31 tháng 12, 2023

“Xuất bản sách chính là sức ảnh hưởng thực sự mà chúng ta có thể tạo cho thế giới xung quanh – những người khác – từ mọi người đến mọi người...” / “Hoàng Gia – Royal”


 

“Xuất bản sách chính là sức ảnh hưởng thực sự mà chúng ta có thể tạo cho thế giới xung quanh – những người khác – từ mọi người đến mọi người. Và bởi vì, nếu như bạn mong muốn để lại “dấu vết” trên đất – thì con đường “xuất bản chính mình” chính là sự chọn thực sự trong cuộc hành trình nhân sinh.”

-        “Hoàng Gia – Royal” / “Cố vấn Hoàng Gia – Royal Advisor”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

30 tháng 12, 2023

“Tất cả chúng ta đều là những hạt cát vô danh cho đến khi chúng ta “xuất bản một cái gì đó”...” - “Hoàng Gia – Royal”

 


“Tất cả chúng ta đều là những hạt cát vô danh cho đến khi chúng ta “xuất bản một cái gì đó”. Nói cách khác, xuất bản sách với tất cả những gì thuộc về chúng – chính là sức mạnh của sự ảnh hưởng, mà chúng ta có thể tạo ra cho thế giới này.”

-        “Hoàng Gia – Royal” / “Cố vấn Hoàng Gia – Royal Advisor”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.comwww.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

29 tháng 12, 2023

“Vũ trụ tạo ra chúng ta thông qua việc xuất bản (và đó là lý do tại sao chúng ta được xuất hiện trên thế giới này)..." - “Hoàng Gia – Royal”


 

“Vũ trụ tạo ra chúng ta thông qua việc xuất bản (và đó là lý do tại sao chúng ta được xuất hiện trên thế giới này). Và chúng ta tạo ra thế giới xung quanh mình – thông qua việc xuất bản chính chúng ta. Đó là lý do tại sao việc xuất bản sách trở thành một phần của mục đích sống trong cuộc hành trình nhân sinh là vì thế."

-        “Hoàng Gia – Royal” / “Cố vấn Hoàng Gia – Royal Advisor”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.comwww.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

28 tháng 12, 2023

“Sức mạnh của một thông điệp có sức ảnh hưởng – tạo ra sự chuyển hóa và giúp mọi người hành động...” - “Hoàng Gia – Royal”

 


“Sức mạnh của một thông điệp có sức ảnh hưởng – tạo ra sự chuyển hóa và giúp mọi người hành động. Và thông điệp được xây dựng với một việc xuất bản sách chính là thông điệp tạo ra sự ảnh hưởng sâu nhất và rộng nhất trên đời sống của mỗi người trong cuộc hành trình nhân sinh.”

-        “Hoàng Gia – Royal” / “Cố vấn Hoàng Gia – Royal Advisor”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

27 tháng 12, 2023

“Chúng ta đến với thế giới này không phải để biến mất như là một hạt cát vô danh. Chúng ta đến với thế giới để tạo ra một “dấu vết” trong nhận thức – ý thức và tâm trí của những người khác. Con đường xuất bản sách trở thành mục đích bên trong của mỗi người chính là vì lý do đó, họ để dấu vết trong tâm trí của con người.” - Hoàng Gia/Royal


 

“Chúng ta đến với thế giới này không phải để biến mất như là một hạt cát vô danh. Chúng ta đến với thế giới để tạo ra một “dấu vết” trong nhận thức – ý thức và tâm trí của những người khác. Con đường xuất bản sách trở thành mục đích bên trong của mỗi người chính là vì lý do đó, họ để dấu vết trong tâm trí của con người.”

- "Hoàng Gia - Royal" / "Royal Advisor - Cố vấn Hoàng Gia"

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

26 tháng 12, 2023

“Sức mạnh của việc xuất bản sách đó chính là SỰ CHIA SẺ - SỰ PHỤNG SỰ - và cống hiến những giá trị tốt đẹp nhất mà bạn có thể làm cho những người khác.” - Hoàng Gia/Royal

 


“Sức mạnh của việc xuất bản sách đó chính là SỰ CHIA SẺ - SỰ PHỤNG SỰ - và cống hiến những giá trị tốt đẹp nhất mà bạn có thể làm cho những người khác.”

-        Hoàng Gia/Royal

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---


    

25 tháng 12, 2023

“Mục đích của cuộc sống là để lại di sản cho thế hệ mai sau..." - Hoàng Gia/Royal

 


“Mục đích của cuộc sống là để lại di sản cho thế hệ mai sau thông qua con đường PHỤNG SỰ - CHIA SẺ - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, và XUẤT BẢN SÁCH chứa đựng nguyên lý cũng như là thông điệp có thể giúp bạn làm điều đó một cách hiệu quả nhất.”

