22 tháng 12, 2023

“Cơ hội tốt nhất mà chúng ta giúp người khác đó chính là “xuất bản chính mình” như là con đường để giúp người khác thành công theo đúng mục đích.” – Hoàng Gia/Royal

 


“Cơ hội tốt nhất mà chúng ta giúp người khác đó chính là “xuất bản chính mình” như là con đường để giúp người khác thành công theo đúng mục đích.”

– Hoàng Gia/Royal (*)

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

0 comments:

Đăng nhận xét