân – nhà kinh doanh thành công trong kỷ nguyên mới.

Sức mạnh của Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia (Royal Books Publishing) – đó chính là có thể đưa những giá trị của bạn trở thành DÒNG TIỀN MỚI – bằng cách đưa quyển sách bạn muốn xuất bản trở thành một phần của con đường tạo ra nguồn thu nhập mới cho bạn. Đồng thời giúp những nhà kinh doanh – doanh nhân có thể tạo nên bước đột phá cho sự nghiệp cá nhân – và sự nghiệp kinh doanh, bằng cách sử dụng xuất bản sách như là cách thức tiếp thị mạnh mẽ nhất trong kỷ nguyên kinh doanh hiện đại.

Chào mừng bạn đến với thế giới những nhà kinh doanh hiện đại!

Chào mừng bạn đến với thế giới những nhà kinh doanh theo đúng mục đích – là những nhà kinh doanh phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình song song với việc phát triển chính mình và phát triển con người.

Chào mừng bạn đến với thế giới những nhà kinh doanh theo đúng mục đích – bằng cách sử dụng cuốn sách như là hình thức mạnh mẽ nhất để tiếp thị theo đúng mục đích trong kỷ nguyên kinh doanh mới này.

Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHOR | ROYAL ADVISOR

///---

Mọi chi tiết về việc xuất bản – phát hành quyển sách của bạn:

+ Mr. Trần Trung KiênTác giả - Cố vấn

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net / hoixuatban@gmail.com

+ Hotline: 0901312118 – Mr. Trần Trung Kiên

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2022

4 CÁCH ĐỂ XUẤT BẢN SÁCH VÀO NĂM NAY

4 CÁCH ĐỂ XUẤT BẢN SÁCH VÀO NĂM NAYChưa bao giờ có thời điểm tốt hơn để xuất bản một cuốn sách!

Mười lăm năm trước, cách duy nhất để xuất bản một cuốn sách là thông qua một đại lý văn học và một nhà xuất bản truyền thống. Đó là một thị trường cạnh tranh cao, bão hòa với hàng ngàn bức thư truy vấn và các nhà văn hy vọng bản thảo của họ sẽ nổi bật giữa đám đông.

Kể từ đó, nhiều cơ hội mới đã tăng lên cho các tác giả để được xuất bản sách của họ nhờ vào sự gia tăng tự xuất bản. Từng bị coi là kém cỏi trong ngành xuất bản về việc cung cấp những cuốn sách nửa vời, tự xuất bản đã đẩy mạnh cuộc chơi của mình để chứng minh rằng bất kỳ ai có ý tưởng tuyệt vời đều có thể trở thành tác giả.

Điều quan trọng cần nhớ là xuất bản không phải là một cách tiếp cận phù hợp với tất cả. Mặc dù bạn có thể biết nhiều tác giả tự xuất bản hoặc nghĩ rằng chỉ những tác giả xuất bản theo cách truyền thống mới có thể thành công, nhưng sự thật là các phương pháp xuất bản khác nhau phù hợp nhất với các tác giả, sách, ngân sách và mục tiêu khác nhau. Cách duy nhất để xuất bản một cuốn sách một cách chính xác là thực hiện các nghiên cứu cần thiết và đưa ra lựa chọn tốt nhất cho BẠN.

Rất may, với rất nhiều tùy chọn có sẵn, việc tìm hiểu và khám phá loại hình xuất bản phù hợp nhất với bạn và sách của bạn là điều tương đối dễ dàng. Dưới đây là bốn cách bạn có thể xuất bản cuốn sách của mình vào năm nay.

1. Xuất bản Truyền thống

Nhiều tác giả lần đầu muốn xuất bản một cuốn sách nghĩ rằng xuất bản truyền thống với một nhà xuất bản nổi tiếng là cách duy nhất để trở thành một tác giả thành công. Những người khác cho rằng rào cản gia nhập với tùy chọn xuất bản này là quá khó. Do đó, họ không có cơ hội vượt qua được.

Cả hai giả định này đều không đúng 100%.

Xuất bản truyền thống có thể là một thách thức, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không phải là một lựa chọn khả thi. Nhiều tác giả tìm thấy thành công nhờ phương pháp này; nó có thể đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực để tìm được đại lý hoặc nhà xuất bản phù hợp sẵn sàng dành cơ hội cho bạn và cuốn sách của bạn.

Phương pháp "điển hình" của xuất bản truyền thống là gửi thư hỏi hoặc bản thảo đã hoàn thành đến các đại lý văn học hoặc nhà xuất bản để đề xuất ý tưởng xuất bản của bạn. Nếu họ chọn sách của bạn, bạn sẽ nhận được khoản tạm ứng trả trước để có quyền đối với tác phẩm của mình, ký hợp đồng với nhà xuất bản và họ sẽ đảm nhận việc biên tập, thiết kế và phân phối sách của bạn.

“Mỗi đại lý đều khác nhau; họ muốn mọi thứ khác đi. Một số chấp nhận email. Một số muốn nó, tin hay không, gửi qua đường bưu điện. Một số muốn có một dàn ý và một chương. Một số muốn đề xuất toàn bộ cuốn sách hoặc toàn bộ bản thảo. ”

Một trong những đặc quyền chính của xuất bản truyền thống là hầu hết mọi thứ đều do nhà xuất bản đảm nhận: chi phí xuất bản và in ấn, bản quyền và dịch vụ pháp lý, và một số hoạt động tiếp thị sách. Bạn sẽ có một số tham gia, chẳng hạn như viết lại và phỏng vấn hoặc ký hợp đồng.

Hạn chế lớn nhất của phương pháp này khiến một số tác giả không muốn xuất bản theo cách truyền thống là nhà xuất bản được giao quyền đối với cuốn sách của bạn, có nghĩa là bạn sẽ mất một phần quyền sở hữu đối với tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn toàn quyền kiểm soát các chỉnh sửa, bìa, phân phối và tiếp thị, thì xuất bản truyền thống có lẽ không phải là lựa chọn phù hợp cho bạn.

Tuy nhiên, đây là phương pháp xuất bản duy nhất sẽ trả trước cho bạn tiền để có quyền đối với tác phẩm của bạn. Nếu bạn không có tiền để tự in và phân phối sách, thì xuất bản truyền thống có thể là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến doanh số bán sách của bạn, các công ty xuất bản truyền thống sẽ tính một phần trăm doanh thu tạo ra của bạn. Số tiền sẽ tùy thuộc vào từng nhà xuất bản và các chính sách của nhà xuất bản đó.

2. Tự xuất bản

Giống như kinh doanh, xuất bản theo hình thức tự xuất bản là một hình thức tự xuất bản cho phép tác giả kiểm soát hoàn toàn quá trình xuất bản.

Trong phương pháp xuất bản này, bạn sẽ là người thực hiện và phối hợp mọi thứ: định dạng sách, thiết kế bìa sách, tìm doanh nghiệp để in sách của bạn (trừ khi bạn chọn con đường sách điện tử) và triển khai tiếp thị chiến lược quảng cáo sách của bạn.