-        Hoàng Gia/Royal

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---


    

24 tháng 12, 2023

“Chúng ta có 2 lần xuất bản: Lần thứ nhất là lần chúng ta được sinh ra, và lần thứ hai đó chính là lần chúng ta “xuất bản chính chúng ta"..." – Hoàng Gia/Royal

 


“Chúng ta có 2 lần xuất bản: Lần thứ nhất là lần chúng ta được sinh ra, và lần thứ hai đó chính là lần chúng ta “xuất bản chính chúng ta” với tất cả những kiến thức – kỹ năng – kinh nghiệm – chuyên môn – và tất cả những gì thuộc về chính chúng ta – theo đúng mục đích.”

– Hoàng Gia/Royal (*)


///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

23 tháng 12, 2023

“MỤC ĐÍCH SỐNG là gì?..." – Hoàng Gia/Royal

 


MỤC ĐÍCH SỐNG là gì? Nếu như nó không phải là con đường mà chúng ta có thể lựa chọn để “xuất bản chính chúng ta” như là cách thức để giúp mọi người thành công theo đúng mục đích."

– Hoàng Gia/Royal (*)

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

22 tháng 12, 2023

“Cơ hội tốt nhất mà chúng ta giúp người khác đó chính là “xuất bản chính mình” như là con đường để giúp người khác thành công theo đúng mục đích.” – Hoàng Gia/Royal

 


“Cơ hội tốt nhất mà chúng ta giúp người khác đó chính là “xuất bản chính mình” như là con đường để giúp người khác thành công theo đúng mục đích.”

– Hoàng Gia/Royal (*)

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

21 tháng 12, 2023

“Tại sao việc xuất bản sách lại quan trọng? Đó là bởi vì đó chính là DI SẢN thực sự mà bạn có thể để lại cho thế hệ mai sau." – Hoàng Gia/Royal

 


“Tại sao việc xuất bản sách lại quan trọng? Đó là bởi vì đó chính là DI SẢN thực sự mà bạn có thể để lại cho thế hệ mai sau.”

– Hoàng Gia/Royal (*)

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

20 tháng 12, 2023

[QUY TRÌNH XUẤT BẢN SÁCH HOÀNG GIA | Kỳ 1] – “Tác giả sách hôm nay – là tương lai của thế giới”

[QUY TRÌNH XUẤT BẢN SÁCH HOÀNG GIA | Kỳ 1] – “Tác giả sách hôm nay – là tương lai của thế giới”Chúng ta đang được đặt trong một giai đoạn mà việc trở thành Tác giả - Chia sẻ Thông điệp và Quảng bá Tri thức của bạn, trở thành sức mạnh thực sự “đã được trao quyền”. Điều đó có nghĩa là bạn được đặt trong một giai đoạn, mà giá trị của việc xuất bản một cuốn sách – quảng bá tri thức và chia sẻ thông điệp của bạn đến với mọi người trở nên đơn giản – có sức mạnh và tầm ảnh hưởng lớn lao.

Nếu chúng ta biết rằng bất kỳ cuộc cách mạng nào của thế giới – quốc gia – cộng đồng – thị trường – và bản thân, chỉ được khơi màu một cách thực sự khi SÁCH trở thành trung tâm cho cuộc cách mạng đó. Và nếu bạn nhìn lại toàn bộ lịch sử của thế giới, và cách mà thế giới thay đổi chỉ trong 500 năm – đã bằng toàn bộ tri thức và tiến bộ cũng như văn minh của toàn bộ nhân loại trong suốt hơn 5000 năm của lịch sử cộng lại.

Sức mạnh thực sự của cuộc cách mạng tri thức – quảng bá thông tin – và cách mà con người trở nên “có ảnh hưởng” trong việc trao quyền để truy cập thông tin lẫn nhau – và từ đó tạo  nên sự thay đổi vượt bậc trong kỷ nguyên hiện đại, đó chính là sự kiện “tuy nhỏ” nhưng lại có giá trị rất lớn cho nhân loại – đó chính là SỰ RA ĐỜI CỦA MÁY IN – và công nghệ in trở thành công nghệ hàng loạt (như cách mà mọi người đã từng thừa hưởng thông tin).

