18 tháng 6, 2023

XUẤT BẢN SÁCH & KINH DOANH THÔNG TIN

[HIỂU VỀ XUẤT BẢN SÁCH] – Kỳ 7 - XUẤT BẢN SÁCH & KINH DOANH THÔNG TIN

 


Kinh doanh thông tin đã từng là một trong những mô hình kinh doanh bí mật của nhân loại - như giờ đây kinh doanh thông tin dần mở ra trong thế giới chúng ta - một trong những thứ cực kỳ quan trọng để có thể phát triển thế giới mới. Hầu hết mọi người đều giải quyết vấn đề thông qua sản phẩm vật lý. 

Trong thế giới chúng ta hình thức sản phẩm vật lý được thay thế bằng hình thức sản phẩm dịch vụ và từ đó một mô hình kinh doanh mới được gọi là mô hình kinh doanh dịch vụ”. Chúng ta biết rằng kinh doanh thông tin là một trong những ngành kinh doanh đắt giá nhất, trong thế giới hiện đại. Gốc độ khác thông tin có khả năng giải quyết được vấn đề. Và từ đó có thể kiến tạo nên những con người mới, cũng như kiến tạo nên những giải pháp mới, cũng như kiến tạo nên sản phẩm mới. Và cũng như kiến tạo nên những giá trị mới. 

Tuy nhiên thông tin trở thành một trong những làn sóng mạnh mẽ nhất của nhân loại. Vậy làm thế nào, bạn bước vào kỷ nguyên kinh doanh thông tin và làm thế nào để có thể kiếm hàng triệu đô, thông qua việc kinh doanh. Khởi động từ vai trò của nghề chia sẻ xuất bản một cuốn sách và phát hành cuốn sách của mình, như là một công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất. Từ đó bạn có thể phát triển nghề kinh doanh thông tin như là một phương thức hiệu quả, để bạn có thể thành công trong kỷ nguyên mới.

Thực tế dù bạn kinh doanh trong bất kỳ lĩnh vực nào, bạn cũng đang kinh doanh thông tin. Nếu bạn kinh doanh trong bất kỳ lĩnh vực nào, dù kinh doanh sản phẩm vật lý hay là kinh doanh sản phẩm dịch vụ - thì bạn cũng cần phải dùng thông tin điện tiếp thị sản phẩm vật lý. Bạn bán sản phẩm thông tin với giá 0 đồng và nếu bạn có thể hình dung ra được kinh doanh thông tin như là một phương thức để bạn có thể tạo và thu nhập hàng triệu đô. Như vậy việc xuất bản và phát hành một cuốn sách, đó chính là con đường hiệu quả nhất để bạn có thể giải quyết vấn đề sâu sắc nhất cho con người. Và sử dụng cuốn sách như là một công cụ tiếp viên mạnh mẽ nhất. Tại Hoàng Gia Chúng tôi cung cấp một giải pháp được gọi là quy trình xuất bản sách hoàng gia, hay còn gọi là quy trình để giúp cho một tác giả có thể xuất bản một cuốn sách thành công. Nếu chúng ta tin rằng xuất bản một cuốn sách giống như sinh ra đứa con tinh thần của họ và sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị quan trọng nhất. Để có thể giải quyết vấn đề cho con người, thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn có thể sáng tạo ra một giải pháp - để từ đó tạo ra một nguồn thu nhập mới - sáng tạo ra nguồn thu nhập mới cũng như có thể kiến tạo nên hàng triệu đô thông qua một quyển sách. 

Chào mừng bạn đến với thế giới những tác giả, những người kinh doanh thông tin thành công. 

Chào mừng bạn đến với thế giới nhạc kinh doanh mới nhóm nhà kinh doanh thông tin.Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ Hotline: 0777 1428 34 (Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả)

+ ZALO: 090 1312118 (Hoàng Gia – Hội Tác giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien

+ Website: www.hoixuatban.com

///---

0 comments:

Đăng nhận xét