Mặc dù điều này nghe có vẻ quá sức đối với một số nhà văn, nhưng những người khác lại thích trở thành một phần của mọi khâu của quá trình xuất bản. Phần tốt nhất khi tự xuất bản sách là bạn sở hữu mọi thứ, từ quyền hợp pháp đến doanh thu bạn kiếm được. Bạn đưa ra mọi quyết định và bạn là một phần của mọi cuộc chia sẻ. Bạn là người thực hiện việc chỉnh sửa và điều phối các bản ký tặng sách. Tuỳ bạn.

“Nó cũng tạo ra tất cả áp lực cho bạn. Bạn làm tốt như thế nào sẽ phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào… Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian cho nó? Bạn có thể đa nhiệm? Bạn sẽ thích nó chứ? Bạn có thể làm điều đó ngay cả khi bạn không? Nếu bạn không tự làm, bạn có thể ngân sách bao nhiêu để thuê ngoài các dịch vụ?”.

Cuộc đấu tranh lớn nhất mà các tác giả phải đối mặt khi xuất bản một cuốn sách bằng phương pháp này là thời gian và chi phí. Nếu bạn đi sâu vào điều này với ít kiến ​​thức về quy trình xuất bản, tự mình làm mọi thứ sẽ rất khó khăn. Bạn sẽ cần biết kỹ năng của mình nằm ở đâu, cách đối phó với các nhà cung cấp và biết cách sử dụng ngân sách.

Hãy nhớ rằng, xuất bản một cuốn sách không bao giờ là miễn phí, đặc biệt là với Tự xuất bản. Bạn sẽ phải cân nhắc chi phí của mọi thứ, từ in sách đến lấy số ISBN cho đến in ấn tác phẩm của mình. Nếu bạn định đi theo con đường Tự xuất bản, hãy đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị sẵn một chiến lược tài chính.

3. Tổng thầu xuất bản

Tương tự như Tự xuất bản sách, xuất bản tổng thầu là một hình thức tự xuất bản mà BẠN có quyền kiểm soát. Sự khác biệt của phương pháp này là thay vì tự mình làm mọi thứ, bạn thuê các nhà thầu độc lập có thể cung cấp các dịch vụ bạn cần (và muốn) cho cuốn sách của mình.

Đây là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn kiểm soát, nhưng không hoàn toàn hiểu biết về mọi khía cạnh của quá trình xuất bản.

Trong trường hợp này, bạn sẽ thuê một biên tập viên để cải thiện khả năng viết của mình và một nhà thiết kế đồ họa để tạo bìa sách và nội dung thay vì tự mình làm. Hãy nhớ rằng, số lượng nhà thầu mà bạn hợp tác sẽ quyết định chi phí ban đầu sẽ như thế nào trước khi bạn xuất bản cuốn sách của mình.

Xuất bản theo tổng thầu mang lại cho bạn cơ hội chọn các phần xuất bản sách mà bạn muốn tự mình xử lý và những phần nào bạn sẽ muốn chuyên gia của bên thứ ba xử lý.

“Việc đầu tư tài chính cho con đường này sẽ phụ thuộc vào các nhà cung cấp bạn chọn, nhưng bởi vì tất cả chúng đều độc lập với nhau, chi phí sẽ dễ dàng tăng lên khi bạn thuê nhiều nhà cung cấp hơn — và nhiều kinh nghiệm hơn”.

Nếu bạn đang cân nhắc việc tự xuất bản, một điều hữu ích cần làm là tách các nhiệm vụ xuất bản này thành ba danh mục: những gì bạn có thể làm, những gì bạn có thể học cách làm và những gì bạn chắc chắn không thể làm.

Mọi thứ bạn biết là bạn sẽ không thể làm được, bạn có thể thuê ngoài cho một hoặc nhiều nhà thầu độc lập. Dành thời gian để nghiên cứu các nhiệm vụ mà bạn nghĩ rằng bạn có thể học cách tự thực hiện. Nó có thể mất một thời gian, nhưng về lâu dài, nó có thể đáng giá.

4. Tự xuất bản được hỗ trợ

Việc tự xuất bản được hỗ trợ đưa ý tưởng về một tổng thầu lên một tầm cao mới, giảm bớt một chút căng thẳng.

Thay vì chọn và chọn các nhiệm vụ bạn muốn thuê ngoài cho các chuyên gia, các công ty tự xuất bản được hỗ trợ sẽ gói các nhiệm vụ và dịch vụ thành nhiều gói khác nhau mà bạn có thể chọn. Các loại dịch vụ bạn muốn sẽ quyết định mức độ đắt đỏ của mỗi gói.

Ví dụ: gói xuất bản để chỉnh sửa và in các bản sao sách của bạn có thể không đắt bằng gói bao gồm các dịch vụ tiếp thị, bán hàng và thiết kế bổ sung. Tất cả phụ thuộc vào những gì bạn muốn và những gì là quan trọng nhất đối với bạn.

“[Tự xuất bản được hỗ trợ] đã phát triển để cung cấp đầy đủ các dịch vụ, vì vậy bất kể tác giả cần gì trong quá trình xuất bản trước, trong quá trình xuất bản hoặc tiếp thị sách của họ, các công ty tự xuất bản được hỗ trợ đều có sẵn điều đó.”

Lợi ích lớn nhất của việc tự xuất bản được hỗ trợ là bạn được cung cấp một số tùy chọn xuất bản để lựa chọn trong khi vẫn giữ quyền sở hữu sách của mình. Bạn không chỉ có quyền kiểm soát mà còn có thể sử dụng các chuyên gia đã được kiểm tra xác nhận cho bạn.

Một lợi ích khác là bạn có ít cơ hội vượt quá ngân sách của mình. Bởi vì bạn đang chọn một gói, bạn sẽ biết chi phí trả trước của các dịch vụ.

Quyết định lớn nhất của bạn với con đường xuất bản này sẽ là chọn công ty tự xuất bản tốt nhất cho bạn. Tất cả đều có khả năng cung cấp các loại gói khác nhau với các mức giá khác nhau và một số có thể cho phép tùy chỉnh nhiều hơn những gói khác.

Hãy cẩn thận trong việc chọn một công ty dịch vụ xuất bản có mạng lưới tốt, cung cấp các dịch vụ bạn cần để đạt được mục tiêu của mình và cuối cùng là có ý nghĩa nhất đối với bạn.

Xuất bản sách của bạn trong năm nay!

Xuất bản một cuốn sách là một việc lớn đối với những ai luôn mơ ước được viết một cuốn sách. Bạn không muốn tham gia mà không cẩn thận để đảm bảo rằng bạn đang đưa ra quyết định tốt nhất và có trải nghiệm tốt nhất từ ​​đầu đến cuối.

Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về những gì bạn muốn trong quá trình này. Mục tiêu của bạn cho cuốn sách của bạn là gì? Bạn phải đầu tư bao nhiêu thời gian và tiền bạc cho giấc mơ này? Bạn muốn có bao nhiêu quyền kiểm soát trong quá trình này?

Một khi bạn dành chút thời gian để suy nghĩ về mục tiêu của chính mình, một trong những tùy chọn xuất bản này có thể sẽ trở thành lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Bạn sẽ chọn con đường xuất bản nào trong năm nay?

Liên hệ để được tư vấn từ Hoàng Gia – Hội Tác giả Hoàng Gia – và các Cố vấn Hoàng Gia sẽ chia sẻ giải pháp để bạn xuất bản – phát hành sách thành công.

