26.11.18

Chi phí xuất bản sách và kế hoạch để độc giả trả chi phí này cho bạn?


Chi phí xuất bản sách và kế hoạch để độc giả trả chi phí này cho bạn?


Có bao giờ bạn suy nghĩ được rằng chi phí xuất bản sách thực sự là một khoản đầu tư cho tương lai và với khoản đầu tư này bạn sẽ mang về cho mình rất nhiều lợi nhuận. Và có thể thông qua đó bạn sẽ đạt được nhiều giá trị thành công hơn bao giờ hết.
Với tư cách là một tác giả thì điều quan tâm hơn hết thảy đó chính là bạn có thể sử dụng chi phí xuất bản sách như là một khoản đầu tư cho độc giả của mình và với khoản đầu tư đó bạn sẽ mang về rất nhiều lợi nhuận và hơn bao giờ hết bạn có thể đạt được sự thành công cho chính mình bằng phương thức tiếp thị hiệu quả nhất cho bạn.
Một quyển sách là một trong những phương thức tiếp thị hiệu quả đó và thông qua một quyển sách được xuất bản bạn có thể trở thành một tác giả được nhiều người biết đến, xây dựng thương hiệu thành công và hơn bao giờ hết nó có thể giúp cho bạn trở thành một trong những thương hiệu mạnh mẽ nhất trong thời đại của chúng ta.
Chi phí xuất bản sách thật sự là một khoản đầu tư đó khi bạn hiểu rằng khoản đầu tư đó sẽ được khách hàng - chính là những độc giả, là những khách hàng tiềm năng của bạn trả cho bạn sau khi bạn bán sản phẩm cho họ.
Có bao giờ bạn nghĩ rằng chi phí xuất bản sách thực sự là chi phí tiếp thị nhưng trong tương lai chi phí tiếp thị đó sẽ được khách hàng hoàn tiền lại cho bạn. Tôi cho rằng một trong những cách thức và bạn có thể làm được điều này một cách hiệu quả nhất, có 3 điều sau đây để bạn có thể sử dụng chi phí xuất bản sách và kế hoạch mà độc giả sẽ trả chi phí này cho bạn:
Thứ nhất đó chính là bạn xuất bản quyển sách của mình với chi phí xuất bản sách tối thiểu.
Thứ hai đó là bán quyển sách của mình cho độc giả với giá trị của quyển sách được viết của bạn.
Và thứ ba đó là lặp lại bước 1 và bước 2.
Mỗi người trong chúng ta đều có sứ mệnh và nên chia sẻ sứ mệnh đó đến với mọi người. Mỗi người trong chúng ta đều có tư tưởng và nên chia sẻ tư tưởng đã đến với mọi người. Mỗi người trong chúng ta đều có tầm nhìn và chúng ta nên chia sẻ tâm nhìn đó đến với mọi người. Đó là bởi vì tất cả mọi người đều mong muốn để lại di sản cho thế hệ mai sau.
Ý tưởng đó là một trong những cái rất quan trọng để thế hệ văn minh của chúng ta được hình thành. Một trong những lý do mà văn minh được tạo ra đó là do những con người mong muốn để lại di sản cho hệ mai sau, và ngay cả khi họ mất đi thì những điều họ để lại vẫn còn nguyên vẹn đó và được những thế hệ tiếp theo vận hành.
Trong một kế hoạch thực sự thì xuất bản một quyển sách chính là phương thức để lại di sản cho thế hệ mai sau. Như bạn biết rằng, để xuất bản một quyển sách không phải là điều dễ dàng và chi phí xuất bản sách cũng không phải là nhỏ nhưng nếu bạn tin vào tương lai của một quyển sách thành công và nếu bạn tin tương lai về giá trị của bạn có thể được nhiều người tiếp nhận thì tôi cho rằng bạn sẽ thành công và xuất bản sách với bất kỳ chi phí nào.
Để có thể chính mình thành công trong cuộc sống và quan trọng hơn hết để bạn có thể thực hiện xuất bản sách thành công với bất kỳ chi phí nào thì hãy nhớ rằng chính độc giả là người trả chi phí xuất bản sách của bạn chứ không phải là bạn. Điều này có nghĩa rằng là khi bạn thực hiện một kế hoạch tiếp thị thì bạn không cần phải trả tiền cho kế hoạch tiếp thị mà chính khách hàng của bạn sẽ trả tiền cho kế hoạch tiếp thị đó. Hiển nhiên không phải là điều dễ dàng! Nếu như quyển sách có giá trị độc giả thì độc giả mới trả tiền cho quyển sách của bạn. Điều quan trọng hơn hết thảy vào thời điểm này đó chính là bạn tạo ra một quyển sách có giá trị cho độc giả của mình và phân phối quyển sách có giá trị đó đến với càng nhiều người càng tốt và chi phí xuất bản sách sẽ được độc giả hoàn tiền lại cho bạn trong tương lai. Kế hoạch này là một trong những kế hoạch dễ dàng nhất để bạn có thể gia nhập vào một trong những phương thức tiếp thị mà Robert Kiyosaki gọi đó chính là phương thức tiếp thị của người giàu. Tiếp thị của người giàu là một phương thức tiếp thị mà độc giả là người trả tiền cho kế hoạch tiếp thị đó. Và nếu bạn nghĩ đến điều này thì chi phí xuất bản sách hoàn toàn bằng không và nó thực sự là một khoản đầu tư rất xứng đáng cho cuộc đời của bạn và giúp cho độc giả tiếp cận với thông điệp của bạn rất nhiều.
