6.1.24

“Làm thế nào để tạo ra sự thay đổi cho thế giới xung quanh bạn? Bằng cách “xuất bản một cuốn sách” / “Hoàng Gia – Royal”

 


“Làm thế nào để tạo ra sự thay đổi cho thế giới xung quanh bạn? Bằng cách “xuất bản một cuốn sách”."

- “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---


0 comments:

Đăng nhận xét