2.1.24

“Tại sao việc xuất bản sách lại đóng góp tích cực cho thế giới con người và văn minh của nhân loại?..." / “Hoàng Gia – Royal”


 

“Tại sao việc xuất bản sách lại đóng góp tích cực cho thế giới con người và văn minh của nhân loại? Đó là bởi vì, sức mạnh của xuất bản sách chính là sức mạnh của chính bạn – được lan tỏa và trở thành một phần cho sự ảnh hưởng của thế giới.”

-        “Hoàng Gia – Royal” / “Cố vấn Hoàng Gia – Royal Advisor”

///---

Mọi chi tiết liên hệ - khi bạn muốn xuất bản sách thành công:

+ ZALO: 090 1312 118 (Hoàng Gia – Hội Tác Giả) / 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

+ Facebook: www.facebook.com/tacgiatrantrungkien - https://www.facebook.com/CovanTranTrungKien/

+ Website: www.hoixuatban.com – www.thegioidocsach.com

+ Hotline: 0777 1428 34 (Hoàng Gia – Trần Trung Kiên)

///---

0 comments:

Đăng nhận xét