Khi bạn chia sẻ tư tưởng của bạn đến với nhiều người thì thông qua cách đó bạn cũng gia tăng thu nhập của mình. Một trong những phương thức gia tăng thu nhập của bạn đó chính là một quyển sách như là phương thức thứ hai có thể gia tăng thu nhập của mình là bán những sản phẩm xung quanh một quyển sách được xuất bản. Khi bạn làm điều này một cách tốt nhất và hiệu quả nhất thì cũng chính là lúc bạn hiểu ra rằng thị trường và giải quyết nhu cầu của thị trường là một trong những điều quan trọng hơn hết chứ không phải chi phí xuất bản cuốn sách.
Chi phí xuất bản một cuốn sách thật ra đó là khoản đầu tư mà bạn chắc chắn phải làm để có thể thành công như là một trong những tác giả có sách bán chạy. Điều này được thực hiện theo cách hiệu quả nhất mà tất cả chúng ta gọi là tạo ra một quyển sách hay bán chạy và trở thành người vận hành một cơ chế như vậy.
Tác giả làm một trong những thương hiệu mạnh mẽ nhất trong thời đại của chúng ta và chi phí xuất bản sách chính là khoản tiền bản đầu tư cho kế hoạch để bạn trở thành một tác giả thành công như vậy.
Theo một cách nào đó khi bạn mang đến giá trị cho độc giả của mình thì lúc này chi phí xuất bản sách trở thành một khoản đầu tư lợi nhuận cho tương lai, đầu tư cho độc giả của mình, đầu tư cho thị trường của mình và đầu tư theo chính nguyên tắc “cho trước nhận sau” - chính là nguyên tắc vĩnh cửu của thế giới này. Chi phí xuất bản sách chính là khoản cho trước còn lợi nhuận từ quyển sách được xuất bản chính là khoản lợi nhuận, bạn nhận được trong tương lai. Và chắc chắn rằng khoản lợi nhuận bạn nhận được trong tương lai sẽ lớn hơn rất nhiều chi phí xuất bản sách và lúc đó chi phí xuất bản sách không phải là điều đáng quan tâm mà điều quan tâm hơn hết chính là độc giả của bạn và giá tiền của một quyển sách có thể giúp cho độc giả của bạn giải quyết vấn đề của họ như thế nào?
Để một quyển sách có giá trị cho độc giả thì 3 điều sau đây là đáng quan tâm:
Thứ nhất: Bắt đầu từ nhu cầu và vấn đề của độc giả để bạn viết một quyển sách. Và khi viết một quyển sách chính là để giải quyết vấn đề và nhu cầu đó.
Thứ hai: Cộng tác với những công ty xuất bản sách chuyên nghiệp để thể hiện một quyển sách được xuất bản với nội dung và hình thức chuyên nghiệp.
Thứ ba: Đó chính là sử dụng những công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất để mang thông điệp của bạn đến với mọi người và cũng như để quyển sách của bạn tiếp cận được với độc giả nhiều hơn hết.
Với 3 phương thức như vậy, bạn hoàn toàn có thể trở thành một tác giả thành công và chi phí xuất bản sách thực sự là một khoản đầu tư mà bạn cần phải thực hiện để có thể trở thành một trong những tác giả thành công có sách bán chạy. Và trong những kế hoạch lớn mà chúng ta cần quan tâm đó chính là để một quyển sách bán chạy trước nhất phải là một quyển sách hay, để một quyển sách hay trước nhất phải làm một quyển sách có giá trị cho độc giả, để một quyển sách có giá trị cho độc giả là một quyển sách giải quyết vấn đề và nhu cầu của họ.
Khi bạn bắt đầu viết sách với tư duy giải quyết vấn đề và nhu cầu của độc giả thì chắc chắn quyển sách của bạn sẽ đạt được hiệu quả và chi phí xuất bản sách chính là khoảng lợi nhuận đầu tư mà bạn cần quan tâm để trong tương lai bạn có lợi nhuận lớn hơn bao giờ hết. Đây là một trong những cách thức bạn có thể đầu tư cho chính mình và đạt được lợi nhuận lớn trong tương lai. Và nếu như điều này xảy ra chúc mừng bạn gia nhập vào thế giới mới của những tác giả thành công và cách mà sử dụng thương hiệu tác giả để có thể thay đổi thế giới như thế nào?
