21 tháng 12, 2023

“Tại sao việc xuất bản sách lại quan trọng? Đó là bởi vì đó chính là DI SẢN thực sự mà bạn có thể để lại cho thế hệ mai sau." – Hoàng Gia/Royal

 


“Tại sao việc xuất bản sách lại quan trọng? Đó là bởi vì đó chính là DI SẢN thực sự mà bạn có thể để lại cho thế hệ mai sau.”

– Hoàng Gia/Royal (*)

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

0 comments:

Đăng nhận xét