01 tháng 7, 2015

Xuất bản sách – Nhà xuất bản – Xin giấy phép xuất bản – Câu chuyện nhiều tập (Kỳ 1)

Xuất bản sách – Nhà xuất bản – Xin giấy phép xuất bản – Câu chuyện nhiều tập (Kỳ 1)

Đăng ký Giấy phép xuất bản: 093917 6669 (Mr. Kiên - Trợ lý P.TBT)

Danh sách các nhà xuất bản tại Việt Nam (Hội xuất bản)
Nhà xuất bản trẻ (Nha xuat ban tre, NXB Trẻ, NXB Tre)
Nhà xuất bản văn học (Nha xuat ban van hoc, NXB Văn học, NXB Van hoc)
Nhà xuất bản Kim Đồng (Nha xuat ban Kim Dong, NXB Kim Đồng, NXB Kim Dong)
Nhà xuất bản bản đồ (Nha xuat ban Ban do, NXB Bản đồ, NXB Ban do)
Nhà xuất bản Giáo dục (Nha xuat ban Giao duc, NXB Giáo dục, NXB Giao duc)
Nhà xuất bản IPM (Nha xuat ban IPM, NXB IPM)
Nhà xuất bản Đông A (Nha xuat ban Dong A, NXB Dong A, Nha xuat ban Đông A)
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia (Nha xuat ban chinh tri quoc gia, NXB Chính trị quốc gia, NXB Chinh tri quoc gia)
Nhà xuất bản Văn hóa thông tin (Nha xuat ban van hoa thong tin, NXB Van hoa thong tin, NXB Văn hóa thông tin)
Nhà xuất bản Thanh niên (Nha xuat ban Thanh Niên, NXB Thanh Niên, NXB Thanh Nien)
Nhà xuất bản Thống kê (Nha xuat ban Thống kê, NXB Thống kê, NXB Thong ke)
Nhà xuất bản Tri thức (Nha xuat ban Tri thức, NXB Tri thức, NXB Tri thuc)
Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam (Nha xuat ban Giáo dục Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Giao duc Viet Nam)
Nhà xuất bản Phụ nữ (Nha xuat ban Phu nu, NXB Phụ nữ, NXB Phu nu)
Nhà xuất bản Lao động (Nha xuat ban Lao động, NXB Lao động, NXB Lao dong)
Nhà xuất bản Văn hóa (Nha xuat ban Văn hóa, NXB Văn hóa, NXB Van hoa)
Nhà xuất bản Thế giới (Nha xuat ban Thế giới, NXB Thế giới, NXB The gioi)
Nhà xuất bản Hội nhà văn (Nha xuat ban Hội nhà văn, NXB Hội nhà văn, NXB Hoi nha van)
Nhà xuất bản Thời đại (Nha xuat ban Thời đại, NXB Thời đại, NXB Thoi dai)
Nhà xuất bản Xây dựng (Nha xuat ban Xây dựng, NXB Xây dựng, NXB Xay dung)
Nhà xuất bản Tôn giáo (Nha xuat ban Tôn giáo, NXB Tôn giáo, NXB Ton giao)
Nhà xuất bản Trẻ Hà nội (Nha xuat ban Trẻ Hà nội, NXB Trẻ Hà nội, NXB Tre Ha noi)
Nhà xuất bản Nông nghiệp (Nha xuat ban Nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, NXB Nong nghiep)
Nhà xuất bản Hà nội (Nha xuat ban Hà nội, NXB Hà nội, NXB Ha noi)
Nhà xuất bản Giao thông vận tải (Nha xuat ban Giao thông vận tải, NXB Giao thông vận tải, NXB Giao thong van tai)
Nhà xuất bản Tài chính (Nha xuat ban Tài chính, NXB Tài chính, NXB Tai chinh)
Nhà xuất bản Giáo dục Hà nội (Nha xuat ban Giáo dục Hà nội, NXB Giáo dục Hà nội, NXB Giao duc Ha noi)
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội (Nha xuat ban Đại học Quốc gia Hà nội, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, NXB Dai hoc Quoc gia Ha noi)
Nhà xuất bản Lao động xã hội (Nha xuat ban Lao động xã hội, NXB Lao động xã hội, NXB Lao dong xa hoi)
Nhà xuất bản Đà Nẵng (Nha xuat ban Đà Nẵng, NXB Đà Nẵng, NXB Da Nang)
Nhà xuất bản Đồng Nai (Nha xuat ban Đồng Nai, NXB Đồng Nai, NXB Dong Nai)
Nhà xuất bản Nhã nam (Nha xuat ban Nhã Nam, NXB Nhã nam, NXB Nha nam)
Nhà xuất bản Thành phố Hồ chí minh (Nha xuat ban Thành phố Hồ chí minh, NXB Thành phố Hồ chí minh, NXB Thanh pho Ho chi minh)
