Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022

Tại sao xuất bản một cuốn sách có thể mang đến cho bạn DÒNG TIỀN MỚI?

Tại sao xuất bản một cuốn sách có thể mang đến cho bạn DÒNG TIỀN MỚI?Hoàng Gia chia sẻ trong thế giới của chúng ta có hai vấn đề khiến con người bận tâm nhất. Vấn đề thứ nhất đó chính là vấn đề về CON NGƯỜI và vấn đề thứ hai là vấn đề TÀI CHÍNH.

Vấn đề thứ nhất chính là vấn đề về CON NGƯỜI – và mối quan hệ giữa CON NGƯỜI với những con người khác như là cách thức để thực hiện và chia sẻ giá trị giữa con người với con người. Đó là lý do tại sao KHOA HỌC CON NGƯỜI là khoa học chân chính đầu tiên cần được nghiên cứu và phát triển - ứng dụng một cách rộng rãi cho con người và vì con người. KHOA HỌC CON NGƯỜI là môn khoa học giúp con người SỐNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH là môn khoa học chân chính đầu tiên mà tại Hoàng Gia giúp con người nghiên cứu, phát triển và ứng dụng.

Vấn đề thứ hai đó chính là vấn đề về TÀI CHÍNH – và mối quan hệ giữa CON NGƯỜI với tài chính. Có thể nói vấn đề tài chính – tiền bạc là mối bận tâm lớn thứ hai của con người, được xếp sau mối quan hệ giữa con người với con người. KHOA HỌC THỊNH VƯỢNG được xây dựng – nghiên cứu và phát triển tại Hoàng Gia chính là môn khoa học chân chính thứ hai được đưa vào nghiên cứu, phát triển và ứng dụng.

Trong quá trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng về môn KHOA HỌC THỊNH VƯỢNG – để giải quyết vấn đề tài chính – tạo ra dòng thu nhập mới – tạo ra DÒNG TIỀN MỚI cho mỗi người và mỗi nhà kinh doanh, những Cố vấn Hoàng Gia (Royal Advisors) thống nhất với nhau rằng “XUẤT BẢN MỘT CUỐN SÁCH có thể giúp mỗi người tạo ra được DÒNG TIỀN MỚI – tạo ra được dòng thu nhập mới, đồng thời có thể chia sẻ được giải pháp phát triển con người – phát triển cộng đồng – phát triển văn hóa xã hội.

Vì những giá trị thiết thực của việc XUẤT BẢN SÁCH – có thể giúp cho mỗi người tạo ra được DÒNG TIỀN MỚI đồng thời có thể giúp mỗi người phát triển bản thân cũng như đưa ra những giải pháp phát triển cộng đồng, cho nên các Cố vấn Hoàng Gia (Royal Advisors) quyết định đưa ra giải pháp xuất bản sách cho cá nhân – nhà kinh doanh – doanh nhân để giúp họ xuất bản sách và tạo ra được dòng thu nhập mới.

XUẤT BẢN SÁCH – đó chính là con đường hiệu quả để bạn thực hiện được KHOA HỌC CON NGƯỜI và KHOA HỌC THỊNH VƯỢNG trong một thể thống nhất. Với Quy  trình xuất bản sách Hoàng Gia (Royal Books Publishing) – có thể giúp bạn đạt được điều này một cách hiệu quả. Với KHOA HỌC CON NGƯỜI – giải pháp xuất bản sách giúp cho mỗi Tác giả (Cá nhân – Nhà kinh doanh – Doanh nhân) có thể phát triển bản thân thông qua việc viết – xuất bản và phát hành một cuốn sách, song song đó là việc phát triển con người khác – song hành với văn hóa đọc sách – giải quyết vấn đề từ đọc sách. Có thể nói, XUẤT BẢN SÁCH – là cách thức hiệu quả để một người có thể chu du vào nghiên cứu, khám phá, ứng dụng KHOA HỌC CON NGƯỜI vào đời sống thực tiễn và đưa KHOA HỌC CON NGƯỜI đến với con người một cách gần gũi đó.

Song song đó, XUẤT BẢN SÁCH – đó chính là con đường hiệu quả để bạn thực hiện được KHOA HỌC THỊNH VƯỢNG và nghiên cứu, khám phá, ứng dụng KHOA HỌC THỊNH VƯỢNG đưa vào cuộc sống của bạn. Việc viết – xuất bản và phát hành một cuốn sách có thể giúp bạn LÀM GIÀU cho chính mình đồng thời có thể giúp người khác làm giàu cho những người khác. LÀM GIÀU cho chính mình vì bạn cung cấp một giải pháp – sản phẩm có chất lượng cho khách hàng (độc giả) – thị trường – cộng đồng – xã hội – thế giới, và LÀM GIÀU cho con người là bởi vì bạn giúp cho khách hàng (độc giả) – thị trường – cộng đồng – xã hội – thế giới LÀM GIÀU KIẾN THỨC cũng như giúp họ thành công hơn.

