05 tháng 1, 2024

“Hiệu quả của xuất bản sách lớn đến mức nó có thể tạo ra sự thay đổi cho một người, kiến tạo cuộc cách mạng cá nhân,..." / “Hoàng Gia – Royal”

 


“Hiệu quả của xuất bản sách lớn đến mức nó có thể tạo ra sự thay đổi cho một người, kiến tạo cuộc cách mạng cá nhân, và giải phóng một con người khỏi những vấn đề của riêng họ, và vì lẽ đó nó thúc đẩy văn minh của con người lên một cấp độ mới.”

- “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

0 comments:

Đăng nhận xét