+ Hotline: 0901 31 21 18 (Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn).

Đọc thêm về quyển sách – 17 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KINH DOANH CỦA BẠN VỚI MỘT CUỐN SÁCH - https://tiki.vn/17-cach-de-xay-dung-su-nghiep-kinh-doanh-cua-ban-voi-mot-cuon-sach-p1723955.html?spid=1723957

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2022

SÁCH VÀ HÀNH TRÌNH KINH DOANH (Phần 1)

SÁCH VÀ HÀNH TRÌNH KINH DOANH (Phần 1)Khi xã hội ngày nay ngày càng đi lên và phát triển, những quyển sách đồng thời cũng cần cách tân thêm những điều hay mới mẻ và cũng lẽ đó sách ra đời không chỉ đơn thuần đáp ứng những nhu cầu đơn giản thường ngày của chúng ta, sách là kết tinh của cả quá trình rèn luyện, tích cóp và trăn trở của tác giả mới cho ra đời.

Và khi xã hội ngày một tân tiến, sách phải càng chất lượng và đáp ứng nhu cầu của thời đại, quyển sách “17 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KINH DOANH CỦA BẠN CHỈ VỚI MỘT CUỐN SÁCH” - bí mật để gia tăng thu nhập, sự tín nhiệm và quyền lực của người nổi tiếng bằng cách trở thành một tác giả là một quyển sách hay chia sẻ cách để chúng ta có thể sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất và là phương thức gia tăng thu nhập hiệu quả nhất.

Tác giả cho ra đời quyển sách này để phát triển sự nghiệp kinh doanh lên một tầm cao mới, phù hợp với sự tân tiến trong xã hội 4.0. Theo tác giả Trần Trung Kiên, cuốn sách ra đời để đáp ứng nhu cầu về kinh doanh và những cách thức kinh doanh được góp nhặt trong suốt quá trình làm nghề kinh doanh của tác giả, ông mong muốn cuốn sách này đến với người người đọc không chỉ là truyền đạt những cách thức trong kinh doanh mà còn để người đọc tìm ra ra giá trị của bản thân, thấy được niềm đam mê và biết cách tận hưởng chúng trong cuộc sống.

Quyển sách về kinh doanh này được viết nên nhờ quá trình rèn luyện, nuôi dưỡng những ý chí, ước mơ và cả những kiên trì nỗ lực của tác giả, như trở thành một thông điệp cho người đọc về ngành kinh doanh và ý nghĩa về chúng. Chính những nỗ lực bền bỉ của tác giả quyển sách ra đời là một lời chỉ dẫn, cũng là một lời động viên chân thành. Dẫu biết con đường kinh doanh không ít những khó khăn, gian nan, không phải lúc nào con đường ấy cũng trải đầy hoa hồng, nhưng cũng nên biết rằng cũng không có nơi nào chỉ toàn phủ gạch đá khô cằn, chí ít nơi đó vẫn còn những mầm non tiềm ẩn dưới lớp cát đá ấy thôi. Kinh doanh cũng thế, gặp khó khăn mới có thể biết năng lực, có khó khăn mới biết rèn luyện ý chí vươn lên, có khó khăn mới biết quý trọng những gì ở hiện tại mà cố gắng.

Quyển sách còn giúp bạn tìm được đam mê trong công việc, tạo động lực để bạn được sống trọn vẹn, hết mình trong công việc, đã đến lúc đi vào thế giới kinh doanh để tìm kiếm sự tự do và niềm mơ ước cháy bỏng. Chỉ khi bạn dám dấn thân vào con đường kinh doanh khi đó bạn sẽ cảm nhận được điều kì diệu của sự thành công và những bài học khi vấp ngã, khi nhận được tất cả mùi vị của cuộc sống – con người chúng ta mới dần được trưởng thành hơn và biết cách sống cho ý nghĩa hơn. Quyển sách này đến với bạn như một người bạn đến đồng hành với ta trên con đường chinh phục ước mơ, truyền cảm hứng để ngày càng phát triển bản thân cũng như là người chỉ dẫn đi đúng đường.

Đến với mọi người bằng sự chân thành, quyển sách này luôn muốn bạn đến với nó theo một cách chủ động, là một sự tiến tới. Chỉ khi chủ động thì mọi kế hoạch sẽ được rõ ràng và ý chí được định hình một cách chắc chắn. Đây là quyển sách đem đến 17 cách thức để xây dựng sự nghiệp kinh doanh, bằng những cách mới, phù hợp, chứ không phải là những ý tưởng cổ điển, một màu, một quyển sách bởi những kinh nghiệm dày dặn từ tác giả, lấy từ thực tiễn, chắc chắn mang đến cho bạn niềm hy vọng mới.

17 cách thức này đến từ những kinh nghiệm của tác giả từ buổi đầu bước chân vào con đường kinh doanh, là quá trình học tập và rèn luyện trong suốt gần một thập kỷ để cho ra 17 cách thức chất lượng, phù hợp với thời đại, và chính trong quá trình đó tác giả đã gặp nhiều doanh nhân, biết thêm những kinh nghiệm cũng như học hỏi lẫn nhau. “17 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KINH DOANH CỦA BẠN CHỈ VỚI MỘT CUỐN SÁCH” là kết tinh một thập kỷ của quá trình gặp gỡ và học hỏi từ hơn 300 doanh nhân thành công, chắt lọc những kinh nghiệm, những bài học, cùng đưa ra và giải quyết những câu hỏi nan giải về kinh doanh và sự nghiệp của họ. Hãy đến với “17 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KINH DOANH CỦA BẠN CHỈ VỚI MỘT CUỐN SÁCH” để biết thêm nhiều kiến thức về kinh doanh cũng như khám phá thêm ước mơ và lý tưởng sống của chính mình.

Quyển sách này còn chia sẻ cách thức để một người có thể sử dụng cuốn sách là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất và phương thức gia tăng thu nhập hiệu quả nhất. Bạn có thể phát triển sự nghiệp của mình thông qua con đường phát hành - đồng phát hành một quyển sách và từ đó có thể trở nên thành công không giới hạn.

Chào mừng bạn đến với thế giới của những người thành công bắt đầu từ viết sách - xuất bản - phát hành sách.

Đọc sách là cách nhanh nhất để tiến vào con đường thành công bằng cách nhận được sự chia sẻ từ những quyển sách hay.

Viết sách là con đường nhanh nhất để định vị thương hiệu và qua đó giúp bạn trở nên kinh doanh thành công hơn.

Và đó là lý do tại sao HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP - KINH DOANH của bạn không thể thiếu sách như là người bạn - người đồng hành - người thầy đáng quý trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Quyển sách “17 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KINH DOANH CỦA BẠN VỚI MỘT CUỐN SÁCH” chính là người bạn - người đồng hành - người thầy tuyệt vời của bạn trên con đường kinh doanh thành công.

