7.1.24

“Sức mạnh thực sự của xuất bản sách – đó chính là sức mạnh thuộc về chính bản chất của con người của bạn..." / “Hoàng Gia – Royal”

 


“Sức mạnh thực sự của xuất bản sách – đó chính là sức mạnh thuộc về chính bản chất của con người của bạn, đó là sức mạnh bên trong mà bạn có thể cống hiến cho thế giới bên ngoài.”

- “Hoàng Gia – Royal” / “Tác giả Hoàng Gia – Cố vấn Hoàng Gia”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

0 comments:

Đăng nhận xét