4.1.24

“Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho mình là những gì mà chúng ta có thể làm cho người khác – một cách tốt nhất..." / “Hoàng Gia – Royal”



“Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho mình là những gì mà chúng ta có thể làm cho người khác – một cách tốt nhất. Bản chất của xuất bản sách chính là xuất bản chính bạn, và vì thế đó là việc tốt nhất mà bạn có thể làm cho người khác – để giúp những người khác trở nên tốt đẹp hơn.”

-        “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---


0 comments:

Đăng nhận xét