Thông điệp từ: BÙI KIM CHI - TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHOR | ROYAL ADVISOR

PS:// Liên hệ để được tham gia khóa học:

- ĐỌC SÁCH ĐỂ THÀNH CÔNG - hoặc đọc cuốn sách "THAY ĐỔI THÓI QUEN - THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI" (tại đây: https://tiki.vn/thay-doi-thoi-quen-thay-doi-cuoc-doi-change-your-habits-change-your-life-p9961719.html?spid=89429426)

- NGHỆ THUẬT VIẾT SÁCH VÀ THÀNH CÔNG - hoặc đọc cuốn sách "17 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KINH DOANH CỦA BẠN VỚI MỘT CUỐN SÁCH" (tại đây: https://tiki.vn/17-cach-de-xay-dung-su-nghiep-kinh-doanh-cua-ban-voi-mot-cuon-sach-p1723955.html?spid=1723957)

- Theo SĐT: 0901312118 (Mr. Trần Trung Kiên);


Thứ Ba, 15 tháng 2, 2022

GIÁ TRỊ CỦA VIỆC “ĐỌC SÁCH VÀ VIẾT SÁCH” - TRONG KỶ NGUYÊN HIỆN ĐẠI ĐƯỢC “THAY ÁO MỚI” VỀ VĂN HÓA THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH NHƯ THẾ NÀO?

GIÁ TRỊ CỦA VIỆC “ĐỌC SÁCH VÀ VIẾT SÁCH” - TRONG KỶ NGUYÊN HIỆN ĐẠI ĐƯỢC “THAY ÁO MỚI” VỀ VĂN HÓA THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH NHƯ THẾ NÀO?


Có rất nhiều người thích đọc sách vì những lý do khác nhau, nhưng lý do quan trọng nhất về sách – đó chính là sách có thể giúp ta phát triển và qua đó việc đọc sách mở ra cho chúng ta một sự thật mới về cuộc sống.

Sự thật mới về cuộc sống thông qua việc đọc sách đó chính là chúng ta có một cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống với góc nhìn đa chiều. Và theo đó, việc viết sách cũng giúp chúng ta trở nên thành công hơn trong cuộc sống. Sự hòa hợp giữa đọc sách để phát triển bản thân, và việc viết sách – xuất bản sách – phát hành sách để phát triển kinh doanh là con đường hiệu quả để nâng cao vị thế cũng như phát triển mô hình kinh doanh thành công không giới hạn.

Sách là thứ phản ánh xã hội một cách thực tế, sâu sắc, tinh tế và qua sự thật đó chúng ta có cách tư duy theo đúng mục đích, cách nghĩ theo đúng mục đích và cách sống theo đúng mục đích. Và đó cũng chính là mục đích của việc đọc sách – khai sinh ra con người mới bên trong mình, và từ đó tạo ra sự thay đổi về cuộc sống của chính mình và của những người khác tốt hơn.

Nhà lãnh đạo Barack Obama từng nói: “Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn”. Trong quyển sách THAY ĐỔI THÓI QUEN - THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI, Tác giả cũng chia sẻ giá trị của VĂN HÓA ĐỌC và sự thay đổi cuộc đời bắt đầu từ VĂN HÓA ĐỌC thực sự có giá trị to lớn như thế nào? Thực vậy, nếu muốn nhìn thấu cả thế giới hay những góc nhỏ trong xã hội này thì đừng bỏ qua việc đọc sách. Khi đọc sách, thế giới trong mắt ta sẽ chân thực và đáng sống hơn rất nhiều.

Và nếu những gì ta đọc có thể được viết lại – chia sẻ - xuất bản – và phát hành thì đó là điều tuyệt vời hơn nữa, vì thông qua đó ta đã phát triển một sự nghiệp kinh doanh không giới hạn. Khóa học KHỞI NGHIỆP - KINH DOANH SÁCH THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH, đã từng được ghi nhận là một trong những khóa học chia sẻ giá trị thực tế nhất của việc viết sách - xuất bản - phát hành sách đã ảnh hưởng lên một mô hình kinh doanh thành công như thế nào? Và bạn có thể ứng dụng để phát triển sự nghiệp kinh doanh lên một tầm cao mới.

Thế giới và xã hội ngày nay đang từng bước phát triển và tiến hóa đi kèm theo đó là sự hình thành “VĂN HÓA ĐỌC SÁCH” như là một trong những văn hóa trung tâm để phát triển con người trong thế giới mới. Tại sao VĂN HÓA ĐỌC có thể trở thành văn hóa trung tâm trong thế giới mới? Bởi vì, với việc đọc sách - bạn có thể thấy cả thế giới trong đó, và hơn thế nữa - qua việc viết sách - xuất bản và phát hành sách, bạn có thể phát triển sự nghiệp kinh doanh lên một tầm cao mới và bạn có thể sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất thế giới này. Điều đó có nghĩa là, tất cả chúng ta đều có thể bắt đầu KHỞI NGHIỆP - KINH DOANH THÀNH CÔNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH trong kỷ nguyên mới này, bắt đầu bằng cách viết một quyển sách và kinh doanh nó.

Một trong những cách sống tốt nhất trong thế giới này đó chính là SỐNG - CHÂN  - THẬTĐÚNG - MỤC - ĐÍCH. Và điều đó chỉ có thể được xây dựng và phát triển thông qua VĂN HÓA và biến văn hóa trở thành một phần không thể thiếu có giá trị sống - còn cho sự phát triển cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và thế giới. Và đó chính  là mục đích của sách, tĩnh lặng, đầy sức sống, mang cho con người những giá trị cốt lõi về con nhân sinh và xã hội.

Ngày nay với sự phát triển của Internet, sự phát triển về một trào lưu mới về VIẾT SÁCH - XUẤT BẢN - PHÁT HÀNH SÁCH có thể mở ra một giai đoạn mới của sách để từ đó phát triển sự sáng tạo trong chính mình và đó chính là con đường KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO - KHỞI NGHIỆP, KINH DOANH THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH. Điều này có nghĩa là sự phát triển đúng nghĩa của nhân loại đã mở ra một bức tranh hoàn toàn mới về thế giới kinh doanh, đó chính là BẠN VỪA CÓ THỂ PHÁT TRIỂN KINH DOANH - BẠN VỪA CÓ THỂ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI để kinh doanh thành công.

Đọc sách để hành động, cuốn sách hay đích thực là cuốn sách phản ánh đúng mọi mặt về xã hội, con người gây cho người đọc một góc nhìn đúng hoặc mới mẻ, hiện đại để phù hợp với xã hội hiện đại. Và trong kho tàn sách vô vàn những cuốn sách hay và phù hợp, điều người đọc cần làm là chọn lọc những cuốn sách phù hợp nhất với bản thân và mục đích của chính họ, chỉ khi tìm được mục đích và lý tưởng sống của bản thân, họ mới tìm thấy được cuốn sách của đời mình, như một người lớn trưởng thành kế bên chỉ dạy để nhìn nhận thế giới và định hình tư duy.

Làm thế nào để vượt qua sự cô đơn trong một thế giới hỗn loạn? Chỉ có đọc sách! Chỉ cuốn sách mới “trò chuyện” với con người không mang tính chất hình thức, mà là một cách tâm tình, khuyên bảo và cung cấp những định hướng cần thiết. Trong sách có những bí mật của đạo đức – quy tắc của lương tâm…. Một sự định hình quan trọng trong cách nhìn của một con người là nhờ tư duy của người viết sách, người viết phải đủ kiến thức, kinh nghiệm và góc nhìn một cách khách quan và một tư duy chín chắn để nhìn nhận sự việc, truyền tải vào trang sách để rồi hướng tới người đọc một cách nhìn đúng và mới mẻ. Đấy là trách nhiệm cao cả của một người viết sách, không những hướng người đọc tới những tư duy tiến bộ mà qua đó thay một bộ áo mới cho xã hội, bảo vệ khỏi những lời buôn thất thiệt, và có thể xây dựng nên một văn hóa mới tiến bộ cho xã hội - cộng đồng và con người.

