07 tháng 1, 2024

“Xuất bản sách không chỉ là con đường hiệu quả để bạn CHIA SẺ - CỐNG HIẾN – PHỤNG SỰ cho cuộc đời và nhân loại, mà nó thực sự là con đường của sự tiến hóa chính bản thân mình..." / “Hoàng Gia – Royal”

 


“Xuất bản sách không chỉ là con đường hiệu quả để bạn CHIA SẺ - CỐNG HIẾN – PHỤNG SỰ cho cuộc đời và nhân loại, mà nó thực sự là con đường của sự tiến hóa chính bản thân mình – lên một cấp độ mới – thông qua con đường “đi vào bên trong” và hiện thực hóa ước muốn từ cấp độ sâu sắc nhất của chính bạn.”

- “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

0 comments:

Đăng nhận xét