7.1.24

“Tại sao xuất bản sách mang đến sự thay đổi cho thế giới? Nếu bạn chưa thấy điều đó, thì hãy xem rằng cuộc cách mạng của nhân loại thực sự diễn ra bắt đầu từ đâu?..." / “Hoàng Gia – Royal”

 


“Tại sao xuất bản sách mang đến sự thay đổi cho thế giới? Nếu bạn chưa thấy điều đó, thì hãy xem rằng cuộc cách mạng của nhân loại thực sự diễn ra bắt đầu từ đâu? Đó là bắt đầu từ Tác giả - những người xuất bản sách và đưa cuốn sách của mình đến với cộng đồng như là công cụ của mọi sự thay đổi – cách mạng và văn minh.”

- “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

0 comments:

Đăng nhận xét