Lăng kính cũ hay mới trong sách đều mang một nét đặc trưng riêng, mỗi góc nhìn đều lấy từ chính cuộc sống, xã hội, người cầm viết phải có quá trình trao dồi tinh hoa thuần túy nhất để đưa vào trang giấy như là một ý kiến khách quan của bản thân. Dẫu sau, quá trình tiếp nhận và truyền đạt là một hành trình dài, người đọc mới có thể tiếp nhận được những tin tức, cập nhật mới, và thế con người cứ theo những ý tưởng mới mẻ, tư duy sáng tạo và hành động hiệu quả. Đấy là mục đích của sách, đó là mục đích của việc đọc sách và cũng là mục đích của việc viết sách.

Và chính vì thế - ĐỌC SÁCH là trào lưu văn hóa mạnh mẽ nhất để khởi động phong trào KHAI SÁNG cho nhân loại bước vào kỷ nguyên ánh sáng - thoát khỏi đêm trường trung cổ.

Thì theo lẽ đó - VIẾT SÁCH - XUẤT BẢN - PHÁT HÀNH SÁCH - KHỞI NGHIỆP (KINH DOANH) SÁCH THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH đang là trào lưu mạnh mẽ nhất để khởi động phong trào TỈNH THỨC cho nhân bước vào KỶ NGUYÊN TỈNH THỨC – Đại kỷ nguyên cho một thiên niên kỷ tiếp theo – thoát khỏi sự đồng hóa BẢN THỂ CON NGƯỜI với SUY NGHĨ (TÂM TRÍ) của chính mình.

Thông điệp từ: BÙI KIM CHI - TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHOR | ROYAL ADVISOR

 

PS:// Liên hệ để được tham gia khóa học:

- ĐỌC SÁCH ĐỂ THÀNH CÔNG - hoặc đọc cuốn sách "THAY ĐỔI THÓI QUEN - THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI" (tại đây: https://tiki.vn/thay-doi-thoi-quen-thay-doi-cuoc-doi-change-your-habits-change-your-life-p9961719.html?spid=89429426)

- NGHỆ THUẬT VIẾT SÁCH VÀ THÀNH CÔNG - hoặc đọc cuốn sách "17 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KINH DOANH CỦA BẠN VỚI MỘT CUỐN SÁCH" (tại đây: https://tiki.vn/17-cach-de-xay-dung-su-nghiep-kinh-doanh-cua-ban-voi-mot-cuon-sach-p1723955.html?spid=1723957)

- Theo SĐT: 0901312118 (Mr. Trần Trung Kiên);

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2022

ĐỌC SÁCH & VIẾT SÁCH – Giá trị ngàn năm từ lịch sử xa xưa đến hiện đại chưa bao giờ bị lỗi thời

ĐỌC SÁCH & VIẾT SÁCH – Giá trị ngàn năm từ lịch sử xa xưa đến hiện đại chưa bao giờ bị lỗi thời

 


Ta tiếp nhận sách như một công cụ để nâng cao kiến thức tầm nhìn và là một cuốn sổ tay để trải lòng hay quan trọng hơn nó là một món quà quý báu có từ xa xưa. Sách gắn liền với con người hàng ngàn năm, kể từ khi Kinh Thánh được viết nên bởi những Tổ phụ Do Thái – cách đây hơn 3.500 năm.

Sách vừa ghi dấu sử sách, vừa ghi dấu chiến công, vừa ghi lại kinh nghiệm của người xưa để lại. Mỗi quyển sách là một sáng tác độc đáo với hàng nghìn tâm sự, hàng vạn con chữ để giải quyết vấn đề thực tế (phi tiểu thuyết) cũng như giải quyết vấn đề về phát triển trí tưởng tượng (tiểu thuyết) cho con người.

Người viết sách phát triển trí tưởng tượng cho độc giả một cách phi thường thông qua những con chữ. Và với những quyển sách thực tế (phi tiểu thuyết) thì đó là những quyển sách được viết và đưa vào thực tế ứng dụng để phát triển hàng triệu người trên thế giới.

Sách tác động đến hành vi người đọc. Đó là lý do tại ông cha ta nói sách là tài sản quý báu, hay như câu nói “Nói có sách, mách có chứng” cũng có ý nghĩa về giá trị của sách tương tự, như là cách thức để biểu đạt sự tin tưởng của mọi người dành cho những quyển sách hay, chất lượng.

Đọc sách giúp con người ta điềm tĩnh, nhìn nhận sâu sắc về sự việc hành động một cách đúng đắn. Từ đó, chúng ta sẽ nhìn thế giới theo một hướng khách quan, chân thực dẫn đến những hành động chín chắn.

Thực tế, đọc sách sách giúp con người ta trưởng thành, lớn lên trong tư duy, và suy nghĩ giải quyết vấn đề đúng đắn nhờ từng con chữ. Và khi đủ kinh nghiệm cùng với sự trưởng thành nhất định con người ta sẽ tự tin làm việc và vì thế mà có hiệu quả hơn và được mọi người kính trọng, yêu quý.

Sách cho ta nhiều kinh nghiệm. Không sao kể hết những điều tuyệt vời mà sách mang đến cho loài người, từ kiến thức về tất cả mọi lĩnh vực, ghi dấu bao chiến công của lịch sử hào hùng, ghi nhận hàng tấn kinh nghiệm xương máu của ông cha ta để lại. Ví dụ điển hình về những quyển sách được viết lại là kinh nghiệm trồng lúa nước để lại cho con cháu thời nay vô vàn lợi ích và năng suất và những truyền thống tốt đẹp được lưu giữ.

Thời nay, sách không đơn thuần là nơi cất giữ kinh nghiệm mà còn là nơi chứa nhiều sáng tạo đổi mới để thích ứng với môi trường hiện nay, từ kinh nghiệm buôn bán, kinh nghiệm học tập, làm đẹp, nấu ăn, các tạp chí thời trang, thời sự, cùng những vở kịch nhỏ thú vị khác.

Sách mang đến làn gió mới cho con người và xã hội, sách giúp con người học hỏi, sáng tạo, giúp con người chúng ta thoát khỏi lối mòn cũ kĩ, đồng thời vẫn duy trì những thói quen tốt, những điều hữu ích cho xã hội hiện đại.

Sách giúp định hình tư duy. Không chỉ giúp cải thiện trí thức, sách giúp con người biết định hình chính bản thân mình là ai và giá trị thật sự của bản thân mình, chỉ khi biết được mình là ai, mình làm gì, khi đó mình mới dễ dàng thành công.

Mặc dù con đường cuộc sống lắm khó khăn, và để tìm kiếm bản thân không phải là điều dễ dàng, song việc tìm kiếm bản thân và giá trị thật sự mới giúp cuộc sống tốt đẹp, biết cách sống tốt và tự do.

Có thể nói, giữa guồng quay tấp nập, con người không quan tâm đến bản thân là bao, cũng không cần biết bản thân mình là ai, giá trị của mình như thế nào và cuộc sống của mình được định nghĩa như ra sao. Và điều này lại được tìm thấy thông qua tư duy đúng đắn - và suy nghĩ đúng đắn mới giúp con người trở nên thành công và giàu có thực sự, và điều này thì lại đến từ SÁCH – và những giá trị nền tảng của VĂN HÓA mà ra.

Những gì mà con người biết về việc: cơm, áo, gạo, tiền… và cách mà xã hội tạo ra lợi nhuận, lợi ích cá nhân, kinh tế… chỉ là một mặt thứ nhất của đời sống. Mặt còn lại vô cùng có giá trị - để sáng tạo nên những giá trị hữu hình (cơm, áo, gạo, tiền, lợi nhuận, giàu có, thành công…) - chính là những GIÁ TRỊ VÔ HÌNH bên trong mỗi người. TÀI SẢN TRÍ TUỆ - GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC - NGHỊ LỰC CÁ NHÂN mà một lối sống có VĂN HÓA – SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH chính là nền tảng cho sự thành công, giàu có và thịnh vượng. Và tất cả những điều này chỉ có thể tìm thấy trong đọc sách và trong những quyển sách hay của những TÁC GIẢ thành công trên thế giới và tại Việt Nam.

Đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại giá trị đến từ TÂM HỒN, giá trị vô hình từ chính bản thân mình, giá trị đó - chính là giá trị của tư duy theo đúng mục đích, suy nghĩ theo đúng mục đích và giải quyết vấn đề của cuộc sống theo đúng mục đích, để thành công và giàu có theo đúng mục đích.

Thế nên, việc quan trọng của chúng ta là đã đến lúc cần nhìn lại để hiểu bản thân, xem bản thân có giá trị gì, như thế sẽ sinh ra lòng biết ơn với cuộc sống và biết ơn những người khác. Điều đó làm cho chúng ta trở nên SỐNG THỰC SỰ chứ không phải là tồn tại – chạy theo những giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Chỉ khi thật sự hiểu bản thân thì cuộc sống mới thực sự ý nghĩa. Và để hiểu rõ bản thân thì ĐỌC SÁCH và VIẾT SÁCH chính là con đường hiệu quả để làm được điều đó.

Viết sách giúp ta được làm chính mình. Có người từng nói viết sách là đang đi vào trong tâm mình. Đúng vậy, viết là quá trình chúng ta nghiền ngẫm bản thân, tìm hiểu những điều gì sâu thẳm bên trong mình, mã hóa ra được bằng con chữ. Trong quyển sách CON NGƯỜI MỚI (A NEW HUMAN BEING) - Tác giả chia sẻ một trong nhất bí mật lớn nhất của chúng ta đó chính là VIẾT có thể giúp chúng ta sống theo đúng mục đích và khai sinh ra CON NGƯỜI MỚI bên trong mình.

Viết sách là viết nên câu chuyện mỗi người, ai cũng mang trong người một câu chuyện, nhờ viết ra mà họ có thể chia sẻ chúng cho thế giới - và thông qua đó tạo ra con đường lợi nhuận không giới hạn từ việc kinh doanh tri thức - kinh doanh trí tuệ.

Con đường viết sách của những bậc Trí thức xưa, ví như Đại thi hào Dân tộc Nguyễn Du là con đường khai minh độc giả - và cũng có thể nói đó là con đường khai minh chính mình  với vai trò là Tác giả. Vì khi VIẾT SÁCH  - chúng ta cũng là độc giả (của chính mình).

Chúng ta có thể khai sinh ra CON NGƯỜI MỚI và ngày càng sống theo đúng mục đích hơn nếu chúng ta lựa chọn VIẾT SÁCH như là sự nghiệp của cuộc đời. Và đó là lý do tại sao những Nhà văn, Nhà thơ và những người Viết sách chuyên nghiệp… không chỉ LÀM GIÀU cho độc giả mà qua việc đó - Họ còn LÀM GIÀU cho chính mình.

Viết sách, là lúc tiếp thu nhiều điều có ích, làm mới bản thân. Dẫu thời thế có đổi thay trăm lần, sách và những giá trị của sách cứ tồn tại mãi, viết sách cũng như viết nên thế giới kiến tạo nội tâm của bản thân, để dẫu cho cuộc sống có như thế nào, bản thân chúng ta cũng vẫn còn đó sự phong phú và ý nghĩa.

Đọc sách và VIẾT SÁCH sẽ khai sinh ra CON NGƯỜI MỚI bên trong mình và qua đó chúng ta có thể ngày càng SỐNG – TỈNH – THỨC và SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH hơn.

Đó là những gì được chia sẻ trong quyển sách CON NGƯỜI MỚI (A NEW HUMAN BEING) – mà bạn có thể tìm đọc và tìm thấy được ý nghĩa của việc viết nên những quyển sách hay và chia sẻ giá trị thực sự cho những người muốn ĐỌC những gì bạn VIẾT.

Thông điệp từ: BÙI KIM CHI - TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHOR | ROYAL ADVISOR

 

PS:// Liên hệ để được tham gia khóa học:

- ĐỌC SÁCH ĐỂ THÀNH CÔNG - hoặc đọc cuốn sách "THAY ĐỔI THÓI QUEN - THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI" (tại đây: https://tiki.vn/thay-doi-thoi-quen-thay-doi-cuoc-doi-change-your-habits-change-your-life-p9961719.html?spid=89429426)

- NGHỆ THUẬT VIẾT SÁCH VÀ THÀNH CÔNG - hoặc đọc cuốn sách "17 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KINH DOANH CỦA BẠN VỚI MỘT CUỐN SÁCH" (tại đây: https://tiki.vn/17-cach-de-xay-dung-su-nghiep-kinh-doanh-cua-ban-voi-mot-cuon-sach-p1723955.html?spid=1723957)

- Theo SĐT: 0901312118 (Mr. Trần Trung Kiên);

 

 

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2022

ĐỌC SÁCH VÀ VIẾT SÁCH – ĐIỀU KHAI SINH RA “CON NGƯỜI MỚI” BÊN TRONG MÌNH

ĐỌC SÁCH VÀ VIẾT SÁCH – ĐIỀU KHAI SINH RA “CON NGƯỜI MỚI” BÊN TRONG MÌNH

 


“Người biết đọc nắm trong tay sức mạnh để khuếch đại bản thân mình, để nhân lên những cách mình tồn tại, để lấp đầy cuộc đời mình một cách đáng kể và thú vị” (A.Huxly).

Sách tự bao đời mang trong mình sứ mệnh là luồng gió thổi hồn cho mọi người, tạo nên nguồn cảm hứng bất tận cho “bầu khí quyển tư tưởng” người đọc.

Có thể nói, văn hóa đọc thực sự là quan trọng trong sự phát triển xã hội ngày nay, vì chúng giúp cho chúng ta mở ra một bức tranh về cách tư duy theo đúng mục đích, cách nghĩ theo đúng mục đích, và cách sống theo đúng mục đích.

