28.2.20

Viết sách và xuất bản sách – “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” – Tại sao Tác giả viết nên quyển sách này?


Viết sách và xuất bản sách – “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” – Tại sao Tác giả viết nên quyển sách này?

Sự khác biệt nhất về tư duy của những người thành công thực sự và những người đang đeo đuổi thành công đó chính là những người thành công thực sự hoạt động dựa trên “thói quen” dẫn đến “hiệu quả”, còn những người đang đeo đuổi thành công thì nghĩ về thành công dựa trên hành động dẫn đến kết quả. Đó là lý do tại sao Tác giả Trần Trung Kiên đã bắt tay vào viết sách và xuất bản sách về chủ đề này – chủ đề THÓI QUEN.
Nếu những người đang đeo đuổi thành công vẫn giữ cách suy nghĩ của mình về sự thành công chỉ là “kết quả” chứ không phải “hiệu quả” thì sẽ có hai kịch bản cuộc đời xảy ra:
Kịch bản thứ nhất: Họ sẽ không bao giờ đạt được thành công vì bản chất của thành công là “hiệu quả” chứ không phải là “kết quả”. Điều này được lý giải rất rõ trong chương thứ 5 của quyển sách “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” được viết và xuất bản này.
Nếu như mãi đeo đuổi kết quả để mong muốn đạt được thành công thì con người sẽ phải “hành động” liên tục để cho kết quả trở nên hiện thực, nhưng bởi vì chỉ “hành động” mới tạo ra kết quả cho nên con người sẽ phải hành động nhiều hơn để đạt kết quả nhiều hơn. Điều này phi thực tế do mỗi người chỉ có 24h/ngày và không ai có thể sống hơn 24h một ngày, do đó mô hình “hành động nhiều hơn” để có “kết quả nhiều hơn” sẽ dẫn ta đến một cuộc đời thất bại. Cuối cùng ta sẽ không biết được lý do vì sao ta thất bại? Đơn giản là ta nhìn cuộc đời không đúng với bản chất của nó: Thành công là “hiệu quả” chứ không phải là “kết quả”. Đó cũng là lý do tại sao nhiều người thất bại nhưng họ cũng không biết gì sao họ thất bại? Quyển sách “Thay đổi Thói quen – Thay đổi cuộc đời” được viết và xuất bản bởi Tác giả - Cố vấn Tác giả Trần Trung Kiên – sẽ là một trong những lời lý giải quan trọng nhất dành cho tất cả những ai mong muốn đi tìm thành công bền vững. Viết sách và xuất bản sách không phải là việc dễ dàng – đó cũng là lý do tại sao thông qua quyển sách được viết và xuất bản này – Tác gả cũng truyền thông điệp tích cực cho tất cả những ai muốn viết sách và xuất bản sách thành công là – Mỗi ngày viết một chút thôi – nhưng viết mỗi ngày, quyển sách của bạn sẽ được hoàn thành.
Kịch bản thứ hai: Một người hoạt động ở tầng “kết quả” vẫn có thể thành công được nhưng quy trình tạo ra kết quả đó sẽ “không thể chia sẻ được” hoặc đơn giản là không thể nhân bản cho người khác. Nói cách khác: Cách thức thành công dựa trên kết quả thường sẽ là “chiêu thức” nhiều hơn là nguyên tắc, vẫn có những “chiêu thức” giúp một người thành công – và chiêu thức đó vẫn đúng – nhưng “chiêu thức” thì không thể nhân bản. Đôi khi sự thành công dựa trên kết quả lại “ảnh hưởng xấu” đến những người khác, tức một người càng thành công thì những người khác (xã hội) càng thất bại. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến một xã hội không mong muốn đã hình thành – cả những người thất bại và cả những người thành công đều góp phần tạo nên một xã hội “không mong muốn”. Một loại người (thất bại) tạo nên một cuộc đời mà “chính mình không mong muốn”, một loại người khác (những người thành công dựa trên “chiêu thức”) thì lại tạo ra một xã hội mà “chính xã hội đó không mong muốn” được tạo ra. Do đó: Kịch bản này sẽ không tốt cho xã hội.
Thấu hiểu những giá trị to lớn được viết trong quyển sách “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” – Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản Sách Hoàng Gia – đã xuất bản quyển sách này đến với công chúng – như là một quà tặng đặc biệt mà Tác giả - Cố vấn Tác giả đã viết tặng cho cộng đồng.
Cuối cùng: Nếu định nghĩa thành công dựa trên “kết quả” thì hoặc là sẽ tạo nên một “cá nhân thất bại” hoặc là sẽ tạo nên một “xã hội thất bại”. Và bạn thấy đó: Điều này thì tất cả chúng ta không ai mong muốn tý nào.
Quyển sách “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” được ra đời để giải quyết vấn đề được gọi là “căn nguyên của một xã hội không mong muốn đã hình thành”. Quyển sách được viết và xuất bản trong giai đoạn xã hội gặp không ít khó khăn, nhưng chính vì thế - quyển sách chính là tiền đề quan trọng giúp mọi người tái định nghĩa lại thành công dưới góc độ gốc rễ nhất. Viết sách và xuất bản sách là công việc quan trọng của đời người – và đó là lý do sao Tác giả Trần Trung Kiên đã viết nên quyển sách này và đặt hết tất cả tâm huyết để quyển sách được xuất bản thành công.
Những giá trị được chia sẻ trong quyển sách “Thay đổi Thói quen – Thay đổi cuộc đời” là:
Thứ nhất: Nó tái định nghĩa lại thành công dưới góc độ hiệu quả (tức là những kết quả chỉ được xem là tốt “ít” hoặc “nhiều” – chứ không phải là kết quả xấu), và do đó nó định nghĩa lại con người dưới góc độ là “sản phẩm của thói quen”, nhìn nhận cuộc sống dưới góc độ “nguyên tắc” – là những nguyên tắc của tự nhiên và xã hội. Và từ góc nhìn đúng về sự thành công cá nhân sẽ tạo nên một cuộc đời thành công đúng nghĩa, hay nói cách khác sự thành công của cá nhân không xâm hại đến sự thành công của người khác mà nó mở đường cho sự thành công của người khác – và sự thành công của toàn xã hội. Đây được gọi là “sự thành công có giá trị” – sự thành công hữu ích và sự thành công mà không chỉ người được thành công mong muốn mà đó là sự thành công cả xã hội mong muốn. Có thể nói – viết sách và xuất bản sách cho Tác phẩm “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” là một công cuộc dày công lắm – nhưng cuối cùng quyển sách cũng được ra đời đúng như mong đợi – với tất cả những gì được hỗ trợ từ Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản sách Hoàng Gia – đã hỗ trợ hết sức nhiệt tình cho một Tác phẩm được xuất bản sách thành công.
Thứ hai: Chỉ khi sự thành công được định nghĩa dưới góc độ “hiệu quả”, nhìn nhận con người là sản phẩm của thói quen, và tự nhiên lẫn xã hội hoạt động dựa trên “nguyên tắc” thì lúc đó ta mới có một xã hội thành công. Sẽ không bao giờ có một xã hội thành công nếu trước tiên mỗi người trong xã hội đó không nghĩ rằng “vì người là cách vì mình khôn ngoan nhất”. Và sẽ không thể hành động “vì người là cách vì mình khôn ngoan nhất” nếu trước tiên không định nghĩa thành công dưới góc độ hiệu quả – là thành công dựa trên nguyên tắc chứ không phải chiêu thức.
Trong toàn bộ 10 chương của quyển sách “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” được viết sách bởi Tác giả Trần Trung Kiên và được xuất bản sách bởi Royal Books – chung quy lại chính là khai thác – thấu hiểu và thực hành 2 điều ở trên một cách có hệ thống – thống nhất – nhất quán – quán triệt và triệt để.
Quyển sách “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” – không chỉ mang đến một góc nhìn mới về câu chuyện thành công mà nó còn mang đến một trải nghiệm mang tính thương mại, xã hội và văn hóa. Trải nghiệm mới này là các doanh nghiệp có thể ứng dụng giá trị của quyển sách này cho các hoạt động doanh nghiệp mình – gia tăng doanh số dựa trên thói quen của người tiêu dùng – kiến tạo văn hóa tổ chức từ việc kiến tạo thói quen của mỗi người trong tổ chức đó – kiến tạo văn hóa xã hội từ việc kiến tạo thói quen của mỗi người trong xã hội đó. Và viết sách và xuất bản sách – cho chính bạn – cho chính doanh nghiệp của bạn – chính là cách làm hiệu quả nhất để bạn có thể đưa thương hiệu cá nhân – thương hiệu sản phẩm – thương hiệu doanh nghiệp lên tầm văn hóa.
Đây là quyển sách thực sự có giá trị cho những cá nhân muốn phát triển bản thân, những doanh nhân muốn phát triển doanh nghiệp, những nhà giáo dục muốn phát triển con người và tất cả mọi người muốn cuộc đời của mình thành công có giá trị – một sự thành công được cả xã hội đón nhận – một sự thành công có tính “văn hóa”. Đây cũng là quyển sách được viết ra cho những ai muốn viết sách và xuất bản sách thành công – những người muốn đóng góp vào giá trị văn hóa chung của xã hội – quốc gia và thế giới. Nếu như đọc sách được xem là “thói quen nền” của mọi thói quen cá nhân – tổ chức thành công – thì viết sách và xuất bản sách được xem là “văn hóa nền” của mọi nền văn hóa cho tổ chức – xã hội thành công.
Quyển sách này sẽ là bức tranh tổng thể nhất của cách nói về thành công dựa trên: thói quen – quản trị – nguyên tắc – hiệu quả.
Và bạn hoàn toàn có thể thay đổi thói quen để thay đổi cuộc đời, hoặc bắt đầu hành trình thay đổi cuộc đời dựa trên việc thay đổi thói quen của mình.
Đây chính là ý nghĩa cao cả nhất của quyển sách này: Thay đổi cuộc đời của bạn – Thay đổi xã hội của bạn!
Tác giả - Cố vấn Tác giả Trần Trung Kiên
Tác giả có Sách được bạn đọc yêu thích bình chọn hàng đầu Việt Nam
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về quyển sách “Thay đổi Thói quen – Thay đổi cuộc đời” – bạn có thể truy cập vào đây để đọc thử - và mua sách.
Nếu bạn muốn viết sách và xuất bản sách thành công, bạn có thể liên hệ với Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản Sách Hoàng Gia hoặc Tác giả - Cố vấn Trần Trung Kiên – để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.
+ Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản Sách Hoàng Gia
+ Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả
+ Số điện thoại: 090 246 7524 / 0901 312118
+ Website (cá nhân): www.trantrungkien.com

Royal Books Team (biên soạn)


    

0 comments:

Đăng nhận xét