Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Thơ gửi cho người muốn xuất bản thơ - Hôm nay


Thơ gửi cho người muốn xuất bản thơ - Hôm nayTôi làm thơ gửi người - thi sĩ,
Muốn xuất bản thơ - và phổ truyền,
Tình yêu thơ - tình yêu vô biên,
Có lẽ sống - tinh thần bất diệt.

Tôi làm thơ gửi người - thân thiết,
Muốn xuất bản thơ - để cho đời,
Để cho người thân - để vui chơi,
Để tất cả - trong tình yêu - lẽ sống.

Tôi yêu thơ - tình yêu thơ mộng,
Yêu người làm thơ - lẫn núi sông,
Yêu nhịp đập con tim cháy bổng,
Người làm thơ dâng hiến cho đời.

Tôi làm thơ - thơ giữa bầu trời,
Tôi làm thơ - thơ giữa biển khơi,
Tôi làm thơ - gửi người thi sĩ,
Muốn xuất bản thơ - đến bao giờ?

Tôi đây - một tình yêu tôi gửi,
Người yêu thơ và cả yêu người,
Tôi gửi người vạn lời kính chúc,
Chúc người xuất bản những vần thơ!

Những vẫn thơ - thương nhớ đợi chờ,
Những vần thơ - hồn lạnh bơ vơ,
Những vần thơ mà người đã viết,
Giữa cuộc đời - cả một đời thơ.

Tôi viết thơ - gửi người bên ấy,
Muốn xuất bản thơ - đừng đợi chờ,
Muốn xuất bản thơ - đừng đợi nữa,
Muốn xuất bản thơ - làm ngay đi!

Vì sao? Vì muôn người đang đợi...
Những vần thơ kia đến cuộc đời,
Vì sao? Vì muôn người đang đợi...
Những vần thơ kia đến cuộc đời!

Tôi viết thơ thay lời muốn nói,
Cho người muốn xuất bản thơ - đi,
Cho người muốn xuất bản thơ - đi,
Cho người xuất bản - những dòng thi!

Cho người muốn xuất bản thơ - đi,
Cho người xuất bản - những dòng thi,
Cho người muốn xuất bản thơ - đi,
Cho người xuất bản - những dòng thi!

Để mai sau - dù có chuyện gì,
Muôn dòng thơ nhỏ - muôn dòng thi,
Gửi cho độc giả tình yêu ấy,
Tình yêu muôn thuở tuổi xuân thì!

Để mai sau - dù có chuyện gì,
Muôn dòng tâm sự - muôn dòng thi,
Gửi cho độc giả - tình thơ mộng,
Gửi cho độc giả - muôn dòng thi!

Tôi viết thơ cho người viết thơ,
Muốn xuất bản thơ - đừng đợi chờ,
Tôi viết thơ cho người viết thơ,
Muốn xuất bản thơ - đừng đợi chờ!

Hãy làm cho đời thêm tươi đẹp,
Bằng những vần thơ - ý chí thép,
Hãy làm cho đời thêm tươi đẹp,
Bằng xuất bản thơ đi - cho đời!

Trần Hạ - Gửi cho người muốn xuất bản thơ

Trần Trung Kiên - Tác giả - Cố vấn Tác giả (bút danh Trần Hạ)

Nếu bạn muốn xuất bản thơ – có thể liên hệ với Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả (bút danh Trần Hạ) – Email:
trantrungkien@danhnhan.net – Số điện thoại: 090 246 7524 – Người sẽ giúp bạn xuất bản thơ thành công trên từng con chữ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét