Hiển thị các bài đăng có nhãn tài sản trí tuệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tài sản trí tuệ. Hiển thị tất cả bài đăng

04 tháng 6, 2024

“Sức mạnh của xuất bản sách” – Và tại sao bạn nên bắt đầu với con đường xuất bản sách ngay bây giờ?

“Sức mạnh của xuất bản sách” – Và tại sao bạn nên bắt đầu với con đường xuất bản sách ngay bây giờ?Một trong những lý do mà chúng ta cần bắt đầu với xuất bản sách ngay bây giờ, đó chính là con đường xuất bản một cuốn sách sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự trên con đường thành công. Nói cách khác, đó chính là con đường của sáng tạo – hiệu quả, đồng thời là phương cách để gia tăng giá trị cũng như tiếp thị sản phẩm – thương hiệu và mô hình kinh doanh thành công.

Hoàng Gia chia sẻ, “Sức mạnh của xuất bản sách chính là sức mạnh của nhận thức được đưa vào thế giới nào thông qua con đường chia sẻ, phụng sự và truyền bá thông điệp với sức mạnh đứng trên vai người khổng lồ.” Và người khổng lồ ở đây chính là, một hệ thống đầy đủ về xuất bản sách trước đây – từ viết sách đến xuất bản – từ xuất bản đến phát hành – từ phát hành đến phân phối – và từ phân phối đến tay độc giả, đã được xây dựng một cách bài bản, và việc của bạn chỉ là trở thành một Tác giả.

Trước đây, với Quy trình xuất bản sách Truyền thống – bạn sẽ phải đi qua rất nhiều khâu trung gian, và vì thế con đường xuất bản – phát hành sách là con đường cực kỳ khó khăn, và gần như là với một cá nhân là không thể làm được.

Ngày nay, với Quy trình Xuất bản sách Hiện đại – và bạn đang tiếp cận với một hệ thống các giá trị về tri thức – nhận thức cũng như có thể phát triển con đường tạo nên tác phẩm – xuất bản sách – và phát hành sách một cuốn sách đến với đại chúng là hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, với Quy trình xuất bản sách Hiện đại (Modern Publishing Process) không phải là không có những thử thách. Và một trong những thử thách thực sự của con đường Xuất bản sách Hiện đại đó chính là bạn cần nhận ra được “Sức mạnh của Xuất bản sách” (The Power of Publishing) – tức là “Sức mạnh của Tác giả” (The Power of Authoring) chính là sức mạnh vượt qua mọi giới hạn, để có thể vươn đến được nơi “không giới hạn”. Và nơi đó chính là cánh cửa mở ra được thực tại vô hạn – nơi mà Robẻt Kiyosaki – Tác giả Bộ sách Cha giàu Cha nghèo – đã nói “Tri thức là một loại tiền mới” (The knowledge is new money).

Tại sao Tri thức là một loại tiền mới?

Bởi vì, bạn biết rằng bất kỳ một mô hình kinh doanh nào ngày nay để tạo ra lợi nhuận, thì chắc chắc nó phải có tri thức – và đó là thứ mà chúng ta gọi là “Trí tuệ” (Chất xám). Ngành kinh doanh nào mang lại giá trị thặng dư càng nhiều xã hội là những ngành kinh doanh mà tri thức chiếm phần lớn quá trình tạo ra sản phẩm – dịch vụ - tiếp thị - quảng bá – truyền thông và quản trị.

Bởi vì, hệ thống các giá trị mà tri thức tạo ra là “không giới hạn”, nhưng hoàn toàn có thể đo lường được. Đó là hệ thống các giá trị đi vào tiếp thị - truyền thông – thông tin – đến quảng bá sản phẩm và giờ đây “đi vào trực tiếp sản phẩm” để tạo nên “Tài sản Trí tuệ” – mà chúng ta gọi là “Tài sản” có giá trị tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế.

Trước đây, các giá trị của tri thức là những giá trị gián tiếp như “Trí tuệ vô hình”, nhưng ngày nay giá trị của Tri thức đã trở thành “Vốn hoá Trí tuệ” và có thể trở thành “Tài sản Trí tuệ” thực sự cho mọi mô hình kinh doanh.

Thực tế, mọi mô hình kinh doanh ngày nay đều luôn có sự tham gia của tri thức trong Marketing, Chiến lược, Quản trị, Tài chính, Đầu tư, Văn hoá, và cả việc làm ra sản phẩm (dịch vụ, thông tin) trực tiếp… Đó là những ngành nghề như Giáo dục, Tư vấn, Huấn luyện, Đào tạo, Coach, Nghề chuyên gia,Nghề chia sẻ, Nghề Tác giả… và mọi hình thức khác của những mô hình kinh doanh theo đúng mục đích khác.

Vì thế, việc xuất bản một cuốn sách – tức là phát hành một cuốn sách thực sự mang đến giá trị gia tăng cho khách hàng, tổ chức, thị trường, cộng đồng, xã hội và thế giới thực sự. Đó chính là giá trị của xuất bản sách trên con đường hiện thực hoá ước mơ kiến tạo nên gía trị thặng dư – gia tăng thu nhập – và tạo nên bước đột phá cho sự nghiệp của bạn.

Quy trình xuất bản sách Hiện đại – với Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia, mang đến trải nghiệm mới cho Tác giả trong việc tạo ra “Tài sản” – tức là Tài sản Trí tuệ, cũng như hệ thống các giá trị về xuất bản sách – phát hành sách – phân phối sách, để có thể giúp bạn thành công trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của nền kinh tế tri thức – mà chúng ta có thể gọi là “Nền kinh tế Hiện đại – Giao điểm của Nền kinh tế Tri thức & Phương thức tạo lập giá trị mới cho Văn hoá Hiện tại mãi mãi”.

Quy trình Xuất bản sách Hoàng Gia (Royal Publishing Process) – là Quy trình Xuất bản sách Hiện đại, sẽ giúp bạn hoàn thành mục đích của mình trên con đường sáng tạo nên tài sản trí tuệ - tức là  viết một cuốn sách thành công, cũng như tạo nên một con đường mới để bạn có thể xuất bản sách – phát hành sách và phân phối sách thành công.

Và bạn có thể ứng dụng “Sức mạnh của Xuất bản sách” – “Sức mạnh của Tác giả” – để có thể tạo nên bước đột phá cho sự nghiệp kinh doanh của bạn.

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ Zalo: 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên – Tài khoản Zalo);

+ Tin nhắn: 0901 312 118 (Mr. Trần Trung Kiên);

+ Hotline: 0777 1428 34 (Mr. Trần Trung Kiên);

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net –  hoixuatban@gmail.com;

+ Facebook:  www.facebook.com/tacgiatrantrungkien -  https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/;

///---