Thực tế, sách mang đến cho con người rất nhiều lợi ích thầm lặng mà qua đó nhân loại để phát triển, đã thay đổi, đã được đổi mới trong suốt chiều dài của lịch sử.

Sách không chỉ đơn giản là những con chữ hiện trên những trang giấy mà sự thật nó toát lên sức mạnh vô hình có thể thay đổi thế giới. Và sức mạnh vô hình đó, theo Hoàng Gia đó chính là sức mạnh đến từ tư duy của con người – tư duy của người viết nên những quyển sách đó, suy nghĩ của con người - và suy nghĩ của người viết nên những quyển sách đó. Và vì lý do đó, văn hóa đọc trở thành văn hóa sống còn trong bất kỳ thời đại nào của lịch sử, có giá trị tuyệt đối cho sự phát triển của con người và nhân loại.

Đọc sách – thực sự là việc vô cùng ý nghĩa đối với sự phát triển cá nhân cũng như phát triển con người và xã hội. Lợi ích của việc đọc sách có thể vượt xa tất cả những gì mà người ta có thể tưởng tượng. Sự thật là đọc sách giúp chúng ta rèn luyện bản thân, cải tiến nhân cách, có tư duy – suy nghĩ theo đúng mục đích, và sống theo đúng mục đích hơn.

Đọc sách - giúp nâng cao hiểu biết, học hỏi được nhiều điều hay để phát triển thế giới nội tâm và từ đó có thể thay đổi đổi thế giới bên ngoài. Đọc sách giúp con người rèn luyện được tính kiên nhẫn, sự tập trung và các kỹ năng mềm khác, trau dồi vô vàn kiến thức và những kiến thức bổ ích khác. Đọc để hành động chính là mục đích của việc đọc sách.

Đọc sách – giúp chúng ta có được kinh nghiệm cũng như kiến thức từ Tác giả, tập thể tác giả và từ đó đưa những gì chúng ta biết - những gì chúng ta hiểu vào hoạt động để trở nên thành công trong môi trường thực tế. Đó chính ý nghĩa của việc đọc sách, đó chính là đọc sách theo đúng mục đích.

Mỗi cuốn sách đều giúp chúng ta cải thiện tốt hơn từng ngày, mà để đạt được điều đó chúng ta luôn cần hành động. Mặc khác, sách là kho tàng lý luận từ kinh nghiệm, tâm hồn ra nên đọc sách cứ như có thêm kinh nghiệm, sự trải đời.

Một điều đặc biệt của việc đọc sách là hướng con người đến với bản chất sâu thẳm bên trong của họ, giúp những con người đang lạc lối đi đúng đường họ cần đi, những nơi họ cần tới, giúp con người hiểu nhau hơn, mà cốt yếu là hiểu được bản thân mình và giá trị của chính họ.

Có thể trong quá trình tiếp thu kiến thức kinh nghiệm từ sách chúng ta gặp một số trở ngại, nhưng đọc sách, không cần đến tính gấp gáp – mà là đọc sách hiệu quả, cũng không quan trọng việc đọc được mấy cuốn sách – mà là đọc được những quyển sách chất lượng, mà là bạn thấm được bao nhiêu từ sách, sách cho bạn những gì, những điều đó có giúp cho mình vào việc gì hay không. Thế nên, đọc sách cũng cần khoa học, phải hiểu như thế nào là sách và cách vận hành chúng.

Những người cầm bút họ tự do bay bổng trên con chữ, cùng một cây bút mang dáng dấp họa nên những điều tuyệt vời, người viết mang sứ mệnh viết ra những điều tốt đẹp, thuần túy. Trọng trách của người viết sách là nặng thế đấy, ấy mà họ miệt mài viết như thế, đơn giản chỉ vì họ không chỉ viết cho người đọc, mà họ còn viết cho chính họ nữa, họ viết để họ có kiến thức, để rèn luyện tư duy, đặc biệt hơn là họ được bộc bạch được tất cả nỗi lòng hay góc nhìn của họ.

Những người viết sách mang trong mình sứ mệnh lớn lao, họ coi đó là một cơ hội để nhìn sâu thẳm vào con người, nhìn vào bên trong phần “Người” cũng như phần “Con” của nhân loại. Và có thể viết sách như là viết nhật kí của chính mình vậy, người khác đọc vào hiểu một, bản thân tác giả hiểu một trăm.

William Zinsser từng cho rằng: “Nếu viết trở nên khó khăn, đó là bởi nó khó. Viết là một trong những việc khó khăn nhất mà con người có thể làm”. Khó thì khó thật, thế mà niềm đam mê và lòng kiêu hãnh đã đang thôi thúc những trái tim mãnh liệt cho sự viết, không vì viết khó mà họ buông xuôi viết, họ cứ tiếp tục viết, dẫu cho nó thật sự là một bài viết hay hay không, thì chí ít con chữ mộc mạc nhất vẫn nằm trên trang giấy.

Viết sách và đọc sách là một công việc thú vị, và trong tâm thức mỗi người ai ai cũng cần đọc sách và viết sách. Thử nghĩ xem con người sẽ như thế nào nếu như không có sách bên cạnh, thiếu kiến thức, tư duy, kinh nghiệm và thiếu cả sự thấu cảm, khả năng bộc bạch hết những tâm tình bên trong, chí ít là viết ra tâm sự của bản thân, chính như việc viết nhật ký vậy, viết thật lòng, đọc thấu cảm - đó là lúc tác giả khai sinh ra con người mới của mình.

Và khai sinh ra CON NGƯỜI MỚI của mình chính là mục đích của việc đọc sách và viết sách vậy.

Thông điệp từ: BÙI KIM CHI – TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHOR | ROYAL ADVISOR

 

 

PS:// Liên hệ để được tham gia khóa học:

- ĐỌC SÁCH ĐỂ THÀNH CÔNG - hoặc đọc cuốn sách "THAY ĐỔI THÓI QUEN - THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI" (tại đây: https://tiki.vn/thay-doi-thoi-quen-thay-doi-cuoc-doi-change-your-habits-change-your-life-p9961719.html?spid=89429426)

- NGHỆ THUẬT VIẾT SÁCH VÀ THÀNH CÔNG - hoặc đọc cuốn sách "17 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KINH DOANH CỦA BẠN VỚI MỘT CUỐN SÁCH" (tại đây: https://tiki.vn/17-cach-de-xay-dung-su-nghiep-kinh-doanh-cua-ban-voi-mot-cuon-sach-p1723955.html?spid=1723957)

- Theo SĐT: 0901312118 (Mr. Trần Trung Kiên);

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

TẠI SAO BẠN NÊN KHỞI NGHIỆP – KINH DOANH?

 TẠI SAO BẠN NÊN KHỞI NGHIỆP – KINH DOANH?

Khởi nghiệp – kinh doanh sẽ là một phong trào mạnh mẽ nhất trong kỷ nguyên của chúng ta – và nó sẽ mở ra một thời đại mới của giải quyết vấn đề. Khoa học kinh doanh là khoa học giải quyết vấn đề - và những sản phẩm kinh doanh là phương pháp để giải quyết vấn đề.

Con đường khởi nghiệp – kinh doanh là không dễ dàng nhưng nếu bạn bước đi theo con đường đó một tương lai mới sẽ mở ra trước mắt bạn.