Nếu bạn mong muốn biết được chi phí xuất bản sách và xuất bản sách thành công thì hãy liên hệ với Tác giả - Cố vấn Tác giả Trần Trung Kiên - Tác giả của quyển sách "17 Cach để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn với một cuốn sách"

+ Hotline: 0902467524
+ Email: trantrungkien@danhnhan.net
+ Website: www.trantrungkien.com
Người sẽ giúp bạn xuất bản sách thành công với lợi nhuận tối đa - chi phí tối thiểu.

Chi phí xuất bản sách? Và con đường để trở thành một Tác giả thành công


Chi phí xuất bản sách? Và con đường để trở thành một Tác giả thành công


Chi phí xuất bản sách và con đường để trở thành một tác giả thành công đó chính là điều bài viết này nói đến. Và điều quan trọng ở đây đó chính là làm thế nào để mỗi người trong chúng ta có thể chia sẻ thông điệp của mình đến thế giới mà không bị ngăn cản bởi bất kỳ điều gì?
Tại sao và làm thế nào để bạn có thể xuất bản sách? Tại sao và làm thế nào để bạn có thể chia sẻ thông điệp của mình đến với mọi người? Đó là câu hỏi và cũng là câu trả lời mà trong bài viết này có thể mang đến cho bạn một phương thức hữu hiệu để bạn có thể Marketing và làm một tác giả thành công.
Con đường để trở thành một tác giả thành công - đó chính là bạn bắt đầu từ kế hoạch để trở nên như vậy. Bây giờ chúng ta quay lại câu chuyện: Tác giả thành công là một tác giả như thế nào? Có ba điều sau đây cần phải quan tâm để trở thành một tác giả thành công:
Thứ nhất: Một tác giả thành công là một tác giả viết là một quyển sách có giá trị cho độc giả.
Thứ hai: Một tác giả thành công là một tác giả xuất bản một quyển sách hay và bán chạy.
Và cuối cùng: Một tác giả thành công là một tác giả có nhiều giá trị hơn một quyển sách có thể mang lại và có thể chia sẻ với độc giả của mình nhiều hơn là giá trị chỉ ở trong một cuốn sách mà là giá trị tổng thể của một con người. Giá trị tổng thể con người tác giả là một trong những điều hết sức quan trọng và chúng ta có thể trở thành một Tác giả thành công và con đường để trở thành một tác giả thành công chính là xây dựng hệ giá trị cơ bản của bản thân và từ hệ giá trị cơ bản đó bạn có thể chia sẻ với thế giới và những người khác.
Chi phí xuất bản sách có thể là điều bạn quan tâm nhiều nhưng thực ra nó không phải là điều quan trọng để chúng ta từ bỏ, không thực hiện được ước mơ của mình. Ước mơ để trở thành một tác giả là một trong những ước mơ lớn trong đời bởi vì nó gắn liền với một trong những kế hoạch, đó là để lại di sản. Chúng ta là ai? Và là người mang lại giá trị cho thế giới như thế nào mới là điều quan trọng. Khi bạn hiểu được điều này và chia sẻ thông điệp của mình trong một quyển sách, từ đó có thể tạo ra một quyển sách hay cho độc giả thì chi phí xuất bản sách thực sự là độc giả trả chứ không phải là bạn.
Tại sao chi phí xuất bản sách thực sự là độc giả trả? Bạn biết rằng một quyển sách hay có giá trị cho độc giả và bán chạy thì cuối cùng chi phí xuất bản sách sẽ nhỏ hơn số lượng và chất lượng tiền bạc mà bạn nhận được từ độc giả của mình. Điều đó có nghĩa rằng bạn với tư cách là một người chia sẻ thông điệp nhận được giá trị gia tăng, giá trị tiền bạc chứ không phải là chi phí xuất bản sách. Chi phí xuất bản sách bây giờ trở thành một khoản đầu tư cho tương lai, khoản đầu tư cho tương lai đó chính là đầu tư cho độc giả, đầu tư cho di sản của bạn và với khoản đầu tư đó bạn chắc chắn mang về lợi nhuận cho tương lai của mình. Vậy thì tại sao bạn quan tâm đến chi phí xuất bản sách?
Và bài viết này sẽ cho bạn biết rằng với chi phí xuất bản sách bạn không cần phải quan tâm nữa khi bạn quan tâm đến 3 điều sau đây:
Điều thứ nhất: Đó là sử dụng quyển sách như là công cụ gia tăng thu nhập.
Điều thứ hai: Đó là sử dụng quyển sách như là phương thức tiếp thị cho chính bạn, sản phẩm của doanh nghiệp của bạn.
Điều thứ ba: Đó là bạn có thể để lại di sản cho thế hệ mai sau bằng cách xuất bản một cuốn sách.
