23.7.22

Làm thế nào để “tiếp thị văn hóa” trong kỷ nguyên mới?

Làm thế nào để “tiếp thị văn hóa” trong kỷ nguyên mới?

 
TIẾP THỊ VĂN HÓA là một trong những khái niệm rất rộng trong thế giới ngày nay. Nói cách khác, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên tiếp thị hoàn toàn mới – và kỷ nguyên tiếp thị đó gọi là TIẾP THỊ VĂN HÓA.

Tại sao TIẾP THỊ VĂN HÓA sẽ trở thành tương lai của tiếp thị?

Lý do cho điều này đó chính là TIẾP THỊ VĂN HÓA bao trùm mọi phương cách tiếp thị trước đây mà tất cả mọi nhà kinh doanh đã từng biết đến.

Như chúng ta biết rằng, cha đẻ của TIẾP THỊ HIỆN ĐẠI – Tác giả - Huyền thoại về Marketing – Philip Kotler đã từng chia sẻ về phương cách tiếp thị 7P (MARKETING 7P) trong suốt cuộc đời ông và đây cũng là lý do tại sao ông trở thành huyền thoại sống trong lĩnh vực này.

Marketing 7P trở thành phương thức tiếp thị mạnh mẽ nhất mà tất cả những nhà kinh doanh đều ứng dụng để phát triển mô hình kinh doanh của họ. Định nghĩa về Marketing mà Huyền thoại Philip Kotler – và cũng là Tác giả của hàng loạt những quyển sách về tiếp thị đã từng chia sẻ “Marketing là tìm kiếm, thu hút và giữ chân khách hàng”. Và công thức mà Tác giả Philip Kotler cống hiến cho thế giới này chính là mô hình MARKETING 7P.

MARKETING 7P bao gồm 7 mắc xích được ứng dụng rộng rãi bởi những tổ chức kinh doanh hàng đầu thế giới. Và ở đây chúng ta có thể chia sẻ đơn giản về 7P như sau:

Thứ nhất, P1 – tức là PRODUCT – nghĩa là tiếp thị thông qua sản phẩm.

Thứ hai, P2 – tức là PRICE – nghĩa là tiếp thị thông qua mô hình giá cả.

Thứ ba, P3 – tức là PLACE – nghĩa là tiếp thị thông qua nơi chốn – là nơi mà khách hàng có thể xuất hiện và mua hàng.

Thứ tư, P4 – tức là PROMOTION – nghĩa là tiếp thị thông qua quảng bá – là phương cách mà tổ chức có thể quảng bá giá trị đến với khách hàng, cho khách hàng và vì khách hàng.

Thứ năm, P5 – tức là PROCESS – nghĩa là tiếp thị thông qua quy trình – là phương cách để giúp khách hàng giải quyết vấn đề một cách đơn giản, hiệu quả với một quy trình “có tính tiếp thị”.

Thứ sáu, P6 – tức là PEOPLE – nghĩa là tiếp thị thông qua con người – là phương cách tiếp thị từ con người đến con người để giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng.

Và cuối cùng, thứ bảy – P7 – tức là PHYLOSOPHY – nghĩa là tiếp thị thông qua triết lý – là phương cách truyền bá thông điệp tiếp thị dựa trên triết lý – khoa học – văn hóa để giúp khách hàng giải quyết vấn đề và thông qua đó thực hiện một con đường tiếp thị mạnh mẽ nhất.

Và bí mật mà huyền thoại Marketing – Philip Kotler để lại cho thế hệ này đó chính là TIẾP THỊ TRIẾT LÝ (PHYLOSOPHY MARKETING) – hay còn gọi là TIẾP THỊ VĂN HÓA – KHOA HỌC HÓA VỀ TIẾP THỊ, và chính chúng ta sẽ là người tiếp tục kỷ nguyên tiếp thị đó.

Bạn đang được đặt trong một giai đoạn quan trọng nhất của thế giới kinh doanh – đó chính là KINH DOANH THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH. Và nền tảng để kinh doanh theo đúng mục đích, đó chính là TIẾP THỊ VĂN HÓA – hay còn gọi là MARKETING VĂN HÓA – một kỷ nguyên mới của tiếp thị được ra đời, và chắc chắn sẽ cách mạng hóa kinh doanh trong thời đại của chúng ta.

Hoàng Gia chia sẻ, “Mục đích của kinh doanh là KINH DOANH THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH. Mục đích của Nhà kinh doanh là trở thành NHÀ KINH DOANH THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH.” Kinh doanh theo đúng mục đích là sự hòa hợp giữa mục đích bên ngoài của kinh doanh (tìm kiếm lợi nhuận (PROFIT)) với mục đích bên trong của kinh doanh (là phát triển con người (PEOPLE)). Và sự hòa hợp này chính là thứ có thể mở ra một kỷ nguyên mới về sự phát triển kinh doanh không giới hạn – đó chính là KINH DOANH THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH – hay còn gọi là KHOA HỌC HÓA KINH DOANH.

Điều này sẽ chính là con đường tiếp theo mà bất cứ những Nhà kinh doanh cũng cần phải áp dụng TIẾP THỊ VĂN HÓA – MARKETING VĂN HÓA trong mô hình kinh doanh của mình. Và đó chính là bước tiếp theo mà chúng ta có thể thực hiện được P7 – trong mô hình MARKETING 7P một cách hiệu quả nhất – còn gọi là MARKETING TRIẾT LÝ.

Sự cấu thành của MARKETING VĂN HÓA (CULTURAL MARKETING) – hay còn gọi là MARKETING TRIẾT LÝ (PHYLOSOPHY MARKETING) chính là sự kết hợp giữa 5 yếu tố của văn hóa: MỤC ĐÍCH – TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI – CHIẾN LƯỢC THỰC THI.

Và tất cả những gì liên quan đến MARKETING VĂN HÓA – MARKETING TRIẾT LÝ đều được xem là đỉnh cao của Marketing bởi vì đó là sự phát triển tối thượng của phương cách MARKETING bắt đầu từ con người – do con người và vì con người.

Và bạn có thể khởi động MARKETING VĂN HÓA – MARKETING TRIẾT LÝ ngay bây giờ - bằng cách khởi động với việc XUẤT BẢN MỘT CUỐN SÁCH và đưa cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất trong kỷ nguyên hiện đại.

Chào mừng bạn đến với thế giới những nhà kinh doanh mới!

Chào mừng bạn đến với thế giới những nhà kinh doanh lấy con người làm mục đích cho mọi hoạt động kinh doanh của mình!

Chào mừng bạn đến với thế giới những nhà kinh doanh theo đúng mục đích!

Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHOR | ROYAL ADVISOR

 

Quy trình xuất bản sách Hoàng Gia (Royal Books Publishing)

+ Liên hệ: 0901 31 21 18 (Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn)

+ Email: trantrungkien@danhnhan.net / hoixuatban@gmail.com

+ Website: www.thegioidocsach.com / www.hoixuatban.com

0 comments:

Đăng nhận xét