Một trong những quyển sách đã khai sinh nên nền Văn minh Mỹ - đó chính là quyển sách NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU (THINK AND GROW RICH) là một minh chứng hùng hồn cho một quyển sách có thể giúp con người – thị trường – cộng đồng – xã hội – thế giới phát triển và giàu có hơn. Một trong những triết lý và phương pháp luận xuyên suốt của quyển sách này đó chính là NGHĨ GIÀU và LÀM GIÀU.

NGHĨ GIÀU – đó chính là cách nghĩ về sự giàu có của mình bằng cách giúp người khác trở nên giàu có.

LÀM GIÀU – đó chính là tạo ra sự giàu có cho bản thân bằng cách giúp những người khác giàu có.

Với một người vừa NGHĨ GIÀU – vừa LÀM GIÀU thì con đường để họ trở nên giàu có là CHÂN CHÍNH và CÓ LỢI cho con người. Và chính vì những ý nghĩa đó, quyển sách NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU trở thành quyển sách kinh điển qua mọi thời đại – vì những giá xuyên thời gian của nó.

Ngày nay, việc viết và xuất bản sách trở nên hiệu quả hơn với Quy trình xuất bản sách Hoàng Gia (Royal Books Publishing) – cho nên bạn có thể xuất bản sách và đạt được thành công vượt trên sự mong đợi. Đó là cách bạn phát triển chính mình đồng thời phát triển người khác, đó là cách bạn làm giàu cho chính mình trong kế hoạch làm giàu cho những người khác. Đó chính là giá trị thực tiễn nhất của việc học hỏi – nghiên cứu – khám phá - ứng dụng vào thực tiễn về KHOA HỌC CON NGƯỜIKHOA HỌC THỊNH VƯỢNG.

Nếu bạn mong muốn viết sách – xuất bản và phát hành sách thành công thì QUY TRÌNH XUẤT BẢN SÁCH HOÀNG GIA (ROYAL BOOKS PUBLISHING) chính là giải pháp bạn tìm kiếm từ bấy lâu nay. Và bạn đã khám phá được nó ngay bây giờ - và tại đây.

Hãy trở thành Tác giả ngay bây giờ - và tại đây – với tất cả những gì bạn có. Và bạn sẽ di chuyển trên con đường thành công và thịnh vượng nhanh nhất có thể.

Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHOR | ROYAL ADVISOR

///---

Thông tin về Giải pháp QUY TRÌNH XUẤT BẢN SÁCH HOÀNG GIA (ROYAL BOOKS PUBLISHING):

+ Liên hệ: Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net / hoixuatban@gmail.com

+ SĐT: 0901312118

+ Website: www.trantrungkien.comwww.vietsachvathanhcong.com

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022

TẠI SAO MỘT DOANH NHÂN CẦN XUẤT BẢN SÁCH?

TẠI SAO MỘT DOANH NHÂN CẦN XUẤT BẢN SÁCH?Một trong những lý do quan trọng nhất mà một doanh nhân cần xuất bản sách – đó chính là một quyển sách mang đến cho doanh nhân một sức mạnh lớn chưa từng có.

Nếu bạn muốn bán hàng một cách hiệu quả? Xuất bản một cuốn sách là cơ hội để bán được hàng hiệu quả.

Nếu bạn muốn tiếp thị một sản phẩm hiệu quả? Xuất bản một cuốn sách là cơ hội để bạn tiếp thị sản phẩm – tiếp thị mô hình kinh doanh – tiếp thị thương hiệu doanh nghiệp của bạn một cách hiệu quả?

Nếu bạn muốn tiếp thị một mô hình kinh doanh hiệu quả? Xuất bản một cuốn sách là cơ hội để bạn tiếp thị mô hình kinh doanh một cách hiệu quả?

Nếu bạn muốn nhượng quyền thương hiệu doanh nghiệp? Xuất bản một cuốn sách là cơ hội để bạn có thể nhượng quyền thương hiệu thành công?

Nếu bạn muốn huy động vốn thành công? Xuất bản một cuốn sách mang đến cho bạn sức mạnh của một thương hiệu có sức ảnh hưởng trong mắt những nhà đầu tư – và từ đó có thể huy động vốn  một cách hiệu quả.

Và điều quan trọng nhất – bạn mong muốn tạo ra một di sản để đời trên hành trình kinh doanh của của mình, xuất bản một cuốn sách sẽ mang đến cho bạn sức mạnh của việc chia sẻ giá trị văn hóa – tư tưởng – triết lý, và từ đó tạo bước đột phá về giá trị vô hình cũng như giá trị hữu hình của bạn trong việc cung cấp những giá trị đến cho con người.

XUẤT BẢN SÁCH – Điều này có nghĩa là gì?