Nhà xuất bản Phương Đông (Nha xuat ban Phương Đông, NXB Phương Đông, NXB Phuong Dong)
Nhà xuất bản Mỹ thuật (Nha xuat ban Mỹ Thuật, NXB Mỹ thuật, NXB My thuat)
Nhà xuất bản Dân trí (Nha xuat ban Dân trí, NXB Dân trí, NXB Dan tri)
Nhà xuất bản Hồng Đức (Nha xuat ban Hồng Đức, NXB Hồng Đức, NXB Hong Duc)
Nhà xuất bản Văn hóa Sài gòn (Nha xuat ban Văn hóa Sài Gòn, NXB Văn hóa Sài Gòn, NXB Van hoa Sai Gon)
Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc (Nha xuat ban Văn hóa dân tộc, NXB Văn hóa dân tộc, NXB Van hoa dan toc)
Nhà xuất bản Văn nghệ (Nha xuat ban Văn nghệ, NXB Văn nghệ, NXB Van nghe)
Nhà xuất bản Từ điển bách khoa (Nha xuat ban Từ điển bách khoa, NXB Từ điển bách khoa, NXB Tu dien bach khoa)
Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân (Nha xuat ban Đại học kinh tế quốc dân, NXB Đại học kinh tế quốc dân, NXB Dai hoc kinh te quoc dan)
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia tp hcm (Nha xuat ban Đại học Quốc gia tphcm, NXB Đại học Quốc gia tphcm, NXB Dai hoc Quoc gia tphcm)
Nhà xuất bản Đại học sư phạm (Nha xuat ban Đại học sư phạm, NXB Đại học sư phạm, NXB Dai hoc su pham)
Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà nội (Nha xuat ban Đại học quốc gia Hà nội, NXB Đại học quốc gia Hà nội, NXB Dai hoc quoc gia ha noi)
Nhà xuất bản Văn học (Nha xuat ban Văn học, NXB Văn học, NXB Van hoc)
Nhà xuất bản Công an nhân dân (Nha xuat ban Công an nhân dân, Nhà xuất bản CAND, Nha xuat ban Cong an nhan dan, NXB Công an nhân dân, NXB Cong an nhan dan, NXB CAND)
Nhà xuất bản Thông tấn (Nha xuat ban Thông tấn, NXB Thông tấn, NXB Thong tan)
Nhà xuất bản Hải Phòng (Nha xuat ban Hai Phong, NXB Hải Phòng, NXB Hai Phong)
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân (Nha xuat ban Quân đội nhân dân, NXB Quân đội nhân dân, Nha xuat ban quan doi nhan dan, NXB Quan doi nhan dan, Nhà xuất bản QĐNN, Nha xuat ban QĐNN, NXB QĐNN)
Tất cả các Nhà xuất bản phía trên là những đơn vị xuất bản vô cùng uy tín giúp bạn xuất bản được sách và tất cả đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về Luật xuất bản và Công ước Bern về bản quyền tác giả và sở hữu trí tuệ.
Tất cả các cuốn sách được xuất bản đều phải được Nhà xuất bản thông qua, nếu không được Nhà xuất bản thông qua bạn sẽ không thể xuất bản được sách. Rất nhiều trường hợp có những quyển sách đã xuất bản vẫn bị thu hồi chứ không phải chỉ là những tác phẩm với nội dung cụ thể không được ký xuất bản bởi Nhà xuất bản.
Gần đây các tác phẩm thuộc thể loại ngôn tình, đam mỹ bị cấm xuất bản vì vi phạm những điều lệ nghiêm trọng về lĩnh vực khá là nhạy cảm tại Việt Nam và trên thế giới.
Không ít những tác phẩm thuộc những chủ đề khác nhau bị cấm xuất bản, và đó là điều lệ phải được tuân thủ trên phạm vi toàn cầu chứ không chỉ riêng tại Việt Nam – Nơi mà ngành sách thực sự chỉ mới phát triển vài năm gần đây.
Nếu bạn cần xuất bản sách và cần xin giấy phép xuất bản để có thể xuất bản tác phẩm của mình một cách hợp pháp thì chúng tôi sẽ giúp bạn. Thực tế bạn hoàn toàn không thể xin giấy phép xuất bản đơn phương.Đăng ký Giấy phép xuất bản: 093917 6669 (Mr. Kiên - Trợ lý P.TBT)

Chúng tôi là đơn vị có mối quan hệ trực tiếp với tất cả các nhà xuất bản thuộc tất cả các lĩnh vực như các nhà xuất bản sau: Nhà xuất bản trẻ, Nhà xuất bản văn học, Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản bản đồ, Nhà xuất bản Giáo dục, Nhà xuất bản IPM, Nhà xuất bản Đông A, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, Nhà xuất bản Thanh niên, Nhà xuất bản Thống kê, Nhà xuất bản Tri thức, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Phụ nữ, Nhà xuất bản Lao động, Nhà xuất bản Văn hóa, Nhà xuất bản Thế giới, Nhà xuất bản Hội nhà văn, Nhà xuất bản Thời đại, Nhà xuất bản Xây dựng, Nhà xuất bản Tôn giáo, Nhà xuất bản Trẻ Hà nội, Nhà xuất bản Nôngnghiệp, Nhà xuất bản Hà nội, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Nhà xuất bản Tài chính, Nhà xuất bản Giáo dục Hà nội, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, Nhà xuất bản Lao động xã hội, Nhà xuất bản Đà Nẵng, Nhà xuất bản Đồng Nai, Nhà xuất bản Nhã nam, Nhà xuất bản Thành phố Hồ chí minh, Nhà xuất bản Phương Đông, Nhà xuất bản Mỹ thuật, Nhà xuất bản Dân trí, Nhà xuất bản Hồng Đức, Nhà xuất bản Văn hóa sài gòn, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, Nhà xuất bản Văn nghệ, Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Đại học Quốcgia tp hcm, Nhà xuất bản Đại học sư phạmNhà xuất bản Đại học quốc gia Hà nội, Nhà xuất bản Văn học, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Nhà xuất bản Thông tấn.
Hơn nữa chúng tôi còn tư vấn để giúp bạn tìm ra được Nhà xuất bản nào phù hợp nội dung tác phẩm của bạn. Dù thế nào đi chăng nữa, quá trình xin giấy phép xuất bản là quá trình vô cùng phức tạp mà bạn thì khó lòng vượt qua những kiểm tra nghiêm ngặt từ Nhà xuất bản – Tuy nhiên tất cả đã có chúng tôi lo.
Ngoài ra Trung tâm Sách Quốc tế Hoàng Gia (Hội xuất bản) sẽ giúp bạn đạt được những điều bạn mong muốn như: Biên tập bản thảo hoàn chỉnh, Thiết kế bìa sách đẹp như mơ với đội ngũ thiết kế 10 năm kinh nghiệm, Đăng ký bản quyền tác giả, xuất bản, in ấn, phát hành sách… Tất cả những thủ tục này bạn nếu làm một mình thì 1 năm chưa chắc đã xong nhưng chúng tôi rút ngắn khoảng thời gian xuất bản sách đến mức tối thiểu.

Đăng ký Giấy phép xuất bản: 09 01 31 21 18 (Mr. Kiên)

Chúng tôi đã trải qua kinh nghiệm nào để có thể giúp bạn?
Hãy đọc tiếp phần thứ hai:
Xuất bản sách – Nhà xuất bản – Xin giấy phép xuất bản – Câu chuyện nhiều tập (Kỳ 2)

1 nhận xét:

  1. cho em hỏi, em có một bản thảo truyện ngắn được trích từ một câu chuyện có thật, đan xen giữa hư và thực. những điều mà con người khó lý giải được thông qua giấc mơ. em muốn được xuất bản quyển sách này, để xuất bản được theo ý muốn thì em cần làm những gì ạ. em cần được sự giúp đỡ từ ban biên tập. mong các anh chị giúp đỡ! em cảm ơn

    Trả lờiXóa