Năm 1450, Nhà phát minh J. Gutenberg – đã giới thiệu chiếc máy in hàng loạt – có khả năng in ấn và phổ biến thông tin một cách đa dạng, và quyển sách đầu tiên được in ấn để phổ biến cho Châu Âu đó là Kinh Thánh, và điều này đã mở màn cho một giai đoạn quan trọng của lịch sử - Cuộc cách mạng Thông tin và Truyền bá Tri thức được lan rộng khắp thế giới. Nói cách khác, mặc dù đây là một sự kiện nhỏ và ít người biết đến nhưng hệ quả của nó đã tạo nên một cuộc cách mạng vĩ đại nhất thế giới –đó chính là TRI THỨC VỚI ĐƠN VỊ CƠ BẢN LÀ THÔNG TIN đã có thể được sắp xếp và nhân bản một cách bài bản nhất trong lịch sử.

Chân dung Nhà phát minh J. Gutenberg


Và như chúng ta biết rằng, chỉ trong vòng 500 năm trở lại đây, tri thức (tức là thông tin được sắp xếp) đã được phổ biến rộng rãi và toàn bộ nền văn minh của nhân loại đã chuyển qua một giai đoạn mới – giai đoạn đó thực sự bằng tổng giá trị của toàn bộ tri thức nhân loại được xây dựng trước đó 5000 năm.

Tuy nhiên, ngay bây bây giờ - bạn đang được đặt trong một cuộc cách mạng còn vĩ đại hơn thế nữa. Cuộc cách mạng đó mang tên là CUỘC CÁCH MẠNG SÁNG TẠO – CUỘC CÁCH MẠNG TRI THỨC – hay còn gọi là CUỘC CÁCH MẠNG HIỆN TẠI. Cuộc cách mạng này, chính là nền tảng để khai sinh những thế hệ sáng tạo tiếp theo – mà bạn chính là một trong những người “đi đầu trong công cuộc sáng tạo” đó. Cuộc cách mạng đó được xây dựng dựa trên MỘT THẾ HỆ TÁC GIẢ - THẾ HỆ CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐI ĐẦU trong bất kỳ cuộc cách mạng nào.

HIỆN TẠI, đó chính là ngôn ngữ cho cuộc cách mạnh đó.

TÁC GIẢ, đó chính là NHỮNG NHÂN VẬT ẢNH HƯỞNG đi đầu trong cuộc cách mạng đó.

SÁNG TẠO, đó chính là HÀNH ĐỘNG cho cuộc cách mạng đó.

GIÁ TRỊ, đó chính là con đường mới cho cuộc cách mạng đó.

HÀNH ĐỘNG, đó chính là hiện thực hóa mục đích lớn nhất của cuộc đời bạn – song hành với những giá trị để đời, và đó chính là hành vi cho cuộc cách mạng đó.

Tất cả những điều đó được gói gọn trong một thứ mang tên “PHÁT HÀNH SÁCH” – XUẤT BẢN SÁCH – và tìm kiếm một con đường để chia sẻ giá trị cũng như sáng tạo nên các giá trị để phục vụ cuộc đời và toàn bộ nhân sinh. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà sức mạnh của việc tạo nên một cuốn sách – xuất bản nó – và phát hành nó chính là con đường mới để chúng ta có thể sáng tạo nên các giá trị mới, và chia sẻ chúng đến với cộng đồng.

“QUY TRÌNH XUẤT BẢN SÁCH HOÀNG GIA” (ROYAL PUBLISHING PROCESS) – được ra đời như là một con đường mới để chúng ta có thể bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Đó chính là giai đoạn của sáng tạo nên các giá trị mới – và lưu thông các giá trị mới đó đến với mọi người, mọi nhà và mọi nơi trên thế giới. Và đó cũng là nguyên nhân mà HỘI XUẤT BẢN THẾ GIỚI được ra đời. Bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng, sức mạnh của việc trở thành một Tác giả - sức mạnh của việc một cá nhân có thể xuất bản sách – phát hành sách và đưa quyển sách đến với cộng đồng có giá trị cực kỳ lớn lao trên con đường hiện thực hóa một kỷ nguyên mới – KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI – KỶ NGUYÊN HIỆN ĐẠI HÓA MỌI THỨ dựa trên sức mạnh thực sự đến từ bên trong của mỗi người.

Chào mừng bạn đến với thế giới mới – Thế giới của những Tác giả - xuất bản sách với Quy trình Xuất bản Sách Hoàng Gia (Royal Publishing Process).

Chào mừng bạn đến với thế giới mới – Thế giới của Nhà khởi nghiệp – Nhà kinh doanh – Tác giả - Nhà sáng tạo – Nhà văn hóa mới, để kiến tạo nên con đường mới – trở thành những con người mới, cho thế giới mới.

///---

THÔNG ĐIỆP TỪ TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHORS | ROYAL ADVISORS

///---

Chân dung Trần Trung Kiên - Tác giả - Cố vấn Tác giả


Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.comwww.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---