Những lý do sau đây sẽ là cơ hội cực kỳ lớn để bạn bước chân vào khởi nghiệp kinh doanh:

Thứ nhất: Thời đại việc làm – như một kỷ nguyên công việc sẽ chấm dứt

Một ngày nào đó vào buổi sáng thức dậy chúng ta sẽ nhận ra rằng 80% những kiến thức ta học được ở nhà trường đều không hữu ích nữa, bởi vì người ta tính rằng cứ mỗi 4 năm – lượng thông tin nhân loại tăng lên gấp 2 lần, nghĩa là từ thời điểm bạn bước chân vào Đại học cho đến khi bạn ra trường thì hầu hết những kiến thức bạn học sẽ không dùng được nữa. Nói vậy để chúng ta biết rằng dù bạn có bước chân vào con đường làm việc thì bạn sẽ gần như “học lại từ đầu” để có thể bắt đầu một công việc mới. Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra rằng kỷ nguyên làm việc – gần như đã chấm dứt, bởi vì qua Internet con người giờ đây có thể làm việc bất cứ nơi đâu, vào bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ ai - ở mọi nơi trên thế giới. Kỷ nguyên công việc – ngồi văn phòng – ngày làm việc 8h gần như sẽ chấm dứt, mà thay vào đó là một kỷ nguyên mới được ra đời – KỶ NGUYÊN KHỞI NGHIỆP – KINH DOANH, và thông qua đó kết nối với mọi người để giải quyết vấn đề cho con người.

Thứ hai: Thời đại khởi nghiệp – kinh doanh sẽ mở ra giai đoạn mới của thời đại mới – về phương pháp giải quyết vấn đề

Hoàng Gia đã từng chia sẻ “Kinh doanh là giải quyết vấn đề”, quả đúng là như vậy. Giải quyết vấn đề là lý do cho kinh doanh ra đời và đó cũng là mục đích của kinh doanh. Kinh doanh là giải quyết vấn đề, khoa học giải quyết vấn đề sẽ hình thành nên khoa học kinh doanh – một bộ mới trong kỷ nguyên của chúng ta.

Hầu hết mọi người trong thế hệ cũ được đào tạo như là người làm việc – chứ không phải là người làm kinh doanh, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc họ đã được đào tạo để làm việc cho hệ thống kinh doanh – doanh nghiệp. Có lựa chọn để bạn bước vào cuộc sống: Hoặc bạn làm việc cho một hệ thống kinh doanh hoặc bạn xây dựng một hệ thống kinh doanh cho chính mình, và dù thế nào đi chăng nữa bạn cũng mặc nhiên tham gia vào hệ thống kinh doanh. Tuy nhiên, trở thành nhà kinh doanh – xây dựng hệ thống kinh doanh cho chính mình là con đường nhanh chóng để bạn được sự thành công – giàu có bền vững, và quyển sách TÂM THƯ THỨC TỈNH NHÀ KHỞI NGHIỆP này chính là quyển sách được viết ra để dành cho bạn – dành cho những NHÀ KHỞI NGHIỆP – KINH DOANH trong kỷ nguyên mới.


Thứ ba
: Khởi nghiệp – kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp cho chính mình là con đường nhanh chóng dẫn đến sự giàu có – tự do – thành công

Bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên khác nhau trên con đường đi đến sự thành công của mình, nhưng nếu bạn biết rằng có con đường rất tốt để bạn có thể đi đến sự thành công đó chính là KHỞI NGHIỆP – KINH DOANH, bạn sẽ thấy rất nhiều người đã lựa chọn như vậy. Trường học không dạy bạn trở thành Nhà kinh doanh – Doanh nhân – xây dựng Doanh nghiệp, mà thay vào đó họ dạy bạn làm việc cho những Nhà kinh doanh – Doanh nhân – Doanh nghiệp. Tại Học viện Hoàng Gia – chúng tôi tạo ra những chương trình học vấn để giúp cho những Nhà kinh doanh – khởi nghiệp – kinh doanh – xây dựng Doanh nghiệp thành công. Chúng tôi tin tưởng rằng một thế hệ những Doanh nhân mới sẽ được ra đời đánh dấu sự thay da đổi thịt thật sự để đưa xã hội bước sang một giai đoạn mới của lịch sử - giai đoạn mà mỗi người đều có thể xây dựng sự giàu có – thành công và thịnh vượng cho riêng mình.

Tại Học viện Hoàng Gia – chúng tôi tạo ra những khóa học Phát triển bản thân song hành với các khóa học Phát triển kinh doanh, Tác giả - Nhà Đào tạo – Cố vấn Trần Trung Kiên – sau nhiều năm xây dựng và phát triển một trong những Công ty Sách hàng đầu Việt Nam – Royal Books, đã mở ra Học viện Hoàng Gia – Royal Academy để giúp cho những ai mong muốn khởi nghiệp – kinh doanh và thực hiện công việc khởi nghiệp – kinh doanh nhưng vẫn cân bằng với cuộc sống hiện tại.

Hầu hết mọi người cho rằng khởi nghiệp – kinh doanh sẽ chiếm lấy hết thời gian của con người nhưng sự thật thì không phải thế, nếu bạn đi qua khóa học KHOA HỌC KINH DOANH – ĐỂ KHỞI NGHIỆP – KINH DOANH THÀNH CÔNG THEO PHONG CÁCH KHOA HỌC thì bạn sẽ thấy có một môn học có thể giúp con người vừa phát triển bản thân vừa phát kinh doanh mà vẫn làm cho cuộc sống cân bằng.Thứ tư: Dù muốn – dù không thì bạn vẫn luôn là một phần của thế giới kinh doanh

Dù cho bạn có khởi nghiệp – kinh doanh thì bạn vẫn luôn là một phần của thế giới kinh doanh. Đó là điều tất yếu! Chúng ta đang sống – và vẫn luôn sống trong một thế giới thương mại – nếu bạn không là người bán thì bạn là người mua – và ngược lại. Điều đó có nghĩa là bạn luôn là một phần của thế giới kinh doanh.

Nói cách khác, nếu như trong trường học có 2 môn học là TOÁN và VĂN là hai môn học quan trọng nhất thì ra TRƯỜNG ĐỜI có 2 môn học quan trọng nhất chính là ĐẦU TƯ và KINH DOANH. Nếu như TOÁN – là khoa học giải quyết vấn bằng con số, VĂN – là khoa học giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ (tiếng mẹ đẻ), thì khi ra TRƯỜNG ĐỜI – thì ĐẦU TƯ – là khoa học giải quyết vấn đề bằng TIỀN TỆ/VỐN, và KINH DOANH – là khoa học giải quyết vấn đề bẳng SẢN PHẨM/KHOA HỌC HÓA, và bạn luôn ở trong thế giới của KINH DOANH – dù bạn có muốn điều đó xảy ra hay không.

Chào mừng bạn đến với thế giới của những Nhà khởi nghiệp – kinh doanh trong kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên THỨC TỈNH – Kỷ nguyên TỈNH THỨC.

Quyển sách TÂM THƯ THỨC TỈNH NHÀ KHỞI NGHIỆP được viết ra để dành cho bạn – bước vào kỷ nguyên KHỞI NGHIỆP – KINH DOANH đó.

Nguồn – Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn