23 tháng 12, 2023

“MỤC ĐÍCH SỐNG là gì?..." – Hoàng Gia/Royal

 


MỤC ĐÍCH SỐNG là gì? Nếu như nó không phải là con đường mà chúng ta có thể lựa chọn để “xuất bản chính chúng ta” như là cách thức để giúp mọi người thành công theo đúng mục đích."

– Hoàng Gia/Royal (*)

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

0 comments:

Đăng nhận xét