Với 3 điều trên thì đó là những giá trị rất lớn bạn có thể nhận được từ kế hoạch xuất bản sách thành công và chi phí xuất bản sách không phải là điều đáng lo ngại. Con đường thành công của một tác giả chính là con đường mang lại giá trị cho độc giả của mình, những giá trị đó sẽ giải quyết nhu cầu của họ, giải quyết vấn đề của họ hoặc là mang đến cho họ một tư tưởng mới. Tư tưởng đó họ có thể giải quyết những vấn đề khác một cách tốt hơn.
Tác giả là một trong những thế hệ rất lớn trong suốt chiều dài của lịch sử. Họ là những người đã tạo nên văn minh của thế giới và ghi nhận lại giá trị của lịch sử và các nền văn minh đó. Trong thế hệ của chúng ta, tác giả xuất bản sách sẽ là người giải quyết các vấn đề của độc giả. Hơn bao giờ hết và khi họ giải quyết được vấn đề của độc giả thì chi phí xuất bản sách thực sự là khoản đầu tư, là khoản thu nhập cho tương lai chứ không phải là chi phí xuất bản sách. Chi phí xuất bản sách giờ đây là một cơ hội để bạn có thể gia tăng thu nhập cho tương lai, là cơ hội để bạn có thể tiếp thị chính mình và tiếp thị chính doanh nghiệp của mình, là cơ hội để bạn xây dựng thương hiệu cá nhân hiệu quả nhất, là cơ hội để bạn thành công trong cuộc sống và để lại di sản cho thế hệ mai sau. Chi phí xuất bản sách giờ đây là một khoản đầu tư bạn cần phải thực hiện để có thể mang lại giá trị cho chính mình và gia tăng giá trị đó đến với nhiều người hơn nữa chứ không phải là chi phí xuất bản sách như nhiều người từng nghĩ. Chi phí xuất bản sách giờ đây đã có khách hàng là những độc giả của bạn trả cho bạn trong tương lai thì tại sao bạn cần quan tâm đến chi phí xuất bản sách?
Trong bài viết này nếu như bạn quan tâm đến chi phí xuất bản sách thì có 3 điều sau đây bạn sẽ biến chi phí xuất bản sách trở thành một khoản đầu tư cho tương lai đó chính là:
Thứ nhất: Viết một quyển sách có giá trị và giải quyết vấn đề của độc giả.
Thứ hai: Tập trung vào kế hoạch để một quyển sách bán chạy.
Và thứ ba: Lặp lại bước và bước 2.
Nếu bạn làm 3 bước trên một cách hiệu quả nhất thì chi phí xuất bản sách chính là một khoản đầu tư, một khoản đầu tư vô cùng có giá trị cho bạn và cho độc giả của bạn. Giờ đây bạn không cần phải quan tâm đến chi phí xuất bản sách nữa mà điều bạn quan tâm đến chính là giá trị một quyển sách có thể mang lại cho độc giả của mình lớn như thế nào? Có thể giải quyết vấn đề của độc giả của mình lớn ra làm sao? Và như thế khoản đầu tư cho chi phí xuất bản sách là khoản đầu tư thực sự hiệu quả cho tương lai.
Trở thành một tác giả là một trong những kế hoạch lớn trong cuộc đời của mỗi một con người. Tất cả chúng ta rồi đến một ngày nào đó chúng ta luôn mong muốn để lại di sản cho thế hệ mai. Để có thể để lại di sản cho thế hệ mai sau thì một quyển sách với tư tưởng của bạn được truyền lại cho thế hệ đó chính là một trong những ước muốn quan trọng nhất của mọi người. Và giờ đây bạn có thể thực hiện được điều đó với chi phí xuất bản sách tối thiểu như là một trong những phương thức đầu tư hữu hiệu mà bạn dành cho chính mình.
Một trong những câu hỏi mà chúng ta cần quan tâm trước khi hỏi về chi phí xuất bản sách đó chính là bạn đầu tư bao nhiêu cho cuộc đời của chính mình là xứng đáng? Tôi cho rằng đầu tư lớn như thế nào thì nó cũng không bao giờ lớn! Bởi vì cuộc đời là giá trị hơn hết.
Để trở thành một tác giả thành công không phải là điều dễ dàng. Nhưng ngày hôm nay tôi có thể giúp cho bạn đạt được điều đó: Tạo ra một quyển sách có giá trị cho độc giả của mình từ đó bạn có thể phân phối quyển sách đó đến với nhiều người hơn nữa và thông qua đó bạn có thể gia tăng thu nhập của mình hoặc bạn có thể tiếp thị được thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp của mình đến việc độc giả - những người trên khắp nơi trên thế giới cần một quyển sách được xuất bản của bạn.
Chúc bạn gia nhập vào thế giới mới của những tác giả là những người sử dụng chi phí xuất bản sách như là một trong những phương thức đầu tư hiệu quả cho tương lai.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về chi phí xuất bản sách và kế hoạch xuất bản sách thành công thì hãy liên hệ với Tác giả - Cố vấn Tác giả Trần Trung Kiên - Tác giả quyển sách "17 Cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn với một cuốn sách"
+ Hotline: 0902467524
+ Email: trantrungkien@danhnhan.net
+ Website: www.trantrungkien.com
Người sẽ giúp bạn xuất bản sách với lợi nhuận tối đa và chi phí tối thiểu.


Chi phí xuất bản sách và kế hoạch Marketing từ quyển sách được xuất bản

Chi phí xuất bản sách và kế hoạch Marketing từ quyển sách được xuất bản

Bạn quan tâm đến chi phí xuất bản sách? Bạn quan tâm đến kế hoạch để xuất bản một quyển sách thành công? Bạn quan tâm đến con đường để trở thành một tác giả? Bạn quan tâm đến phương thức nào để có thể thực hiện kế hoạch Marketing từ quyển sách được xuất bản? Đó là lý do mà bài viết này được viết ra để dành cho bạn.
Chi phí xuất bản sách là một trong những điều mà mỗi tác giả trước khi xuất bản đều quan tâm và đó cũng là lý do mà một quyển sách được xuất bản có được hay không? Nhưng bài viết này sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm lớn hơn đó chính là sử dụng quyển sách như là một phương thức tiếp thị hiệu quả nhất và làm thế nào để có thể thực hiện điều đó thành công? Một quyển sách được xuất bản chính là cách để bạn chia sẻ thông điệp của mình đến với thế giới và thông qua đó bạn có thể tiếp thị chính bạn và tiếp thị doanh nghiệp của bạn.
Con đường để trở thành một tác giả thành công chính là tạo ra một quyển sách có giá trị cho độc giả của mình để độc giả có thể giải quyết được vấn đề của họ, nhu cầu của họ và nhiều hơn thế nữa. Dù bạn quan tâm đến chi phí xuất bản sách và nhiều những vấn đề liên quan đến việc làm thế nào để xuất bản một quyển sách thành công thì kế hoạch mà bạn đang thực hiện sẽ làm cho con đường và sự nghiệp của bạn thành công hơn nữa, bằng cách sử dụng quyển sách như là một công cụ Marketing.
Làm thế nào để sử dụng quyển sách như là một công cụ tiếp thị? Đó chính là thông qua một quyển sách được xuất bản bạn mang lại một thông điệp mà độc giả của mình mong muốn. Độc giả của bạn mong muốn điều gì sau khi đọc một quyển sách? Những mong muốn của độc giả chính là làm thế nào họ có thể giải quyết được vấn đề của họ?
Làm thế nào để họ giảm cân?
Làm thế nào để họ gia tăng thu nhập?
Làm thế nào để họ có thể diễn thuyết thành công?
Hoặc là làm thế nào để họ có thể giao tiếp thành công?
Hàng ngàn những vấn đề như thế mà một quyển sách có thể giúp cho độc giả của bạn khi bạn là một tác giả. Và khi bạn đọc bài viết này thì hiển nhiên điều bạn quan tâm ở đây đó chính là làm thế nào để xuất bản sách thành công? Và làm thế nào để quyển sách đến tay độc giả của bạn? Nhưng thông điệp lớn nhất mà tôi chia sẻ đó chính là sử dụng quyển sách để mang lại kết quả cho độc giả là điều quan trọng hơn hết thảy. Bạn đã viết quyển sách đó như thế nào? Bạn đã chăm chút quyển sách đó ra sao? Và nó có xuất phát từ trái tim của bạn để quyển sách có thể chạm đến trái tim độc giả hay không? Những kết quả lớn nhất mà độc giả mong muốn là gì? Và bạn có giải quyết chúng tận gốc rễ hay không? Đó nên là trọng tâm mà bạn đặt vào!
Chi phí xuất bản sách là điều mà mỗi tác giả quan tâm nhưng nó không phải là ý nghĩa lớn nhất mà chúng ta biết đến! Ý nghĩa lớn nhất đó là ngày hôm nay bạn có thể tiếp thị thông điệp của mình và thông qua đó bạn có thể thành công từ một quyển sách được xuất bản. Thế nào là thành công từ một quyển sách được xuất bản? Thành công từ một quyển sách được xuất bản, đó chính là bạn có thể chia sẻ thông điệp của mình, để lại một di sản cho đời và cho nhiều thế hệ mai sau. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thời gian để làm được điều này nhưng khi chúng ta có thời gian làm điều này thì chúng ta nên làm nó nhanh nhất có thể. Kế hoạch để xuất bản một quyển sách thành công là một trong những kế hoạch lớn trong cuộc đời của mỗi cá nhân và đó cũng là lý do tại sao bạn đang đọc bài viết này.
Chi phí xuất bản sách hiển nhiên là điều mà tất cả mọi người quan tâm nhưng đó là một trong những điều nhỏ. Điều quan tâm lớn nhất, chính là bạn có thể mang lại cho thế giới những giá trị và khi bạn mang đến cho thế giới những giá trị thì thế giới sẽ mang đến cho bạn giá trị và giá trị mà thế giới mang lại đó chính là họ trả tiền cho quyển sách được xuất bản dù chi phí xuất bản sách của bạn như thế nào?