Một cuốn sách được xuất bản sẽ mang đến một dòng tiền mới cho bạn – dưới dạng cung cấp một sản phẩm có giá trị cho khách hàng, thị trường, cộng đồng, xã hội và thế giới con người.

Một cuốn sách được xuất bản sẽ giúp bạn bán hàng được hiệu quả hơn.

Một cuốn sách được xuất bản sẽ giúp bạn tiếp thị sản phẩm – tiếp thị mô hình kinh doanh – tiếp thị doanh nghiệp – tiếp thị mô hình huy động vốn – tiếp thị văn hóa và giá trị triết lý của một doanh nhân (doanh nghiệp) thành công.

Một cuốn sách được xuất bản sẽ giúp bạn mang đến con người những giá trị triết lý – văn hóa – tư tưởng mới, từ đó có thể tạo ra bước đột phá cho cá nhân – sự nghiệp kinh doanh của bạn.

Một cuốn sách được xuất bản là một câu chuyện thần kỳ về cuộc đời bạn – về thương hiệu sản phẩm – về thương hiệu doanh nghiệp của bạn, để đưa thương hiệu đó bay cao và bay xa hơn trong kỷ nguyên kinh doanh hiện đại.

Một trong những câu chuyện hấp dẫn với tôi nhất – đó chính là trong một cuộc phỏng vấn với Robert Kiyosaki, có một phóng viên đã hỏi ông rằng: “Tại sao ông lại xuất bản sách? Đặc biệt là trong quyển sách có thể là thứ chia sẻ ‘bí quyết (bí mật kinh doanh)’ của ông?”. Robert Kiyosaki trả lời rằng: “Một trong những lý do tôi xuất bản sách – và đưa bộ sách Cha giàu – Cha nghèo (Rich Dad – Poor Dad) nổi tiếng nhất thế giới, đó là bởi vì tôi muốn mọi người trở nên TỰ DO TÀI CHÍNH – đồng thời đó là con đường hiệu quả nhất để tiếp thị giá trị của sản phẩm – thương hiệu – cá nhân – doanh nghiệp và TẤT CẢ trong MỘT.”

Quả đúng như thế, xuất bản một quyển sách chính là cách tiếp thị sản phẩm – tiếp thị thương hiệu cá nhân – tiếp thị thương hiệu doanh nghiệp – tiếp thị vốn – tiếp thị triết lý – tư tưởng – văn hóa một cách hiệu quả nhất.

Ngày nay, có rất nhiều những nhà kinh doanh trên thế giới đã sử dụng phương thức tiếp thị theo kiểu xuất bản sách như là cách thức tiếp thị hiệu quả nhất – được chia sẻ từ Robert Kiyosaki – mà ông ta gọi là cách thức tiếp thị của người cha giàu – hay còn gọi là cách tiếp thị của người giàu.

Và câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để có thể sử dụng phương thức tiếp thị mạnh mẽ này? Và ứng dụng xuất bản sách như là cách thức tiếp thị hiệu quả cho bất kỳ những doanh nhân nào muốn thành công trong kỷ nguyên mới?

Đây chính là lý do tại sao tại Hoàng Gia – chúng tôi cho ra đời một quy trình xuất bản hiện đại đó chính là Quy trình xuất bản sách Hoàng Gia (Royal Books Publishing) – với những giá trị vượt trội, và chứa đựng trong đó một con đường để giúp những doanh nhân – nhà kinh doanh thành công trong kỷ nguyên mới.

Sức mạnh của Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia (Royal Books Publishing) – đó chính là có thể đưa những giá trị của bạn trở thành DÒNG TIỀN MỚI – bằng cách đưa quyển sách bạn muốn xuất bản trở thành một phần của con đường tạo ra nguồn thu nhập mới cho bạn. Đồng thời giúp những nhà kinh doanh – doanh nhân có thể tạo nên bước đột phá cho sự nghiệp cá nhân – và sự nghiệp kinh doanh, bằng cách sử dụng xuất bản sách như là cách thức tiếp thị mạnh mẽ nhất trong kỷ nguyên kinh doanh hiện đại.

Chào mừng bạn đến với thế giới những nhà kinh doanh hiện đại!

Chào mừng bạn đến với thế giới những nhà kinh doanh theo đúng mục đích – là những nhà kinh doanh phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình song song với việc phát triển chính mình và phát triển con người.

Chào mừng bạn đến với thế giới những nhà kinh doanh theo đúng mục đích – bằng cách sử dụng cuốn sách như là hình thức mạnh mẽ nhất để tiếp thị theo đúng mục đích trong kỷ nguyên kinh doanh mới này.

Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHOR | ROYAL ADVISOR

///---

Mọi chi tiết về việc xuất bản – phát hành quyển sách của bạn:

+ Mr. Trần Trung KiênTác giả - Cố vấn

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net / hoixuatban@gmail.com

+ Hotline: 0901312118 – Mr. Trần Trung Kiên