26 tháng 12, 2023

“Sức mạnh của việc xuất bản sách đó chính là SỰ CHIA SẺ - SỰ PHỤNG SỰ - và cống hiến những giá trị tốt đẹp nhất mà bạn có thể làm cho những người khác.” - Hoàng Gia/Royal

 


“Sức mạnh của việc xuất bản sách đó chính là SỰ CHIA SẺ - SỰ PHỤNG SỰ - và cống hiến những giá trị tốt đẹp nhất mà bạn có thể làm cho những người khác.”

-        Hoàng Gia/Royal

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---


    

0 comments:

Đăng nhận xét