7.1.24

“Chúng ta kiến tạo sự thay đổi cho chính mình thông qua việc kiến tạo sự thay đổi cho những người khác..." / “Hoàng Gia – Royal”

 


“Chúng ta kiến tạo sự thay đổi cho chính mình thông qua việc kiến tạo sự thay đổi cho những người khác. XUẤT BẢN SÁCH – chính là cách thức hiệu quả để kiến tạo sự thay đổi cho những người khác, và vì thế cũng là con đường hiệu quả nhất để hiện thực hóa được ước muốn của cuộc đời bạn.”

- “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

0 comments:

Đăng nhận xét