27 tháng 12, 2023

“Chúng ta đến với thế giới này không phải để biến mất như là một hạt cát vô danh. Chúng ta đến với thế giới để tạo ra một “dấu vết” trong nhận thức – ý thức và tâm trí của những người khác. Con đường xuất bản sách trở thành mục đích bên trong của mỗi người chính là vì lý do đó, họ để dấu vết trong tâm trí của con người.” - Hoàng Gia/Royal


 

“Chúng ta đến với thế giới này không phải để biến mất như là một hạt cát vô danh. Chúng ta đến với thế giới để tạo ra một “dấu vết” trong nhận thức – ý thức và tâm trí của những người khác. Con đường xuất bản sách trở thành mục đích bên trong của mỗi người chính là vì lý do đó, họ để dấu vết trong tâm trí của con người.”

- "Hoàng Gia - Royal" / "Royal Advisor - Cố vấn Hoàng Gia"

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

0 comments:

Đăng nhận xét