Và tất nhiên rồi chi phí xuất bản sách của bạn sẽ vô cùng rẻ so với một quyển sách có thể bán được hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn bản. Làm thế nào một quyển sách được xuất bản có thể bán được hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn bản. Bởi vì một quyển sách có giá trị cho độc giả, bởi vì một quyển sách có thể giải quyết được vấn đề của họ và nhu cầu của khách hàng cho nên nó có thể bán với số lượng nhiều như vậy.
Vậy thì ngày hôm nay có 3 điều bạn cần quan tâm khi viết một quyển sách và xuất bản nó.
Thứ nhất là bắt đầu từ nhu cầu của độc giả mà viết nên quyển sách của mình.
Thứ hai là tìm một đơn vị xuất bản sách thành công và hiệu quả để bạn có thể xuất bản sách với chi phí tối thiểu. Hội xuất bản (Nhà Đại diện xuất bản Sách Hoàng Gia - Royal Publishing) là một đơn vị xuất bản sách uy tín cho các Tác giả - là những Nhà văn - Chuyên gia - Doanh nhân.
Thứ ba là mang quyển sách đó đến với độc giả của mình bằng nhiều hình thức khác nhau và thông qua nhiều hình thức đó bạn có thể tạo ra được độc giả lớn nhất có thể.
Với 3 bước như vậy bạn hoàn toàn có thể trở thành một tác giả thành công và khi bạn trở thành một tác giả thành công thì bạn có thể làm được nhiều việc hơn hết thảy. Đó là lý do tại sao bài viết này ra đời là để dành cho bạn.
Trong trường hợp bạn là một doanh nhân hoặc là những người không phải là một tác giả chuyên nghiệp mà chỉ dùng một quyển sách để thực hiện kế hoạch tiếp thị thì có 3 điều sau đây bạn cần quan tâm để một quyển sách được tiếp thị thành công:
Thứ nhất: Khi bạn dùng quyển sách để tiếp thị cho doanh nghiệp và sản phẩm nào của bạn bạn phải trả lời câu hỏi này một cách sâu sắc nhất đó chính là: Tại sao tôi dùng quyển sách để làm tiếp thị chứ không phải bất kỳ cách thức nào khác?
Thứ hai: Bạn phải biết được tư tưởng của bạn và tư tưởng của sản phẩm của bạn có thể tác động đến độc giả là những khách hàng tiềm năng tương lai của bạn như thế nào?
Thứ ba: Bạn viết một quyển sách của mình một cách hiệu quả nhất để có thể chia sẻ tư tưởng đó đến với mọi người.
Và với ba điều trên thì bạn hoàn toàn có thể vừa tạo ra một quyển sách có giá trị cho độc giả vừa có thể tiếp thị sản phẩm doanh nghiệp của bạn mà độc giả của bạn cũng cảm nhận được giá trị vào quyển sách của bạn mang lại. Khi đó bạn có thể quan tâm đến chi phí xuất bản một quyển sách như thế nào? Làm thế nào để xuất bản một cuốn sách thành công và làm thế nào để có thể tiếp thị một quyển sách đến với mọi người nhiều hơn hết thảy?
Bài viết này mang đến cho bạn một trong những thông điệp mà nó có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến việc xuất bản một quyển sách thành công? Chi phí đề xuất bản một cuốn sách như thế nào? Quy trình để xuất bản một cuốn sách và làm thế nào để một quyển sách có giá trị cho độc giả? Những câu hỏi như thế này luôn luôn là điều quan tâm dành cho Tác giả. Và trong bài viết này tôi muốn mang đến cho bạn một thông điệp đó là trở thành một tác giả là một trong những phương thức hiệu quả nhất để chúng ta có thể bước vào một trong những hình thức mạnh mẽ nhất của xây dựng thương hiệu cá nhân, thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp.
Như bạn biết rằng sách là một sản phẩm lâu đời nhất của nhân loại nhưng sử dụng sách như là hình thức tiếp thị thực chất là một phương thức rất mới trong thời đại ngày nay. Và khi bạn quan tâm đến chi phí xuất bản một quyển sách thành công thì bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó và vượt qua chi phí xuất bản sách để bạn có thể mang đến cho độc giả của mình một quyển sách thực sự của giá trị. Sau khi xuất bản cuốn sách đó, thế giới của tác giả là thế giới của những người chia sẻ tri thức, thế giới của những người chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đến với độc giả của mình và thông qua đó họ có thể giải quyết vấn đề của độc giả và khi bạn làm được điều đó thì chắc chắn bạn sẽ trở thành một tác giả thành công. Và khi bạn trở thành một Tác giả thành công thì kế hoạch tiếp thị của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ nhất. Một kế hoạch tiếp thị trở nên mạnh mẽ nhất thì cũng chính là cách để bạn có thể gia tăng thu nhập của mình một cách lớn nhất.
Chúc bạn gia nhập vào thế giới của những tác giả thành công và thế giới của những người sử dụng quyển sách như là công cụ tiếp thị mạnh nhất.


Nếu bạn quan tâm đến chi phí xuất bản sách, hãy liên hệ ngay đến Tác giả - Cố vấn Tác giả Trần Trung Kiên - Tác giả quyển sách "17 Cách để xây dựng sự nghiệp Kinh doanh của bạn với một cuốn sách"
+ Hotline: 0902467524
+ Email: trantrungkien@danhnhan.net
+ Website: www.trantrungkien.com
Người sẽ giúp bạn xuất sách với lợi nhuận tối đa - chi phí xuất bản sách tối thiểu.


Chi phí xuất bản sách và con đường thành công từ quyển sách được xuất bản

Chi phí xuất bản sách và con đường thành công từ quyển sách được xuất bản
Bạn quan tâm đến chi phí xuất bản sách? Đó chính là mối quan tâm đúng đắn khi bạn bước vào kế hoạch để trở thành một tác giả thành công, xuất bản sách để mang lại hiệu quả cho chính mình.
Tôi nghĩ rằng khi bạn đọc đến bài viết này chính là bạn đang quan tâm đến kế hoạch của việc xuất bản sách, chi phí xuất bản sách và làm thế nào một quyển sách được xuất bản có thể mang đến thành công cho bạn?
Tác giả có thể nói là một trong những ngành nghề đẳng cấp nhất của thời đại này bởi vì bạn phân phối giá trị của mình đến với khách hàng và độc giả bằng tri thức. Và bạn biết rằng tri thức là một trong những sản phẩm có giá trị lớn nhất trong bất kỳ nền kinh tế nào. Và một quyển sách được xuất bản chính là giá trị lớn nhất của tri thức mà bạn chính là người phân phối nó.
Tôi cho rằng giá trị đó sẽ vô cùng lớn trong tương lai và ngày càng sẽ lớn hơn nữa khi bạn biết rằng trí tuệ và bộ não của bạn là nơi có thể tạo ra tiền và sản xuất tiền nhanh nhất. Chi phí để xuất bản sách thực chất đó chính là giá phải trả cho kế hoạch đề xuất bản một cuốn sách thành công. Và kế hoạch đó sẽ mang đến cho bạn một cơ hội để trở thành một tác giả thành công. Hiển nhiên chi phí xuất bản sách sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với việc một quyển sách được bán khi độc giả mua quyển sách đó.
Bạn không nhất thiết phải quan tâm đến chi phí xuất bản sách làm gì vì điều quan trọng nhất ở đây chính là việc độc giả nhận được giá trị như thế nào từ quyển sách được xuất bản. Điều mà tôi muốn nói với bạn ở đây là nếu bạn quan tâm đến độc giả của mình và truyền tải giá trị của mình đến với độc giả thì chi phí xuất bản sách thực sự là cái mà khách hàng chính là người trả chứ không phải là bạn. Vì sao lại như vậy? Bởi vì số lượng sách bán được và lợi nhuận mà bạn bán được khi giá trị của quyển sách của bạn được truyền tải đến với độc giả và càng nhiều độc giả hơn nữa thì rõ ràng chi phí xuất bản sách không phải là điều đáng quan tâm. Điều đáng quan tâm chính là giá trị của quyển sách mà độc giả có thể cảm nhận và nếu giá trị đó lớn thì chắc chắn một điều rằng chi phí xuất bản sách là khách hàng của bạn cả chứ không phải là chính bạn. Ở đây tôi muốn bàn đến một kế hoạch mà bạn có thể thành công, đó chính là sử dụng một quyển sách được xuất bản để mang đến giá trị cho bạn, giá trị đó không phải lúc nào mọi người cũng có, vì trở thành một tác giả và trở thành một tác giả thành công là ước mơ của rất nhiều những con người khác nhau trên thế giới như suốt nhiều năm của lịch sử con người đã từng mơ ước như vậy.
Tôi cho rằng đây là một trong những thời điểm quan trọng để bạn có thể thực hiện được ước mơ của mình đó là trở thành một tác giả và chi phí xuất bản sách nó không phải là điều ngăn cản bạn để thực hiện ước mơ của mình mà ước mơ của bạn sẽ được thực hiện ngay cả khi bạn biết rằng chi phí xuất bản sách không phải là điều mà chúng ta và tất cả chúng ta quan tâm. Một quyển sách được xuất bản có thể nó sẽ được dùng rất nhiều vào những lợi ích khác nhau. Một trong những lợi ích lớn nhất đó chính là nó có thể là phương thức để bạn gia tăng thu nhập cho chính mình, sử dụng một quyển sách để làm tiếp thị cho bạn và cho doanh nghiệp của bạn. Hiển nhiên đây là một kế hoạch mà không phải ai cũng có thể thực hiện được bởi vì tạo ra một quyển sách và làm thế nào để xuất bản sách là một trong những điều hết sức khó khăn. Bài viết này mang đến cho bạn một trải nghiệm mới về cách để trở thành một tác giả thành công, đó chính là để trở thành một tác giả thành công bạn phải bắt đầu từ tư tưởng của một tác giả, nhìn từ vị trí của độc giả và suy nghĩ như độc giả của mình muốn đọc một quyển sách. Nếu bạn viết một quyển sách từ chính tâm trạng của độc giả và giải quyết vấn đề của họ thì một quyển sách sẽ mang lại giá trị rất là nhiều, khi đó chi phí xuất bản sách thực sự là điều mà khách hàng tức là những độc giả sẽ trả cho bạn và từ đó bạn có thể trở thành một tác giả thành công. Hiển nhiên nguyên tắc để thành công trong cuộc sống là hãy cho trước nhận sau. Cho trước là dùng một quyển sách được xuất bản với chi phí xuất bản được cho trước và thông qua đó bạn có thể tạo ra một quyển sách có giá trị. Từ một quyển sách có giá trị bạn phân phối đến độc giả của mình và giúp họ thành công trong cuộc sống, đó chính là điều mà tất cả chúng ta quan tâm kể cả độc giả của bạn.
Nếu bạn là doanh nhân hoặc là những người thành công trong cuộc sống thì thông qua một quyển sách được xuất bản với chi phí xuất bản sách tối thiểu bạn không chỉ bán quyển sách của bạn và mang lại lợi nhuận cho chính mình, mà bạn có thể sử dụng quyển sách như là một công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất trong thời đại ngày nay để bạn có thể tiếp thị doanh nghiệp của bạn và tiếp thị chính bạn để bán những sản phẩm cao cấp hơn và thành công từ chính những sản phẩm đó. Ý này là một trong những điều mà chúng ta quan tâm để có thể phát triển sự nghiệp tác giả không chỉ với vai trò là một nhà kinh doanh sách mà bắt đầu từ vị trí của một doanh nhân xuất bản sách để trở thành một tác giả, nhưng thông qua đó bạn tiếp thị sản phẩm lớn hơn khi đó chi phí xuất bản sách là rất nhỏ so với việc bạn có thể bán một sản phẩm dù chỉ một sản phẩm cũng có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn chi phí xuất bản sách hàng ngàn cuốn sách.
Vậy tại sao đến giờ này bạn lại không thực hiện điều đó? Hãy tiếp tục và làm điều đó khi mà những đối thủ và những doanh nhân khác họ đang thực hiện từng ngày để một quyển sách được xuất bản thành công và mang đến trải nghiệm mới cho khách hàng là những người cần giá trị của bạn hơn bao giờ hết. Chi phí xuất bản sách sẽ không phải là điều đáng quan tâm nếu chúng ta biết được rằng để một quyển sách được xuất bản với chi phí ban đầu tối thiểu thì thực ra người trả chi phí đó chính là khách hàng của bạn chứ đâu phải là chính bạn. Vậy thì bạn sử dụng quyển sách được xuất bản để làm gì?
Có 5 giá trị một quyển sách được xuất bản mang lại:
Giá trị thứ nhất: Một quyển sách được xuất bản sẽ mang đến cho bạn một cơ hội để gia tăng thu nhập
Giá trị thứ hai: Một quyển sách được xuất bản sẽ mang đến cho bạn một cơ hội tiếp thị.
Giá trị thứ ba: Một quyển sách được xuất bản sẽ mang đến cho bạn cơ hội để chia sẻ tư tưởng.
Giá trị thứ tư: Một quyển sách được xuất bản sẽ mang đến cho bạn cơ hội để lại một di sản.
Giá trị thứ năm: Một quyển sách được xuất bản sẽ là cách tốt nhất để bạn xây dựng thương hiệu cá nhân của mình một cách mạnh mẽ nhất.
Và nếu bạn quan tâm đến 5 điều trên thì chi phí xuất bản sách là điều hết sức nhỏ. Và đó là lý do tại sao bạn nên xuất bản sách cho chính mình hơn là quan tâm đến chi phí xuất bản sách. Hiển nhiên khi bạn đọc bài viết này là chúng ta đang quan tâm đến chi phí xuất bản sách nhưng thực tế và nói rằng như bất kỳ một điều nào mà chúng ta mong muốn thì chúng ta cũng sẽ làm được và chi phí xuất bản sách có như thế nào đi chăng nữa thì nếu bạn muốn đạt được thành công trong cuộc sống và trở thành một tác giả thành công thì đó không phải là vấn đề vấn đề quan trọng nhất. Đó chính là bạn suy nghĩ về độc giả của mình và viết ra một quyển sách để phục vụ độc giả, hướng đến độc giả và đó là kế hoạch thành công của một tác giả thành công.

Nếu bạn còn quan tâm đến chi phí xuất bản sách, hãy liên hệ ngay Tác giả - Cố vấn Tác giả Trần Trung Kiên - Tác giả quyển sách "Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời"
+ Hotine: 0902467524
Người sẽ giúp bạn xuất bản sách với chi phí tối thiểu và lợi nhuận tối đa.